ГНД 34.09.205-2004 Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура - файл n1.doc

ГНД 34.09.205-2004 Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура
скачать (314 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc314kb.20.11.2012 06:46скачать

n1.doc
ПЕРЕДМОВА

Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

Відкрите акціонерне Товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології і експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»

І. Винницький (керівник розробки), С. Герасимов, Я. Коваль

Першим заступником Міністра палива та енергетики України, О. Шеберстов

Заступником Міністра палива та енергетики України, С. Чех

Заступником Міністра палива та енергетики України, В. Редько

Департаментом з питань електроенергетики, Ю. Улітіч

Департаментом атомно-промислового комплексу,

О. Зенюк

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. Хайдурова

5 ПРИЙНЯТО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

6 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Наказ Міністерства палива та енергетики України від 04.08.2004 р. № 459, О Тулуб

2009 рік
CТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

© ОЕП «ГРІФРЕ», 2004Цей нормативний документ не може бути повністю або частково відтворено, тиражовано чи розповсюджено без дозволу Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04 серпня 2004 року м. Київ № 459

Про затвердження галузевого нормативного документа «Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура»

У зв'язку із зміною порядку розрахунків за спожиту електричними станціями і мережами електроенергію на власні та господарські потреби та з метою забезпечення порядку визначення структури витрат електроенергії на ці цілі

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити галузевий нормативний документ «Витрати"електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура» (далі - Номенклатура, додається), який набирає чинності через 60 днів від дати підписання цього наказу.

 2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервіс-ний центр» інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусов В. І.) внести Номенклатуру до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних галузевих нормативних документів Мінпаливенерго.

Енергетичним компаніям та підприємствам замовити в Об'єднанні енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдурова Г.П.) необхідну кількість примірників Номенклатури і оплатити витрати на її розроблення та тиражування.
4. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдурова Г.П.) забезпечити видання і розповсюдження необхідної кількості примірників Номенклатури енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та оплати.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Шеберстова О. М.
Міністр


С. ТУЛУБ

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування 8

 2. Нормативні посилання 8

 1. Терміни та визначення понять 9

 2. Познаки та скорочення 11

 3. Загальні положення 11
 1. Загальні положення для електричних станцій 11

 2. Загальні положення для електричних мереж 13

6 Номенклатура витрат електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій « 14

6.1 Витрати електричної енергії на власні потреби 14

 1. Теплові електростанції 14

 2. Гідравлічні електростанції 17

 3. Атомні електростанції 18

6.2 Витрати електричної енергії на господарські потреби 21

7 Номенклатура витрат електричної енергії на власні та господарські потреби електричних мереж , 21

 1. Витрати електричної енергії на власні потреби 21

 2. Витрати електричної енергії на господарські потреби 23ВСТУП

Розробка цього нормативного документа зумовлена зміною структури електроенергетики: ліквідацією виробничих енергетичних об'єднань (енергосистем) і створенням енергогенеруючих, енергопере-давальних та енергопостачальних підприємств (компаній), створенням оптового ринку електричної енергії України, зміною структури Міністерства палива та енергетики України.

Розмежування балансової належності енергоустановок новостворених підприємств за ознакою повного господарського відання змушує переглянути поняття витрат електроенергії на власні, господарські та виробничі потреби ліквідованих виробничих енергетичних об'єднань (енергосистем).

Нормативний документ розроблений вперше.

Нормативний документ містить вказівки щодо віднесення витрат електроенергії на власні та господарські потреби електростанцій і мереж, а також номенклатуру (перелік) споживачів власних і господарських електричних потреб.Затверджено

наказом Міністерства палива

та енергетики

України N2 459 від 04 серпня 2004 р.

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ВИТРАТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВЛАСНІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ

ПОТРЕБИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА МЕРЕЖ.

Номенклатура

Чинний від 2004-10-04

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура (далі - Номенклатура) поширюється на теплові, атомні, гідравлічні електростанції, котельні, енергогенеруючі компанії та електропередавальні організації незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про електроенергетику»

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения

ГКД 34.09.103-96 Розрахунок звітних техніко-економічних показників електростанцій про теплову економічність устаткування. Методичні вказівки. - Затв. Міненерго України 15.01.96

Методические указания по составлєнию технического отчета о тепловой экономичности работы атомной электростанции. - Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 05.07.85 і ВПО «Союзатоменерго» 23.08.85

ГНД 34.09.104-2003 Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії - Затв. наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.12.03 № 757


ГНД 34.09.203-2004 Нормування витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і розподільчих пунктів 6-10 кВ. Інструкція.

- Затв. наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.03.04 № 129

ГКД 34.09.201-95 Методика нормирования расхода электрознергии на собственные нужды ТЭС энергообъединений на производство электроенергии и отпуск теплоэнергии. - Затв. Міненерго України 18.05.94

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила - Затв. наказом Мінпаливенерго від 13.06.03 № 296 Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 №28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2002 р. за № 903/7191 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.02 № 928) (далі - Правила користування електричною енергією)

Інструкція з складання, надання звітів та аналізу даних відомчої форми звітності 1Б-ТВЕ «Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах».

- Затв. Міністерством енергетики України від 09.09. 97;

Галузеві методичні рекомендації з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії. -Затв. наказом Мінпаливенерго України від 20.09.01 № 447.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому нормативному документі, та визначення встановлених ними понять.

3.1 власні електричні потреби електростанції

Група допоміжних енергоустановок (далі - елементів), призначених для перетворення (робочі і резервні понижуючі трансформатори), передачі (електропередавальні лінії), розподілу (розподільчі пристрої) і споживання (допоміжні механізми, пристрої, апарати) електричної енергії, та пов'язаних із здійсненням основного та допоміжного виробництва

3.2 витрати електричної енергії на власні потреби електростанції

Споживання і втрати електричної енергії елементами власних електричних потреб у межах балансової належності устаткування

3.3 витрати електричної енергії на господарські потреби електростанції

Споживання електричної енергії елементами власних електричних потреб, а також спеціально встановленими енергоустановками,

для виробництва товарної продукції й надання послуг, не пов'язаних з основним і допоміжним виробництвом

3.4 втрати електричної енергії, зв'язані з її відпуском від електростанції

Втрати електричної енергії в енергоустановках, призначених для передачі електричної енергії, від межі енергоустановки, яка її виробляє, до межі балансової належності устаткування

3.5 витрати електроенергії на власні потреби підстанцій та розподільчих пунктів

Кількість електроенергії, що споживається сукупністю допоміжного обладнання, пристроїв та втрат електроенергії у трансформаторах власних потреб, яка забезпечує нормальну роботу обладнання підстанцій і розподільчих пунктів та діяльність обслуговуючого персоналу

3.6 витрати електричної енергії на господарські потреби магістральних електричних мереж 220-750 кВ енергосистем

Споживання електричної енергії для забезпечення ліцензованої діяльності з передачі електроенергії, що здійснюється на підставі договору, укладеного між постачальником і споживачем (юридичною особою) відповідно до вимог Правил користування електричною енергією у разі живлення споживачів від місцевих (локальних) мереж 0,38-150 кВ, або на підставі договору з оптовим постачальником у разі живлення споживачів від трансформаторів власних потреб підстанцій 220-750 кВ

3.7 витрати електричної енергії на господарські потреби місцевих (локальних) електричних мереж 0,38-150 кВ

Споживання електричної енергії за середньою закупівельною ціною для забезпечення ліцензованої діяльності з передачі та постачання електричної енергії

3.8 допоміжне виробництво електростанції

Згідно з Галузевими методичними рекомендаціями з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, затвердженими наказом Мінпаливенерго України від 20.09.01 447

3.9 електропередавальна організація

Згідно з Правилами користування електричною енергією

 1. енергоустановка Згідно з ГОСТ 19431-84

 2. електростанція Згідно з ГОСТ 19431-84

 3. енергогенеруюча компанія

Згідно з Законом України «Про електроенергетику»

3.13 енергетичний баланс Згідно з ГОСТ 19431-84

3.13 межа балансової належності

Згідно з Правилами користування електричною енергією

 1. електрична мережа Згідно з ГНД 34.09.104-2003

 2. номенклатура витрат електроенергії

Перелік витрат і втрат електроенергії в межах балансової належності енергоустановок електростанції і електромережі

3.15 основне виробництво електростанції

Згідно з Галузевими методичними рекомендаціями з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 20.09.01 №447

3.16 постачальник електричної енергії

Згідно з Правилами користування електричною енергією

3.17 споживачі енергії

Згідно з Законом України «Про електроенергетику».

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому нормативному документі застосовуються такі позначення й скорочення:

ВПУ - водопідготовча установка

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки

РПН - регулювання напруги під навантаженням

СВО - спеціальна водоочистка

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Загальні положення для електричних станцій

5.1.1 Віднесення витрат електричної енергії до власних або господарських потреб електростанцій проводиться за принципом визначення їх зв'язку з основним та допоміжним виробництвом електростанції.

5.1.2 Визначення витрат електричної енергії на власні і

господарські потреби електростанції обгрунтовується енергетичним балансом виробництва і відпуску електроенергії, межі якого збігаються з межами балансової належності устаткування і з межами розподілу власних і господарських потреб.

5.1.3 Облік витрат електричної енергії на власні потреби електростанції проводиться згідно показів ЗВТ, встановлених на робочих і резервних елементах живлення власних потреб.

На електростанції має бути розроблений перелік елементів власних потреб, підключених до конкретного джерела їх живлення.

Облік витрат електричної енергії на господарські потреби електростанції проводиться згідно показів ЗВТ або за часом роботи і встановленою електричною потужністю окремих механізмів.

5.1.4 На електростанції має бути організований облік електричної енергії, спожитої на власні та господарські потреби від електричних мереж за показами ЗВТ.

Електрична енергія, що спожита від електричних мереж, враховується в розрахунках техніко-економічних показників згідно з ГКД 34.09.103-96.

5.1.5 У випадку наявності на електростанції витрат електричної енергії на власні і господарські потреби, не визначених цим нормативним документом, їх номенклатура наводиться в нормативних енергетичних характеристиках, узгоджується й затверджується в установленому порядку.

Уся структура й величини витрати електричної енергії (або споживаної потужності) на власні потреби наводяться в нормативних енергетичних характеристиках устаткування для визначення їх норм.

Усі елементи власних потреб, які постійно живляться з електричних мереж, повинні бути виділені в окрему групу і зазначені в нормативних енергетичних характеристиках.

Норма витрати електричної енергії на власні потреби енергогенеруючої компанії складається із суми норм витрат електричної енергії на власні потреби електростанцій.

5.1.6 До втрат електричної енергії, пов'язаних з її відпуском віделектростанції, належать:

Втрати електричної енергії, зв'язані з її відпуском, не відносяться до господарських потреб за винятком, вказаних в п.6.2.1.

Витрати електроенергії на власні потреби та втрати електроенергії, пов'язані з її відпуском, разом складають технологічні витрати електроенергії на електростанції.

5.1.8 Номенклатуру витрат електроенергії на власні та господарські потреби електричних станцій визначено з урахуванням вимог ГКД 34.20.507-2003, ГКД 34.09.103-96, ГКД 34.09.201-95, Методических указаний по составлению технического отчета о тепловой экономичности работы атомной электростанции.

5.2 Загальні положення для електричних мереж

5.2.1 Поділ витрат електричної енергії на власні та господарські потреби електричних мереж грунтується на таких положеннях:

5.2.2 Облік електричної енергії, спожитої на власні потреби підстанцій та на господарські потреби електричних мереж, повинен здійснюватися окремими приладами обліку електричної енергії.


6 НОМЕНКЛАТУРА ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВЛАСНІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ ПОТРЕБИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ

6.1 Витрати електричної енергії на власні потреби електростанцій

6.1.1 Теплові електростанції

6.1.1.1 До номенклатури витрат електричної енергії на власні потреби теплової електростанції, які стосуються котельної установки, належать витрати електричної енергії на:


компресори та повітродувки, що забезпечують стислим повітрям систему очистки котлів і пневматичний інструменти;- механізми систем опалення, вентиляції й кондиціонування виробничих приміщень котельного відділення, ВПУ, паливнотранспортного і мазутного господарства, газорозподільного пункту;

6.1.1.2 До номенклатури витрат електричної енергії на власні потреби теплової електростанції, які стосуються турбінної установки, належать витрати електричної енергії на:

-живильні і бустерні насоси та їх допоміжні пристрої;

- дренажні насоси регенеративних підігрівників;

перекачувальні й дренажні насоси;

- компресори повітряних вимикачів та інші електродвигуни вимірювальної та ремонтної майстерні електроцеху;
- механізми систем опалення, вентиляції й кондиціонування виробничих приміщень турбінного відділення, електроцеху, циркуляційної насосної.

6.1.1.3 До номенклатури витрат електричної енергії на власні потреби теплової електростанції, які забезпечують відпуск тепла, належать витрати електричної енергії на:

механізми пускорезервної котельні (пропорційно кількості тепла, відпущеного зовнішнім споживачам).

6.1.1.4 Номенклатура інших загальностанційних витрат електричної енергії на власні потреби (розподіляються порівну між котлом і турбіною) складається з:

6.1.2 Гідравлічні електростанції

6.1.2.1 До номенклатури витрат електричної енергії на власні потреби гідравлічної електростанції належать витрати на:

- освітлення напірного басейну та опалення приміщень, що належать до споруд напірного басейну;

- обігрів грат і затворів напірного фронту;

- електродвигуни масляного господарства гідроагрегатів, системи

змащення механізмів регулювання і повітроохолоджування, пневматичного господарства;

а) освітлення приміщень та території;

б) живлення зарядно-підзарядних пристроїв та акумуляторних батарей;

в) обігрів приводів та масляних баків вимикачів;

г) обігрів електроприводів розмикачів;

д) обігрів електролічильників у неопалюваних приміщеннях;

є) живлення компресорів;

ж) живлення допоміжних пристроїв синхронних компенсаторів (оливні, циркуляційні, дренажні насоси тощо);

и) живлення дренажних насосів, дистиляторів, верстатів, пристосувань;

- реконструкцію, модернізацію та техпереозброєння устаткування;

- монтаж, опробування і введення в дію нового устаткування.

6.1.3 Атомні електростанції

6.1.3.1 До номенклатури витрат електричної енергії на власні потреби атомної електростанції, які стосуються ядерної установки, що виробляє пару, належать витрати електричної енергії на :

- освітлення виробничих приміщень реакторного відділення, включаючи санітарний корпус, склади й сховища свіжого та відпрацьованого палива, сховища рідких і сухих відходів, приміщення СВО, газоочищення, борного вузла, баків запасу борної кислоти;

6.1.3.2 До номенклатури витрат електричної енергії на власні потреби атомної електростанції, які стосуються турбінної установки, належать витрати електричної енергії на:

- зливні насоси регенеративних підігрівників і сепараторів пароперегрівників;

- масляні насоси систем змащування та насоси системи регулювання

- механізми пуско-резервної котельні (пропорційно кількості тепла, що передане в теплову схему енергоблоків електростанції, відзагального виробництва тепла котельні).

6.1.3.3 До номенклатури витрат електричної енергії на власні потреби атомної електростанції, які забезпечують відпуск тепла, належать витрати електричної енергії на:

насоси проміжного контуру генераторів чистого пару і насоси підживлення цього контуру;

- насоси і механізми установок із хімічного очищення і хімічного знесолення води, в тому числі насоси подачі сирої води з машзалу на ВПУ (пропорційно кількості води, що підживлює тепломережі і відновлює неповернення конденсату тепловими споживачами);

-механізми пускорезервної котельні (пропорційно кількості тепла, відпущеного зовнішнім споживачам);

6.1.3.4 До номенклатура інших загальностанційних витрат електричної енергії атомної електростанції на власні потреби (розподіляються порівну між ядерною установкою, що виробляє пару, і турбіною) належать витрати електричної енергії на:

-механізми лабораторій, майстерень;

6.2 Витрати електричної енергії на господарські потреби електростанцій

6.2.1 До номенклатури витрат електричної енергії на господарські потреби електростанцій належать витрати електричної енергії на:

енергозабезпечення службових та житлових приміщень оперативного персоналу автоматизованих гідравлічних електростанцій з чергуванням удома.

До номенклатури витрат електричної енергії на господарські потреби електростанцій також відносяться витрати і втрати електричної енергії, зумовлені наданням електростанцією послуг, не пов'язаних з основним і допоміжним виробництвом, а саме:

7 НОМЕНКЛАТУРА ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВЛАСНІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ ПОТРЕБИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

7.1 Витрати електричної енергії на власні потреби підстанцій та розподільчих пунктів

7.1.1 До номенклатури витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 220-750 кВ магістральних електричних мереж енергосистем та підстанцій 35-150 кВ і розподільчих пунктів 6(3)-10 кВ місцевих (локальних) електричних мереж електропередавальних організацій належать витрати електричної енергії струмоприймачами, що забезпечують:

- обігрів агрегатних шаф і шаф управління повітряних вимикачів;

- роботу електродвигунів компресорів;

- обігрів повітрозбірників;

7.2 Витрати електричної енергії на господарські потреби електричних мереж

7.2.1 До номенклатури витрат електричної енергії на господарські потреби магістральних електричних мереж 220-750 кВ енергосистем та місцевих (локальних) електричних мереж 0,38-150 кВ електропередавальних організацій належать витрати електричної енергії, пов'язані із забезпеченням функціонування власних допоміжних виробництв, споруд та виконання робіт, які необхідні для забезпечення ліцензованої діяльності з передачі та постачання електричної енергії, а саме:

- службові і житлові приміщення оперативного персоналу підстанцій і автоматизованих гідравлічних електростанцій з чергуванням удома;

- капітальний, середній та аварійно-відновлювальний ремонт будинків, який виконується власним персоналом чи персоналом підрядних організацій;

- інші споживачі, функціонування яких пов'язано із забезпеченням ліцензованої діяльності з передачі та постачання електричної енергії.

7.2.2 До витрат електричної енергії на господарські потреби електричних мереж не відноситься споживання електричної енергії споживачами підприємств і установ, адміністративно підпорядкованих електропередавальній організації, які є окремими юридичними особами та діяльність яких безпосередньо не пов'язана з ліцензованою діяльністю з передачі та постачання електричної енергії (заводи ремонтно-механічні, залізобетонних конструкцій, цегляні, деревооброблювальні, експериментальні, будівельні і будівельно-монтажні управління, кар'єри, спеціальні конструкторські та проектні бюро тощо).

ГНД 34.09.205-2004

УДК 621.311.1:621.317.38] (083.72)

Ключові слова: електрична станція, електрична мережа, допоміжне устаткування, витрати електричної енергії, власні потреби, господарські потреби

Видавець: ОЕП «ГРІФРЕ»

01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4. Тел./факс: (044) 249-10-16.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів

видавничої продукції

ДК№ 1435 від 18.07.2003.

Додрукарська підготовка та друк: ДП «Друкарня Державного управління справами» 01008, м. Київ, вул. Шовковична, 4а.

Підписано до друку 20.08.04. Формат 60x84/16 Об'єм 1,4 ум. др. арк. Зам. 1411. Наклад 350 пр. 2004 р.
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации