Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n10.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n10.doc

Розділ 5 Оподаткування підприємств

5.1. Запитання до самоконтролю


 1. Поняття системи та принципів оподаткування.

 2. Назвіть суттєві (на Вашу думку) недоліки оподаткування підприємств в Україні та причини, що їх зумовлюють.

 3. Місце оподаткування прибутку підприємств у підсистемі оподаткування суб’єктів господарювання

 4. Особливості оподаткування прибутку підприємств в Україні

 5. Сфера застосування податку на прибуток різних суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства України

 6. Поняття й розрахунок валового та скоригованого валового доходу суб’єкта господарювання

 7. Поняття та розрахунок валових витрат суб’єкта господарювання

 8. Порядок визначення амортизаційних відрахувань з метою обчислення оподаткованого прибутку.

 9. Пільги щодо податку на прибуток згідно з чинним законодавством України.

 10. Порядок оподаткування виплати дивідендів у системі оподаткування прибутку підприємств

 11. Дайте характеристику економічної сутності непрямих податків

 12. Визначте механізм впливу непрямих податків на діяльність суб'єктів підприємницької діяльності в Україні.

 13. Платники, об'єкт і база оподаткування, терміни сплати до бюджету податку на додану вартість.

 14. Пільги з податку на додану вартість згідно з чинним законодавством України. Визначте сутність і порядок розрахунку податкового кредиту, його формування та відшкодування суб'єктам підприємницької діяльності.

 15. Платники, об’єкти та порядок сплати акцизного збору до бюджету України

 16. Платники, об’єкти та порядок сплати мита до бюджету України

 17. Платники, об’єкти та порядок сплати земельного податку в Україні.

 18. Платники, об’єкти та порядок сплати податку на транспортні засоби в Україні

5.2. Тестові завдання

Тест 1. Платниками податку на прибуток на території України є:

 1. відкрите акціонерне товариство – резидент України;

 2. постійне представництво нерезидента;

 3. філія підприємства, що здійснює консолідовану сплату податку на прибуток;

 4. об'єднання юридичних осіб, що утримуються лише за рахунок внесків засновників і не проводять господарської діяльності;

 5. приватний підприємець.
Тест 2. Об’єктом оподаткування податком на прибуток на території України є:

 1. чистий прибуток підприємства;

 2. валовий прибуток підприємства;

 3. оподаткований прибуток підприємства;

 4. чистий дохід підприємства;

 5. правильної відповіді немає.
Тест 3. Об’єкт оподаткування податком на прибуток на території України визначається як…

 1. скоригований валовий дохід “-“ валові витрати “-“ амортизаційні відрахування;

 2. виручка від реалізації продукці» “-“«собівартість продукції;

 3. виручка від реалізації продукції “-“ сума непрямих податків “-“собівартість;

 4. скоригований валовий дохід “-“ валові витрати “+“ амортизаційні відрахування;

 5. правильної відповіді немає.
Тест 4. Які показники включають до складу скоригованого валового доходу підприємства?

 1. Податок на додану вартість;

 2. дохід від реалізації товарів, робіт і послуг;

 3. виручку від реалізації цінних паперів;

 4. суми штрафів, одержаних за рішенням суду;

 5. дивіденди від нерезидентів.
Тест 5. Які показники не входять до складу скоригованого валового доходу підприємства?

 1. Сума емісійного доходу, одержаного платником податку;

 2. вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою їх подальшого перепродажу;

 3. майно, що надходить у вигляді міжнародної технічної допомоги;

 4. доходи від спільної діяльності на території україни без створення юридичної особи;

 5. номінальна вартість взятих на облік і оплачених цінних паперів, які засвідчують відносини позики.
Тест 6. Назвіть показники, що їх включають до складу валових витрат підприємства?

 1. Витрати на придбання сировини й матеріалів для ведення господарської діяльності (без ПДВ);

 2. витрати на придбання матеріалів для подальшого продажу (без ПДВ);

 3. погашена дебіторська заборгованість (без ПДВ);

 4. суми коштів, спрямованих на формування резерву сумнівних боргів;

 5. податок з власників транспортних засобів.
Тест 7. Які показники не належать до валових витрат підприємства?

 1. Суми коштів, внесені до страхових резервів;

 2. благодійна допомога професійній спілці, зареєстрованій згідно з законодавством;

 3. витрати на придбання матеріалів для власних потреб, що не використані у звітному періоді та є на складі;

 4. суми виплачених дивідендів;

 5. сплата відсотків за використання адміністративної будівлі підприємства.
Тест 8. Податок на прибуток може обчислюватись за ставкою:

 1. 25%;

 2. 15%;

 3. 3%;

 4. 20%;

 5. правильної відповіді немає.

За позитивної відповіді визначте, в яких випадках яка ставка застосовується.
Тест 9. Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за ставкою 20% є…


 1. оподатковуваний прибуток;

 2. вартість проданої продукції;

 3. вартість вивезеної з території України продукції;

 4. вартість ввезених товарів на територію України;

 5. амортизаційні відрахування.
Тест 10. Базою для оподаткування ПДВ в Україні є…

 1. скоригований валовий дохід “-“ валові витрати “+“ амортизаційні відрахування;

 2. податкове зобов’язання “-“ податковий кредит;

 3. податкове зобов’язання “+“ податковий кредит “-“ амортизаційні відрахування;

 4. митна вартість товару з урахування сум акцизного збору та мита;

 5. правильної відповіді немає.

 1. Тест 11. Необхідно реєструватись платником податку на прибуток якщо ...

 2. обсяг операцій із придбання товарів за останніх дванадцять календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 3. обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів за останні дванадцять календарних місяців перевищував 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 4. обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів за останні дванадцять календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 5. правильної відповіді немає.
Тест 12. Від оподаткування ПДВ звільнено операції з ...

 1. продажу вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями;

 2. продажу ввезених на територію україни продуктів дитячого харчування молочними кухнями;

 3. надання благодійної допомоги релігійним організаціям, які мають статус неприбуткових;

 4. надання благодійної допомоги громадським організаціям, які мають статус неприбуткових;

 5. продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва;

 1. правильної відповіді немає.Тест 13. Джерелом сплати ПДВ є...

 1. чистий прибуток;

 2. дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг;

 3. чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг;

 4. собівартість реалізованої продукції;

 5. оподатковуваний прибуток.
Тест 14. Об’єктом оподаткування акцизним збором в Україні є:

 1. обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів;

 2. обороти з передання товарів для своїх працівників;

 3. вартість підакцизної продукції, що еспортується;

 4. митна вартість продукції, яка імпортується в межах бартерних операцій;

 5. вірна відповідь відсутня.
Тест 15. Платниками акцизного збору в Україні є...

 1. виробники підакцизної продукції – резиденти України;

 2. виробники підакцизної продукції – нерезиденти України;

 3. міжнародні об'єднання та організації, що ввозять на митну територію України підакцизні товари;

 4. фізичні особи, які пересилають на митну територію України підакцизні товари в обсягах вартістю до 200 екю;

 5. виробники підакцизної продукції, обсяг операцій яких за останні 12 місяців перевищів 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Тест 16. Підакцизними товарами в Україні є...

 1. спирт;

 2. пиво солодове;

 3. ювелірні вироби;

 4. кольорові телевізори;

 5. вироби з шоколаду.
Тест 17. Які види мита застосовуються в Україні? Дайте визначення кожному вибраному виду.

 1. Ввізне;

 2. вивізне;

 3. антидемпінгове;

 4. спеціальне;

 5. сезонне;

 6. компенсаційне мито;

 7. транзитне мито.
Тест 18. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка...

 1. сільскогосподарського виробника;

 2. що орендується сільскогосподарським виробником;

 3. використана під багаторічні насадження;

 4. зайнята навчальним закладом сільськогосподарського профілю;

 5. на якій розташовано ботанічний сад;

 6. що належить релігійній організації.
Тест 19. Об’єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів є:

 1. колісні трактори;

 2. автомобілі легкові;

 3. велосипеди;

 4. спортивні яхти;

 5. літаки.
Тест 20. Джерелом сплати відрахувань до державних цільових фондів є ...

 1. чистий прибуток;

 2. чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг;

 3. собівартість реалізованої продукції;

 4. валові витрати.
Тест 21. Об'єктом оподаткування збором на обов'язкове державне пенсійне страхування є ...

 1. витрати (у грошовій формі) на виплату основної та додаткової заробітної плати працівників;

 2. фактичні витрати на оплату праці працівників у натуральній формі;

 3. сума операцій з купівлі-продажу валют;

 4. сума операцій з купівлі-продажу продовольчих товарів;

 5. вартість легкового автомобіля.
Тест 22. Товариство з обмеженою відповідальністю, що користується спрощеною системою оподаткування за ставкою 10%, сплачує:

 1. податок на додану вартість;

 2. єдиний податок за ставкою 10%;

 3. єдиний податок за ставкою 6%;

 4. податок на землю;

 5. збір на обов’язкове соціальне страхування;

 6. податок на рекламу;

 7. імпортне мито.


5.3. ЗадачіЗадача 1

За звітний рік підприємство “Бета” отримало такі результати:Показники / квартал

Валові доходи

Валові витрати

амортизаційні відрахування

Оподатковуваний прибуток

Податок на прибуток

2

І кв. звіт. року

230

120

17,53

ІІ кв. звіт. року

80

160

16,84

ІІІ кв. звіт. року

150

160

16,25

IV кв. звіт. року

170

150

15,56

Усього за звіт. рік

630

590

667

І кв. наступного року

200

100

14Визначте податок на прибуток за звітний рік і за І квартал наступного за звітним року.
Задача 2

Акціонерне товариство “Гамма” 15 вересня звітного року за результатами роботи попереднього року виплатило дивіденди своїм акціонерам у розмірі 18 тис. грн.

За звітний рік товариство отримало такі фінансові результати:Показники / Квартал

Валові доходи

Валові витрати

Амортизаційні відрахування

Плата за торговий патент

Оподатковуваний прибуток

Нарахованийподаток на прибуток

Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету

2

І

600

450

73

5


3

ІІ

930

800

69

5


4

ІІІ

680

730

65,2

5


5

IV

680

450

61,7

5


6

Усього

2890

2430

268,9

20


Визначте оподатковуваний прибуток та податок на прибуток до бюджету, який товариство сплатило за звітний рік.
Задача 3

Підприємство “Омега” займається роздрібним та оптовим продажем канцелярських товарів. Знайдіть указані нижче показники, використовуючи результати роботи підприємства за І квартал звітного року.

Дано

Показники за результатами роботи підприємства А за І квартал звітного року
Сума

тис. грн

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

500

приріст балансової вартості запасів

100

повернення товару

10

заниження суми доходів у попередньому періоді

15

витрати на придбання товарів (робіт, послуг)

350

витрати на оплату праці

50

податок на землю

1

комунальний податок

0,2

податок з власників транспортних засобів

3

позов до суду з заявою про стягнення дебіторської заборгованості

50

сума амортизаційних відрахувань

120

від᾽ємне значення оподатковуваного прибутку за попередній рік

10

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді

1,2

Знайти
Розрахункові показники за результатами роботи підприємства
скоригований валовий дохід
валові витрати
сума страхових внесків до фондів державного соціального страхування
об'єкт оподаткування (прибуток, що підлягає оподаткуванню)
нарахована сума податку
зменшення нарахованої суми податку
сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету


Задача 4

Використовуючи дані таблиці, визначте, які витрати підприємство може включити до складу валових з метою визначення податку на прибуток у ІІ кварталі звітного року, якщо у ІІ кварталі звітного року підприємство провело такі операції (у тис. грн, без ПДВ):

 • 29 березня оприбутковано матеріалів, оплата за які відбулась 2 квітня

100

 • 28 березня нараховано заробітної плати та внесків до державних цільових фондів за березень


27,4

 • 10 квітня з розрахункового рахунка фірми списано коштів в оплату товарно-матеріальних цінностей, які надійшли 8 квітня


42

 • 15 квітня одержано сировини, оплату за яку проведено 30 березня

24

 • 18 квітня одержано та оплачено 5 принтерів для використання у виробничій діяльності

7

 • 3 квітня відбулась виплата заробітної плати

15

 • 5 квітня перераховано до бюджету прибутковий податок з фізичних осіб

4

 • 15 квітня сплачено податку на додану вартість

12

 • 18 квітня перераховано до бюджету плату за землю

0,5

 • 18 квітня перераховано до бюджету комунального податку

0,2

 • 3 травня придбано торговий патент для проведення роздрібної торгівлі

2

 • 15 травня одержано штрафів від контрагентів за невиконання умов договору

3

 • 20 травня сплачено штрафів за недотримання умов договору

1,8


Задача 5

Підприємство “Лілея” здійснює продаж товарів для садівництва та квітів і є платником ПДВ. У звітному кварталі воно здійснило такі операції:

Визначте оподатковуваний прибуток, податок на прибуток, податок на додану вартість і мито, які необхідно сплатити підприємству “Лілея” за результатами роботи звітного кварталу, якщо на його розрахунковий рахунок у звітному періоді надішло штрафів за недотримання договірних термінів оплати в розмірі 7 тис. грн.

Врахуйте, що всі українські контрагенти підприємства “Лілея” є платниками податку на додану вартість.

Проаналізуйте причини збитковості підприємства “Лілея” т визначте основні причини відсутності об᾽єктів оподаткування з податку на прибуток і податку на додану вартість.
Задача 6

Товариство в березні звітного року отримало на розрахунковий рахунок виручку від реалізації товарів, робіт і послуг на митній території України загальною вартістю 180 тис. грн. У цьому самому періоді оприбутковано сировини, комплектуючих матеріалів і електроенергії на суму 120 тис. грн і сплачено авансових внесків у сумі 18 тис. грн.

Визначте суму податку на додану вартість, яку необхідно сплатити до бюджету за звітний період, якщо товариство та його контрагенти є платниками податку на додану вартість і податку на прибуток. При цьому пільг з податків товариство не отримує.
Задача 7

Підприємство “Алегро” є платником ПДВ і здійснює продаж товарів, як на митній території України, так і за її межами. У І кварталі звітного року продано товарів на суму 167 517 грн, у тому числі на експорт - на суму 141 523 грн. При цьому, відповідно до договорів, оплата за продукцію, що відвантажена на експорт, буде проведена в наступному за звітним періоді.

У цьому самому періоді підприємство придбало товарів на суму 32 104 грн (у т.ч.ПДВ), зокрема медпрепарати першої необхідності на суму 620 грн та бензин для легкового автомобіля, що перебуває на балансі підприємства, на суму 6 300 грн.

За попередній звітний період бухгалтерією підприємства встановлено заниження податкового кредиту на суму 26 грн.

Визначити суми податкового кредиту, податкового зобов`язання та суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню.
Задача 8*

Фармацевтичне підприємство, що має пільгу з ПДВ, зареєстроване в Україні у встановленому законодавством порядку, у ІІ кварталі звітного року відвантажило продукції:

Витрати підприємства в ІІ кварталі складалися:

Інвентарні запаси сировини на початок кварталу становили 10 тис. грн, на кінець – 7 тис. грн.

Визначте суму податку на прибуток і податку на додану вартість, яку фармацевтичне підприємство сплатить до бюджету за ІІ квартал звітного року, якщо оподаткований прибуток попереднього року становив 10 тис.грн.
Задача 9

Підприємство, яке є платником ПДВ, у звітному кварталі отримало виручку від реалізації товарів і послуг у розмірі 2 400 тис. грн. У цьому самому періоді воно закупило матеріалів і оплатило послуг на суму 1 800 тис. грн (у т. ч. ПДВ). Амортизаційні відрахування становили 250 тис. грн. Знайдіть суми ПДВ і податку на прибуток, які підприємство має сплатити до бюджету у звітному кварталі, якщо плата за торгові патенти щомісячно становить 2 тис. грн.
Задача 10

Акціонерне товариство, що є платником ПДВ, у звітному кварталі отримало виручку від реалізації товарів на суму 150 тис. грн, у т.ч. ПДВ – 20 тис.грн, акцизний збір – 18 тис. грн. Виручка від реалізації послуг дорівнює 60 тис. грн. Акціонерним товариством оприбутковано сировини й матеріалів на 78 тис. грн (у т.ч. ПДВ). Оплачено рахунки за використання електроенергії в сумі 12 тис. грн. Нараховано заробітної плати в розмірі 50 тис. грн. Витрати на ремонт основних фондів становили 100 тис. грн., при цьому балансова вартість власних основних фондів на початок року дорівнювала 900 тис. грн, орендованих – 110 тис. грн. Амортизаційних відрахувань за звітний квартал нараховано в розмірі 25 тис. грн.

Визначте податок на прибуток і податок на додану вартість, які необхідно сплатити до бюджету за звітний період.

Знайдіть суму виручки від реалізації, що звільняється від оподаткування ПДВ. Вкажіть основну причину відсутності об’єкта оподаткування.
Задача 11

Фірма “Продтек” є платником ПДВ і в І кварталі звітного року отримала:

Витрати фірми у звітному кварталі становили:

Визначте суму податку на прибуток і суму податку на додану вартість, що має сплатити фірма “Продтек” за І квартал звітного року, за умови, що пільг з податків фірма не отримує.
Задача 12

Визначте суму податку на прибуток і податку на додану вартість підприємства “Зета”, використовуючи наведені нижче дані.

У ІІІ кварталі звітного року підприємством “Зета” проведено такі операції:

У ІІІ кварталі звітного року за продукцію, яка відвантажена в цьому кварталі, на рахунок підприємства “Зета” поступила виручка від реалізації в розмірі 1 800 тис. грн.

Врахуйте, що підприємство “Зета” та його контрагенти є платниками податку на додану вартість і податку на прибуток.
Задача 13

Підприємство “Карат” і всі його контрагенти є платниками податку на додану вартість та податку на прибуток. Вартість придбаної підприємством “Карат” сировини для виробництва у звітному періоді у фірми “Смарагд” становить 1 200 тис. грн, при цьому залишки сировини підприємства “Карат” на початок звітного періоду становили 10 тис. грн, на кінець – 5 тис. грн. Підприємство “Карат” у фірми “Вета” закупило для виробничих потреб обладнання вартістю 170 тис. грн і нематеріальних активів на 60 тис. грн. У звітному періоді підприємство “Карат” відвантажило продукції на суму 1 800 тис. грн, у тому числі фірмі “Світанок” за грошові кошти - 75% й підприємству “Колібрі” за бартером - 25%. На розрахунковий рахунок підприємства “Карат” надійшло коштів за продукцію на суму 1 500 тис. грн; і в цьому самому періоді здійснено балансуючу операцію за бартером (отримання продукції від підприємства “Колібрі”) на суму 180 тис. грн. Уся продукція, що виробляється підприємством, оподатковується ПДВ, при цьому підприємство надає перевагу попередній оплаті за свої товари, і всі податкові накладні за звітний період дійсні з дати отримання коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Знайдіть суму ПДВ і податку на прибуток, що мають бути перераховані до бюджету.
Задача 14*

Фірма «Електрон» виробляє комплектуючу деталь до електронних апаратів та закуповує необхідні для виробництва деталі та реалізовує свою продукцію виключно на внутрішньому ринку України. Фірма «Електрон» та її контрагенти є платниками податку на додану вартість і податку на прибуток.

У ІІІ кварталі звітного року фірма «Електрон» провела такі операції:

Фірмою «Електрон» 5 000 деталей вироблено протягом ІІІ кварталу. З них наприкінці ІІІ кварталу виробництво 420 деталей завершено на рівні 30% та ще 50 – на рівні 10%. У ІІІ кварталі звітного року 4 100 деталей продано по 1 025 гривень за штуку.

Визначте суму оподаткованого прибутку та суму податку на прибуток у ІІІ кварталі звітного року, якщо на початок звітного кварталу не було жодних інвентарних запасів.
Задача 15

ТОВ “Артекс”, що продає текстильні вироби, з 01.01 звітного року перейшло на сплату єдиного податку за ставкою 6% і зареєструвалось платником ПДВ. У І кварталі звітного року підприємство отримало виручку від реалізації товарів на суму 120 тис. грн та старих офісних меблів на 6 тис. грн, залишкова вартість яких становила 1 тис. грн. У цьому самому періоді ТОВ “Артекс” оприбуткувало товарів на суму 69 тис. грн; придбало автомобіль для використання у виробничій діяльності за 72 тис. грн та виплатило заробітну плату робітникам на суму 10 тис. грн. Крім того, засновники додали до статутного фонду товариства 250 тис. грн.

Визначте суму податків і зборів, які необхідно ТОВ “Артекс” перерахувати до бюджету за І квартал звітного року.
Задача 16

Мале виробниче підприємство, що користується спрощеною системою оподаткування за ставкою 6%, у звітному кварталі отримало:

У звітному кварталі закінчився строк позовної давності кредиторської заборгованості підприємства за надані послуги в розмірі 30 тис. грн.

Визначте суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету малим виробничим підприємством за спрощеною системою оподаткування.
Задача 17*

Торговельне підприємство “Мій затишок” (роздрібна торгівля молочними продуктами харчування) є платником ПДВ і податку на прибуток, але планує перейти на спрощену систему оподаткування. У наступному кварталі торговельне підприємство передбачає отримати на розрахунковий рахунок виручку від реалізації:

У касу підприємства повинно надійти виручки від реалізації товарів товарів і авансових платежів від контрагентів на суму 620 тис. грн.

Витрати підприємства в наступному кварталі плануються в таких розмірах:

Визначте, чи вигідно торговельному підприємству “Мій затишок” перейти на спрощену систему оподаткування? Якщо вигідно, то яку ставку обрати? У разі переходу на спрощену систему оподаткування, платником яких податків торговельне підприємство буде? Обгрунтуйте свою відповідь на підставі відповідних норм законів.
Задача 18

Підприємство “Моріон” виготовляє ювелірні вироби на давальницьких умовах на замовлення фірми “Хвилинка”. За серпень звітного року підприємством “Моріон” вироблено та передано фірмі “Хвилинка” продукцію вартістю 882 500 грн, у тому числі 232 500 грн (вартість виготовлення) перераховано на розрахунковий рахунок підприємства. Фірма “Хвилинка”, у свою чергу, у вересні продала до магазину ювелірних виробів цю продукцію за ціною 958 500 грн. Укажіть платників акцизного збору, терміни сплати та суми акцизного збору, які мають бути перераховані до бюджету, якщо ставка акцизного збору становить 55%.
Задача 19

Підприємство “Транзитпаливо” виробляє та продає на території України бензин. Визначте суму акцизного збору належного до сплати в бюджет, якщо у звітному кварталі обсяги реалізації бензину становили 300 000 кг, у тому числі бензину моторного з вмістом не менш як 5 % високооктанових кисневмісних добавок – 100 000 кг та бензину моторного А-98 – 200 000 кг. Причому ставка акцизного збору й виручка від реалізації першого становили відповідно 30 євро за 1000 кг та 250 000 грн; від реалізації другого – відповідно 60 євро за 1000 кг і 500 000 грн.
Задача 20

Страхова компанія придбала за кордоном два легкові автомобілі: один новий i один, що був у користуванні 3 роки. Вартість кожного автомобіля – 3200 дол. США, об’єм циліндрів двигуна – 1500 см3. На дату розмитнення валютний курс за 1 дол. США був 5,2 грн, за 1 євро – 6,3 грн. Крім того, за транспортування, перевантаження та страхування кожного автомобіля додатково сплачено 400 дол. США.

Визначте суму податків і зборів, що має сплатити компания під час розмитнення автомобілів, якщо ставка митних зборів на момент розвантаження становила 0,2% митної вартості, акцизний збір – 0,2 євро (за 1500 см3)
Задача 21

Фірма подала на митне оформлення 1000 кг ікри осетрових риб, що розфасована в 100-грамові скляні банки для роздрібного продажу. Вага брутто дорівнювала 1150 кг. Визначте суму мита, що має бути сплачена на кордоні, якщо товар закуплено в Росії, а курс євро на день розмитнення становив 6,3 грн за 1 євро.
Задача 22

Підприємство з Чехії імпортувало в Україну 1200 м2 скла для вітражів контрактною вартістю 100 дол. США за 1 м2 та 500 пар окулярів, що коригують зір, вартість яких згідно з вантажно-митною декларацією становить 10 дол. США за пару. Брокерська винагорода та витрати зі страхування додатково становили 5% вартості товару. Визначте суму податку на додану вартість і мито, що необхідно сплатити під час розмитнення, якщо курс НБУ на день подання митної декларації дорівнював 5,2 грн за 1 дол США.
Задача 23

Кооперативна автостоянка є користувачем земельної ділянки у 250 м2 Кооператив розташовано в населеному пункті, чисельність якого - 280 000 осіб. Визначте суму податку на землю, якщо грошову оцінку землі не проведено, і заповніть наведений нижче розрахунок.


N

з/п 

Вид земель 

Кадас-

тровий номер земельної ділянки

Площа (кв. м) 

Ставка податку, грн./м2

Коефі-

цієнт, визна-

чений ч. 7 або 8 ст. 7 Закону України "Про плату за землю" 

Коефі-

цієнт індек-

сації на поточ-

ний рік 

Сума нарахо-

ваного податку за даними платника,

грн 


загальна 


оподатковуєтьсяЗемельні ділянки, зайняті житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами 
Задача 24

Виробниче підприємтво є користувачем земельної ділянки в 120 м2, на якій розташовано виробничі цехи, адміністративну будівлю та складові приміщення. Підприємство міститься на території Запорізької області. Визначте суму податку на землю, якщо грошова оцінка землі з урахуванням коєфіцієнта індексації за даними державного земельного кадастру становить 5300 грн за 1 га.
Задача 25

Визначте суму податку на землю, якщо товаровиробник сільськогосподарської продукції за межами населеного пункту має такі земельні діяльнки сількогосподарського призначення:

Задача 26

Визначте податок із власників транспортних засобів у звітному періоді, якщо консалтингова фірма має на обліку автомобіль для перевезення пасажирів (розрахований на 32 пасажири), об'єм циліндра двигуна якого становить 6200 см3, і два легкових автомобілів з об᾽ємами циліндрів двигунів 2300 см3 і 3700 см3.
Задача 27

На основі наведених даних необхідно визначити податок із власників транспортних засобів у звітному періоді, що має сплатити підприємство до бюджету.Транспортний засіб

Об'єм циліндра двигуна, см3

Балансова вартість, грн

1

Вантажний автомобіль

8300

50000

2

Вантажний автомобіль

15500

118000

3

Вантажний автомобіль

9300

110000Задача 28

На основі наведених даних необхідно визначити податок із власників транспортних засобів у звітному періоді, який иає сплатити торгівельне підприємство до бюджету.Транспортний засіб

Об'єм циліндра двигуна, см3

Балансова вартість, грн

1

Вантажний автомобіль

9200

65000

2

Легковий автомобіль

3400

28000

3

Легковий автомобіль

1800

10000
Задача 29

На основі наведених даних необхідно визначити податок із власників транспортних засобів у звітному періоді, який має сплатити підприємство – товаровиробник сільськогосподарської продукції:Транспортний засіб

Об'єм циліндра двигуна, см3

1

Вантажний автомобіль

9200

2

Трактор колісний

10000

3

Автобус для перевезення людей з кількістю місць 45

6300

4

Легковий автомобіль

3400

Задача 30


Розрахуйте суму комунального податку, що підприємство має сплатити за звітний квартал, якщо середньоспискова чисельність штатних працівників становила за:

Задача 31


На підприємстві згідно із штатним розкладом у І кварталі звітного року працювало: постійно 185 робітників і 15 – за сумісництвом. Визначте суму комунального податку.

Задача 32


Заповніть розрахунок сплати комунального податку за лютий, якщо середньоспискова чисельність штатних працівників становила 223 особи.

РОЗРАХУНОК

сплати комунального податку

за лютий 200…року

N

п/п 

Показники 

Сума 

1.

Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу, осіб 

  

2.

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходу одного працівника на місяць, грн.

  

3.

Фонд оплати праці працюючих за звітний період, обчислений, виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу (п. 1 х п. 2), грн. 

  

4.

Ставка комунального податку (% від місячного фонду оплати праці, обчисленого, виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу) 

  

5.

Сума комунального податку, що підлягає нарахуванню за звітний період (п. 3 х п. 4), грн. 

  

Задача 33


Ремламному агентові “Вист” рекламодавцем “Альтар” подано заяву на розміщення реклами на телебаченні (телеканал “СТБ”) та радіо (“Апельсин”). Рекламодавець сплатив рекламному агентові 12 000 грн в оплату послуг з розміщення реклами. Телевізійна компанія “СТБ” виставила рахунок рекламному агентові на суму 7500 грн. Компанія з радіовіщання надіслала рахунок-фактуру на суму 1500 грн.

Визначте суму податку на рекламу й платників податку на рекламу.

Задача 34


Підприємство “Алегрія”, яке продає меблі, власними силами вирішило розмістити зовнішню рекламу, що буде розташована на фасаді магазину, де підприємство реалізує свою продукцію. Витрати з установлення рекламного щита становитимуть 7 500 грн.

Крім того, у звітному періоді підприємство “Алегрія” замовило такі види реклами рекламному агентові “Вист”:

Визначити суму податку на рекламу та платників податку на рекламу.

Задача 35


Бухгалтерією підприємства нараховано заробітну плату працівникам у розмірі 130 тис. грн. Визначте суми зборів до державних цільових фондів, які бухгалтерія підприємства повинна нарахувати для виплати заробітної плати працівникам підприємства, якщо розміри мінімальної й максимальної заробітної плати становлять 320 грн і 1 500 грн відповідно. Страховий тариф відрахувань до фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, – 1,26%.
Задача 36

Акціонерним товариством за звітний квартал нараховано заробітну плату та інші виплати працівникам у розмірах, що вказані в таблиці.

ПІБ

Оклад , грн

Персональна надбавка, %

Премії за виконанн виробничих завдань, грн

Комісійна винагорода, %

Оплата відпусток

Компенсація за невикористані відпустки

Вартість путівки на санаторно-курортне лікування, оплаченої за рахунок чистого прибутку


Вартість туристичної путівки, оплаченої за рахунок чистого прибутку


Вихідна допомога


Витрати на відрядження в межах норм (добові, оплата проїзду, витрати на проживання)

Дивіденди

Кравченко

530

10

150

20

100

-

-

1500

-

-

200

Петренко

800

10

150

20

-

-

-

-

-

-

200

Іваненко

530

10

0

20

-

350

-

-

500

400

200

Сидоренко

200

10

50

20

400

-

800

-

-

-

200

Макаренко

300

40

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

Товариство належить до 7 класу класифікації галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва, тобто страховий тариф становить 1,02% до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. 

Визначте, які утримання та нарахування має провести бухгалтерія акціонерного товариства для виплати заробітної плати робітникові. Яку суму отримають працівники?

Задача 37


Бухгалтерія підприємства за звітний період своїм робітника нарахувала:

ПІБ

Основна зарплата, грн

Додаткова зарплата, грн.

Допомога з вагітності та пологів

Оплата виконаних робіт, згідно з договорами цивільно-правового характеру

Одноразова матеріальна допомога

Витрати на відрядження в межах норм (добові, оплата проїзду, витрати на проживання)

Витрати на відрядження понад встановлені законодавством норми

Полтавець

500

150

-

300

200

-

-

Лимарець

500

200

-

-

200

300

200

Тимчук

200

100

700

-

-

-

-

Іваненко

500

170

-

-

200

-

-

Підприємство належить до 10 класу класифікації галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва, тобто страховий тариф становить 1,3% до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. 

Визначте суму нарахувань та утримань, що необхідно сплатити до Пенсійного фонду та фонду державного страхування за звітний період.


тут і надалі * виділено задачі підвищеної складності

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации