Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n15.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n15.doc

Тема 9. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Питання для самоконтролю


  1. У чому полягає необхідність та практичне значення оцінки фінансового стану підприємств?

  2. Які завдання вирішуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства та фінансового аналізу його виробничо-господарської діяльності? Що є змістом оцінки фінансового стану підприємства?

  3. Дайте характеристику та визначте особливості інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності в Україні.

  4. Хто є основними користувачами фінансової інформації, яка отримується за результатами оцінки фінансового стану підприємств?

5. Дайте характеристику формам та методам фінансового аналізу.

6. Яким чином може бути організовано фінансово-аналітичну роботу на підприємстві?

7. Назвіть основні напрями оцінювання фінансового стану підприємства.

8. Як обчислюються показники оцінки майнового стану?

9. Визначте роль вертикального аналізу в процесі оцінки майнового стану підприємства.

10. У чому, на вашу думку, полягає різниця між поняттями “ліквідність підприємства” та “платоспроможність підприємства”?

11. Як обчислюються показники оцінки ліквідності активів та платоспроможності підприємства?

  1. Визначте роль оцінки показників ліквідності активів та платоспроможності підприємства для розробки висновків про фінансовий стан підприємства в цілому? Які недоліки мають показники цієї групи оцінювання?

13. Чи може бути позитивною динаміка показників швидкої (термінової) та поточної (загальної) ліквідності за негативної динаміки коефіцієнта абсолютної ліквідності? За рахунок якого чинника може виникнути така ситуація? Як характеризується діяльність підприємства, у якого динаміка коефіцієнтів швидкої та поточної ліквідності є кращою за динаміку коефіцієнта абсолютної ліквідності? Яку роль відіграє аналіз коефіцієнта абсолютної ліквідності під час вироблення висновків про загальний фінансовий стан підприємства?

14 Назвіть резерви підвищення ліквідності активів та платоспроможності підприємств.

15. Дайте визначення фінансової стійкості підприємства. Які ви можете ідентифікувати рівні фінансової стійкості за використання методики визначення забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування? Дайте їм характеристику.

16. Як обчислюються показники оцінки фінансової незалежності та структури капіталу підприємства? Визначте взаємозв’язок та взаємозалежність між окремими показниками цієї групи оцінювання фінансового стану?

17. У чому полягає принципова різниця між нормативними значеннями показників оцінки фінансового стану згідно міжнародних стандартів та відповідно до вітчизняних нормативних документів з питань оцінювання фінансового стану? Назвіть рекомендовані значення показників ліквідності, фінансової незалежності (структури капіталу) підприємства.

18. Назвіть резерви зростання фінансової незалежності та напрями оптимізації структури капіталу.

19. Як обчислюються показники оцінки ділової активності підприємства?

20. Визначте місце показників ділової активності у розробці загальних висновків про фінансовий стан підприємства. Яким чином впливають зміни оборотності активів на фінансову стійкість та платоспроможність підприємства в цілому?

21. Назвіть резерви прискорення оборотності активів підприємства.

22. Як обчислюються показники оцінки прибутковості підприємства?

23. Якою, на вашу думку, є різниця між поняттями прибутковості та рентабельності?

24. Якою є різниця між показниками операційної рентабельності продажів та рентабельністю основної продукції? Чи може бути позитивним значення коефіцієнта рентабельності продукції за негативних значень показників рентабельності продажів? За рахунок яких чинників може виникнути така ситуація?

25. Назвіть резерви підвищення прибутковості підприємства.

26. Як обчислюються показники оцінки ринкової активності підприємства?

27. Визначте роль дослідження показників ринкової активності для розробки загальних висновків про фінансовий стан акціонерних товариств? Хто є користувачами інформації про ринкову активність підприємства?

28. Під час складання якої форми звітності є необхідним обчислення показників прибутковості акцій? Які саме і у який спосіб при цьому слід обчислювати показники?

29. Як здійснюють факторний аналіз прибутку підприємства?

30. Як здійснюють факторний аналіз рентабельності підприємства?

31. У чому полягає зміст комплексної оцінки фінансового стану підприємства? Назвіть методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану.

32. У чому полягає сутність та значення однофакторного дискримінантного аналізу?

33. У чому полягає сутність та значення багатофакторного дискримінантного аналізу?

34. У чому полягає сутність моделей Альтмана, Спрінгейта, Тафлера, Тішоу, Лиса, Беєрмана, Конана і Гольдера? Чи є можливим застосування закордонних моделей багатофакторного дискримінантного аналізу у вітчизняній аналітичній практиці? Які виникають проблеми за застосування таких моделей?

35. Якими є особливості аналізу фінансової стійкості підприємств різних напрямків економічної діяльності?

36. Охарактеризуйте вплив сезонних коливань на рівень отримання прибутку сільськогосподарських підприємств.

37. Охарактеризуйте вплив цінової політики торговельного підприємства на обсяги товарообігу.

38. Визначте основні напрями удосконалення методології оцінювання фінансового стану підприємств.

39. Назвіть резерви зміцнення фінансової стійкості підприємства в цілому.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации