Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл Vanda-book.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

Vanda-book.doc

Розділ 10. Фінансове планування на підприємстві
Відповіді

Задача 1.

Бюджет руху грошових коштів (надходжень та видатків)

Надходження

Значення

Використання

Значення

від реалізації продукції

1 000,0

придбання верстату

1 500,0

внески засновників

500,0

погашення кредиту

300,0

продаж НА

120,0

придбання сировини

250,0

надходження від оренди

220,0

погаш. кредиторської заборгов.

150,0

погаш. дебіторської заборгов.

450,0

сплата податків

50,0

інші надходження

100,0

інші поточні витрати

260,0

Всього надходження:

2 390,0

Всього використання:

2 510,0

Сальдо грошових коштів: -120,0

Оптимальна величина грошових коштів яку необхідно залучати при досягенні нульового залишку: 228,7

Оптимальний середній залишок грошових коштів: 114,3

Необхідний обсяг залучення грошових коштів: 228,7

Правило управління грошовими коштами: в інтервалі від 228,7 тис. грн. до 0 тис.грн. вихід на фінансовий ринок є недоцільним. При досягненні залишку грошових коштів 450 грн., й більше доцільним є придбання цінних паперів на суму 457,4 - 228,7 = 228,7 грн., а при перевищенні залишку 457,7 грн., й на суму перевищення. При зниженні залишку до 0 грн., доцільним є продаж цінних паперів чи залучення грошових коштів з інших джерел в сумі 228,7 грн.
Задача 2.

Точка беззбитковості: при реалізації товарів на експорт – 399,1 тис.грн., при реалізації на Україні – 357,4 тис.грн. Загальна рентабельність – 10,0%
Задача 3.

БЮДЖЕТ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ НА ПЛАНОВИЙ РІК

СТАТТЯ

Значення показника

Доход (виручка) від реалізації продукції

 

345 000,0

Податок на додану вартість
57 500,0

Собівартість реалізованої продукції

 

212 963,0

Валовий прибуток (збиток)

 

74 537,0

Адміністративні витрати та витрати на збут

 

40 037,0

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

- прибуток

 

34 500,0

- збиток

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

10 500,0

Чистий прибуток (збиток)

 

24 000,0


Розділ 10. Фінансове планування на підприємстві


№ задач

В і д п о в і д і
Сальдо грошових коштів: - 120,0 грн.

Оптимальний середній залишок грошових коштів – 114,3 грн., Необхідний обсяг залучення грошових коштів – 228,7 грн.Точка беззбитковості: при реалізації на експорт – 399,1 тис.грн., при реалізації на Україні – 357,4 тис.грн. Загальна рентабельність – 10,0%Доход – 354,0 тис.грн., собівартість – 212,9 тис.грн., валовий прибуток – 74,5 тис.грн., адміністративні витрати – 40,0 тис.грн.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации