Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n2.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n2.doc

ВІДПОВІДІ

ДО ЗАДАЧ

РОЗДІЛ 2

Грошові розрахунки підприємств


задачі

Відповіді

1

Сума контракту 20 800 грн. Додатковий прибуток 400 грн.

2

Первісна сума векселя 10 000 грн. Після інкасації векселя «Інтертехніка» отримає 10 900 грн.

3

Ліміт першої чекової книжки 480 тис. грн.

Другої — 420 тис. грн. Третьої — 600 тис. грн.

4

Черговість оплати розрахункових документів: 1 — 10 000 грн; 2 — 2750 грн; 3 — 3730 грн; 4 — 9500 грн.

Коштів на поточному рахунку не вистачає, тому доцільно переоформити рахунок-фактуру на суму 8570 грн.

5

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05 — 8477,2 грн.

6

Надходження коштів на поточний рахунок — 16 956,5 грн.

7

На поточному рахунку підприємства повинно бути 37 273,7 грн.

Чеком буде оформлена сума 13 910,25 грн.

8

На поточному рахунку підприємства повинно бути 107 176,9 грн.

42 234,90 грн буде оформлено чеком.

9

Первісна сума векселя 40 000 грн.

10

Сума контракту 39 200 грн, додатковий прибуток 400 грн.

11

Первісна сума векселя 10 000 грн.
Сума векселя через 4 місяці 11 800 грн.

12

Ліміт першої чекової книжки 400 тис. грн.
Другої — 700 тис. грн.
Третьої — 900 тис. грн.

13

Коштів у підприємства не вистачає, тому доцільно переоформити рахунок-фактури на суму 9850,00 грн.

Закінчення табл.


задачі

Відповіді

14

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05 — 11 499 грн.

15

Надходження коштів на поточний рахунок 14 050 грн.

16

Сума коштів, що повинна бути в підприємства на поточному рахунку, дорівнює 58 534,8 грн.

Чек буде оформлений на суму 21 505,7 грн.

17

На поточному рахунку підприємства буде 39 748,6 грн.
Чек буде оформлений на суму 14 985,3 грн.

18

Первісна сума векселя 80 000 грн.

19

Сума другої поставки 12 тис. дол., а сума, яку отримає банк за обслуговування акредитиву, — 2 тис. дол.

20

Сума другої поставки 320 тис. дол., а загальна сума поставки 100 тис. дол.

РОЗДІЛ 3

Грошові надходження підприємств


задачі

Відповіді

1

Дохід від основної операційної діяльності 11 650 грн.
Надходження від надзвичайних подій 3500 грн.

2

Дохід від іншої операційної діяльності 2000 грн.
Дохід від фінансових операцій 2150 грн.

3

Сash-flow — 7150 грн.

4

Сash-flow — 5000 грн.

5

Виручка від реалізованого товару А = 28 500 грн.
Виручка від реалізованого товару Б = 24 400 грн.

6

Ціна товару А — 5 грн.
Ціна товару Б — 15 грн.

7

Валовий дохід за січень — 6000 грн, лютий — 2000 грн, березень — 1000 грн (за фінансовим обліком).

Валовий дохід за січень — 2997 грн, лютий — 2250 грн, березень — 3753 грн (за податковим обліком).

Закінчення табл.


задачі

Відповіді

8

Валовий дохід: січень — 3000 грн, лютий — 1000 грн, березень — 1000 грн; квітень — 1000 грн, травень — 1000 грн, червень — 1000 грн.

ІІ варіант: щомісяця по 1000 грн.

9

Валовий дохід — 40 194,9 грн; чистий дохід — 40162,92 грн

10

І варіант: обсяг надходжень від реалізації продукції оптом — 77 556 грн.

ІІ варіант: обсяг надходжень від реалізації продукції через мережу аптек — 461 448 грн.

11

Обсяг виручки = 22 409 грн.

12

Виручка від реалізації продукції — 660 711,6 грн.

13

Грошові надходження від: операційної діяльності — 285 тис. грн; інший операційний дохід — 30 тис. грн; від фінансових інвестицій — 10 тис. грн.

14

Чистий фінансовий результат від звичайної діяльності = 90 875 грн.

15

Виручка, яку не отримає підприємство на кінець року, — 240,72 тис. грн.

16

Розмір дивідендів на 1 звичайну акцію — 1,625 грн.

17

Дохід підприємства — 80 700 грн.

18

Обсяг безалкогольних напоїв — 888 888, 89 літрів.

1 840 000 грн — надходження від реалізації за рік.

19

Валовий дохід від реалізації через роздрібну мережу більший на 1024 грн.

20

Виручка від реалізації продукції = 279,427 тис. грн.

21

Обсяг реалізації продукції 4 251,5 тис. грн.

22

Запланований товарний випуск — 13 762 шт. виробів.

23

Загальна сума доходу підприємства = 7920 грн.

24

Загальний дохід від володіння інвестиційним портфелем = 23 562,5 грн.

25

Чистий дохід дорівнює 1380 тис. грн.

26

Загальна сума доходу фабрики за звітний період — 2840 грн.

27

Дивіденди на 1 привіл. акцію = 3 грн.
Дивіденди на 1 звич. акцію = 2 грн.

РОЗДІЛ 4
Формування й розподіл прибутку

№ задачі

Відповіді

1

Чистий прибуток — 66,3 тис. грн.

2

Збиток — 140,5 тис. грн.

3

Прибуток — 14,68 тис. грн.

4

Чистий прибуток — 173,35 тис. грн.

5

Зросте на (96,75 + 87,45) = 184,2 тис. грн.

6

Чистий прибуток 160,6 тис. грн.

7

Витрати 81,5 коп./грн; прибуток 621,1 тис. грн.

8

Другий варіант для підприємства більш привабливий

9

Прибуток 40,2 тис. грн.

10

Зменшення 2,20 грн.

11

Чистий прибуток 170 тис. грн; нерозподілений — 144,5 тис. грн.

12

Чистий прибуток 243 тис. грн; нерозподілений — 133,65 грн.

13

Нерозподілений 650 тис. грн; прибуток —162,5 тис. грн.

14

Нерозподілений прибуток — 317,5 тис. грн.

15

Сума можливого інвестування — 60,45 тис. грн.

16

Нерозподілений прибуток — (57) тис. грн.

РОЗДІЛ 5
Оподаткування підприємств


задачі

Відповідь

1

Податок на прибуток за звітний рік = 0 грн. Податок на прибуток за І кв. наступного за звітним року = 15 грн.

2

Оподаткований прибуток = 191,1 грн. Податок на прибуток до бюджету = 22,775 грн.

3

Скоригований валовий дохід = 605 тис. грн; валові витрати = 482,6 тис. грн; внески до державних цільових фондів = 18,4 тис. грн; оподатковуваний прибуток = 2,4 тис. грн; нарахований податок на прибуток = 0,6 тис. грн; зменшення нарахованого податку на прибуток = 1,2 тис. грн; податок на прибуток до бюджету = 0 тис. грн.

Продовження табл.


задачі

Відповіді

4

До складу валових витрат підприємство може включити витрати в розмірі 44,7 тис. грн.

5

Мито = 3685 грн; ПДВ імпортне = 2221 грн; ПДВ на внутрішньому ринку = – 35 138 грн; оподатковуваний прибуток = – 15 745 грн; податок на прибуток = 0 грн.

6

7 тис. грн.

7

Податкове зобов’язання = 4332,3 грн; податковий кредит = 4748,3 грн. Відшкодування ПДВ відсутнє через відсутність експортної виручки від реалізації.

8

Податок на прибуток = 0; ПДВ також відсутній через отримання пільги.

9

Податок на прибуток = 6,5 тис. грн; ПДВ = 300 тис. грн.

10

Оподатковуваний прибуток = – 96,4 тис. грн, тобто податок на прибуток = 0; ПДВ = – 5 тис. грн. Виручка, що звільнена від ПДВ = 30 тис. грн.

11

ПДВ = 106,6 тис. грн; податок на прибуток = 128,4 тис. грн.

12

Податок на прибуток = 22,75 тис. грн; ПДВ = 130 тис. грн.

13

Податок на прибуток = 117,5 тис. грн; ПДВ = 56,67 тис. грн.

14

Оподатковуваний прибуток = 1712 тис. грн; податок на прибуток = = 428 тис. грн.

15

Єдиний податок = 7500 грн; ПДВ відсутній, оскільки ПЗ < ПК.

16

Єдиний податок = 12,6 тис. грн.

17

Згідно з розрахунками, найвигідніше перейти на сплату єдиного податку за ставкою 6 % і ПДВ.

18

Підприємство за серпень сплатить до бюджету акцизний збір у сумі 106 562,5 грн; фірма за вересень має сплатити до бюджету акцизного збору в розмірі 332 750 грн.

19

Акцизний збір = 97500 грн.

20

Загальна сума митних зборів, акцизного збору і ПДВ, що мають бути сплачені при розвантаженні автомобілів, становить 17 768,84 грн.

21

Мито = 72 450 грн.

22

Мито = 65 520 грн; ПДВ = 144 144 грн за умови включення до митної вартості сум брокерської винагороди й витрат на страхування.

23

157,2 грн.

24

318 грн.

Закінчення табл.


задачі

Відповіді

25

9,96 тис. грн.

26

1563,2 грн.

27

5430 грн.

28

2150 грн

29

2536,8 грн.

30

527 грн.

31

943,5 грн.

32

379,1 грн — сума комунального податку.

33

Платники податку на рекламу: радіокомпанія «Апельсин» (6,25 грн); телебачення «СТБ» (31,25 грн); рекламний агент «Вист» (12,5 грн).

34

92,75 грн.

35

Утримання = 20,8 тис. грн; нарахування = 49,45 тис. грн.

36

Утримання = 281,94 грн; прибутковий податок 1185 грн; нарахування = = 3554,7 грн. Працівники отримають 7931 грн.

37

Утримання = 117,6 грн; нарахування = 1493,52 грн.

РОЗДІЛ 6
Оборотні кошти та їх організація


задачі

Відповіді

1

Норматив оборотних коштів — 183 тис. грн.
Коефіцієнт оборотності — 2,9 оборотів.
Тривалість одного обороту — 124 дні.
Коефіцієнт завантаженості — 0,35.

2

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів І кварталу 13,3, у другому — 15,5

Час одного обороту в 1 кварталі 6,8 днів
Абсолютний розмір оборотних коштів у ІІ кварталі 14,7 тис. грн.

Вивільнення оборотних коштів — 2,4 тис. грн.

3

Норматив оборотних коштів по сировині 19 338 грн.

4

Норма оборотних коштів на створення запасів матеріалів дорівнює 22 дні

Закінчення табл.


задачі

Відповіді

5

Скорочення сукупного нормативу оборотних коштів становить 360 грн.

6

Норматив оборотних коштів по готовій продукції на кінець року — 1644 грн.

7

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві на перший рік 856,8 грн; на другий рік — 756,7 грн.

8

Коефіцієнт обертання оборотних коштів у І кварталі = 9 оборотів, у другому кварталі — 11,25 оборотів; Час одного обороту у І кварталі — 10 днів.

Абсолютний розмір оборотних коштів у ІІ кварталі — 48,36 тис. грн.

Сума вивільнення оборотних коштів 19,09 тис. грн.

9

Норматив оборотних коштів на плановий період з урахуванням сповільнення 829,6 грн.

10

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві на перший рік 126,63 тис. грн; на другий — 110,6 тис. грн.

11

Приріст нормативу оборотних коштів 15 тис. грн, власні джерела фор­мування — 116 тис. грн.

12

Оборотність оборотних коштів — 21 та 9 днів; сума залучення до обороту становить 50 тис. грн.

13

Норма запасу збільшиться на 1,2 дні

14

Одноденний обсяг реалізації продукції — 4,3 грн, час обороту

оборотних коштів — 116 днів
Коефіцієнт оборотності = 3 обороти.
Коефіцієнт завантаження = 0,32 грн.
Рентабельність оборотних коштів 22 %

15

Абсолютне вивільнення оборотних коштів 100 тис. грн.
Відносне вивільнення оборотних коштів 246 тис. грн.

16

Сукупний норматив для малоцінних і швидкозношуваних предметів 835 грн.

17

Норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва — 526,5 тис. грн.

Наступні витрати — 443 грн, виробнича собівартість продукції — 633 грн.

18

Норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва 4329,6 грн.

19

Норматив оборотних коштів на плановий період з урахуванням прискорення 35 312 грн. Приріст нормативу 1012 грн.

20

Норматив оборотних коштів на кінець планового періоду з урахуванням сповільнення 526,6 тис. грн.

РОЗДІЛ 7

Кредитування підприємств


задачі

Відповіді


1

Підприємство поверне банку 126 003,2 грн. На валові витрати буде віднесено 26 000 грн.

2

Підприємство поверне банку 62 489,43 грн. Собівартість зросте на 2400 грн.

3

Заборгованість підприємства перед банком — 22 117,14 грн.

4

Відсоткова ставка за рік — 24 %;
Банк отримає за період кредитування 250 700 грн.

5

Термін окупності наданого кредиту — 127 днів

6

Факторингову операцію здійснити доцільно

7

Банк протягом строку кредитування отримав 58 625 грн.

8

Підприємство вирішить залучити кредит

9

Сума кредиту — 35 000 грн на місяць, плата за кредит — 700 грн.

10

Сума кредиту 21 429 грн.

11

Термін окупності кредиту — 1,7 місяців

12

Підприємство залучатиме кредит

13

Сума кредиту 75 тис. грн. Сума відсоткових платежів 18 тис. грн.

14

Розрахунки свідчать, що банк буде кредитувати цей проект

15

Відсоткова ставка, під яку наданий кредит, дорівнює 29 % річних

РОЗДІЛ 8

Фінансове забезпечення
відтворення основних засобівзадачі

Відповіді

1

Місячна сума амортизаційних відрахувань 448,7 грн, залишкова вартість на початок року — 20 052,01 грн.

2

Амортизаційні відрахування за І квартал поточного року 29 450 грн;

Амортизаційні відрахування за ІІ квартал проточного року 27 758,5 грн;

Балансова вартість на початок ІІ кварталу поточного року 496 550 грн.

3

Сума амортизаційних відрахувань у І кварталі — 19 526,7 грн,
у ІІ кварталі — 21 274,1 грн; у ІІІ кварталі — 21 108,5 грн,
у ІV кварталі — 22 030,2 грн.

4

Загальна сума амортизаційних відрахувань на нематеріальні активи за податковим обліком — 1,3 тис. грн;
за бухгалтерським обліком — 1,21 тис. грн.

5

Середньорічна вартість основних виробничих засобів — 316,35 тис. грн.

6

У балансі буде відображено суму зносу обладнання — 98 тис. грн та залишкову вартість обладнання — 142 тис. грн.

7

За одним методом залишкова вартість основного засобу в кінці 4-го року експлуатації становитиме 15 440 грн, за другим методом — 15 049 грн.

8

Кумулятивний коефіцієнт, який буде застосовуватись для розрахунку амортизації: 1 рік — 0,22; у 2 рік — 0,19; у 3 рік — 0,17.

Сума амортизаційних відрахувань: 1 рік — 4546 грн; 2 рік — 3926 грн; 3 рік — 3513 грн.

9

Залишкова вартість будівлі дорівнюватиме 333 200 грн.
Річна сума амортизації становить 17 950 грн.

10

Норма амортизаційних відрахувань за умов застосування рівномірної амортизації — 12,5 %; норма амортизації за подвійно-залишковим методом — 25 %.

11

Індекс дооцінки — 1,65.

Унаслідок збільшення залишкової вартості основних засобів відбувається збільшення додаткового капіталу на суму 171 384 грн.

Додатковий капітал зменшиться на суму 25 950 грн.

12

Коефіцієнт вибуття основних виробничих засобів — 0,009.

13

На витрати підприємства поточного періоду буде віднесено 5020 грн.

14

Первісна вартість мікроавтобуса 44 000 грн.
Первісна вартість автомобіля 38 000 грн.

Закінчення табл.


задачі

Відповіді

15

Залишкова вартість 16 243,2 грн, коефіцієнт зносу 82 %.

16

Залишкова вартість автомобіля на кінець 4-го року його експлуатації — 13 415 грн.

Сума амортизаційних відрахувань на п’ятий рік служби об’єкта — 8435 грн.

17

Термін корисного використання комп’ютера — 4 роки

18

Ліквідаційна вартість основного засобу — 778 грн.
Рівень ліквідаційної вартості 7,8 %

19

Первісна вартість об’єкта основних засобів — 17 142 грн.

20

Фактичний термін служби основних засобів, визначений — 8,3 роки і 7,7 роки.

Термін служби за розміром амортизаційних відрахувань — 10,8 років і 10,4 роки

21

Первісна вартість споруди 3 724,7 тис. грн.

22

Сума амортизаційних відрахувань у перший рік експлуатації основного засобу 11 286 грн. Метод подвійно-залишкової амортизації дає змогу списати на витрати вартість основного засобу.

23

Рівень фізичного зносу основного засобу 62 % і 58,8 %.
Рівень морального зносу основного засобу 12 %.

24

Сума амортизаційних відрахувань — 6066,7 грн.

25

Середньозважений строк служби основних виробничих засобів у 2002 р. — 10,9 років; у 2003 р. — 14,3 роки, у 2004 р. — 16,4 роки.
Розділ 9
Оцінювання фінансового стану підприємств


задачі

Відповіді

1—67

0,2

8

Збільшення суми власного капіталу у 2 рази буде недостатнім, у 4 рази — достатнім.

9

Зміна показника «ресурсовіддачі» свідчить про погіршення використання наявних у підприємства ресурсів у звітному році у 2 рази.

Закінчення табл.


задачі

Відповіді

10

Буде достатнім.

11

Фондовіддача основних засобів у звітному році зросла у 2,7 раза.

12

Буде достатнім.

13

Коефіцієнт оборотності зросте у 2 рази.

14

Рентабельність реалізації поточного року зменшиться на чверть.

1516

Збільшення коефіцієнта швидкої ліквідності відбулося за рахунок збільшення дебіторської заборгованості на 800 тис. грн.

17

Коефіцієнт покриття становить 2,4.
Коефіцієнт швидкої ліквідності становить 0,84.

18

Аналіз термінів погашення кредиторської заборгованості проведено за 180 днів.

19

Аналіз тривалості обороту запасів проведено за 90 днів.

20

За фактом термін інкасації дебіторської заборгованості запасів є меншим, ніж заплановано.

21—33РОЗДІЛ 10
Фінансове планування на підприємстві


задачі

Відповіді

1

Сальдо грошових коштів — 120,0 грн.

Оптимальний середній залишок грошових коштів — 114,3 грн.

Необхідний обсяг залучення грошових коштів — 228,7 грн.

2

Точка беззбитковості: при реалізації на експорт — 399,1 тис. грн, при реалізації на Україні — 357,4 тис. грн.

Загальна рентабельність — 10,0 %

3

Дохід — 354,0 тис. грн, собівартість — 212,9 тис. грн, валовий прибуток — 74,5 тис. грн, адміністративні витрати — 40,0 тис. грн.

РОЗДІЛ 11
Фінансова санація та банкрутство підприємств


задачі

Відповіді

1

Санаційний прибуток дорівнює 32,5 тис. грн.

2

Ліквідаційна вартість простої акції 30,9 коп.

3

Ліквідаційний дивіденд становитиме 92,7 – 66 = 26,7 тис. грн.

4

Сума санаційного прибутку дорівнює 40,5 тис. грн.

5

Емісійний дохід дозволяє покрити збитки в сумі 74,75 тис. грн.

6

Учасник отримає 198 % від номіналу своєї частки.

7

Санаційний прибуток — 161,1 тис. грн, необхідно коштів 1,4 тис грн.

8

Сума санаційного прибутку дорівнює 150 тис. грн.

9

Ліквідаційний дивіденд становитиме — (34,3) тис. грн.

10

Збільшення статутного капіталу = 68 660 грн, емісійних дохід визначається як величина погашеної претензії: 120,5 тис. грн за вирахуванням суми збільшення статутного капіталу і дорівнює 120,5 – 68,66 = 51,84 тис грн.
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации