Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n21.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n21.doc

5. Оподаткування підприємств

Запитання до самоконтролю

 1. Поняття системи та принципів оподаткування.

 2. Назвіть суттєві (на вашу думку) недоліки оподаткування підприємств в Україні та причини, що їх обумовлюють.

 3. Місце оподаткування прибутку підприємств в підсистемі оподаткування суб’єктів господарювання.

 4. Особливості оподаткування прибутку підприємств в Україні.

 5. База оподаткування податком на прибуток різних суб’єктів господарювання у відповідності з діючим законодавством України.

 6. Поняття та розрахунок валового та скоригованого валового доходу суб’єкта господарювання.

 7. Поняття та розрахунок валових витрат суб’єкта господарювання.

 8. Порядок визначення амортизаційних відрахувань з метою обчислення оподаткованого прибутку.

 9. Пільги по податку на прибуток згідно з діючим законодавством України.

 10. Порядок оподаткування виплати дивідендів у системі оподаткування прибутку підприємств.

 11. Дайте характеристику економічної сутності непрямих податків.

 12. Визначте механізм впливу непрямих податків на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

 13. Платники, об’єкт і база оподаткування, терміни сплати до бюджету податку на додану вартість.

 14. Пільги по податку на додану вартість згідно з діючим законодавством України Визначте сутність і порядок розрахунку податкового кредиту, його формування та відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності.

 15. Платники, об’єкти та порядок сплати акцизного збору до бюджету України.

 16. Платники, об’єкти та порядок сплати мита до бюджету України.

 17. Платники, об’єкти та порядок сплати податку (плати) за землю в Україні.

 18. Платники, об’єкти та порядок сплати податку на транспортні засоби в Україні.


Тест 1. Назвіть платників податку на прибуток на території України:

 1. Відкрите акціонерне товариство — резидент України;

 2. Постійне представництво нерезидента;

 3. Філія підприємства, яке здійснює консолідовану сплату податку на прибуток;

 4. Об’єднання юридичних осіб, що утримуються лише за рахунок внесків засновників та не проводять господарської діяльності;

 5. Приватний підприємець.


Тест 2. Об’єктом оподаткування податком на прибуток на території України є:

 1. Чистий прибуток підприємства;

 2. Валовий прибуток підприємства;

 3. Оподаткований прибуток підприємства;

 4. Чистий дохід підприємства;

 5. Відсутня правильна відповідь.

Тест 3. Об’єкт оподаткування податком на прибуток на території України визначається як:


 1. «Скоригований валовий дохід» – «валові витрати» – «амортизаційні відрахування»;

 2. «Виручка від реалізації продукції» – «собівартість продукції»;

 3. «Виручка від реалізації продукції» – «сума непрямих податків» – «собівартість»;

 4. «Скоригований валовий дохід» – «валові витрати» + «амортизаційні відрахування»;

 5. Відсутня правильна відповідь.

Тест 4. Які показники включаються до складу скоригованого валового доходу підприємства:


 1. Податок на додану вартість;

 2. Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг;

 3. Виручка від реалізації цінних паперів;

 4. Суми штрафів, одержаних за рішенням суду;

 5. Дивіденди від нерезидентів.

Тест 5. Які показники не включаються до складу скоригованого валового доходу підприємства:


 1. Сума емісійного доходу одержаного платником податку;

 2. Вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою їх подальшого перепродажу;

 3. Майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги;

 4. Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

 5. Номінальна вартість взятих на облік і оплачених цінних паперів, які засвідчують відносини позики.

Тест 6. Назвіть показники, що включаються до складу валових витрат підприємства:


 1. Витрати на придбання сировини і матеріалів для ведення господарської діяльності (без ПДВ);

 2. Витрати на придбання матеріалів для подальшого продажу (без ПДВ);

 3. Погашена дебіторська заборгованість (без ПДВ);

 4. Суми коштів, спрямованих формування резерву сумнівних боргів;

 5. Податок з власників транспортних засобів.

Тест 7. Які показники не включаються до складу валових витрат підприємства:


 1. Суми коштів, внесені до страхових резервів;

 2. Благодійна допомога професійній спілці, зареєстрованій згідно законодавства;

 3. Витрати на придбання матеріалів для власних потреб, що не використані у звітному періоді і знаходяться на складі;

 4. Суми виплачених дивідендів;

 5. Сплата відсотків за використання адміністративного корпусу підприємства;

Тест 8. Податок на прибуток може обчислюватись за ставкою:


 1. 25 %;

 2. 15 %;

 3. 3 %;

 4. 20 %;

 5. Правильна відповідь відсутня.

При позитивній відповіді визначте, в яких випадках яка ставка застосовується?

Тест 9. Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за ставкою 20 % є:


 1. Оподаткований прибуток;

 2. Вартість проданої продукції;

 3. Вартість вивезеної з території України продукції;

 4. Вартість ввезених товарів на територію України;

 5. Амортизаційні відрахування.

Тест 10. Базою для оподаткування ПДВ в Україні є:


 1. «скоригований валовий доход» – «валові витрати» + «амортизаційні відрахування»;

 2. «податкове зобов’язання» – «податковий кредит»;

 3. «податкове зобов’язання» + «податковий кредит» – амортизаційні відрахування;

 4. Митна вартість товару з урахування сум акцизного збору та мита;
 5. Правильна відповідь відсутня

Тест 11. Необхідно реєструватись платником податку на прибуток якщо:


 1. Обсяг операцій з придбання товарів за останніх дванадцяти календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 2. Обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за останніх дванадцять календарних місяців перевищував 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 3. Обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за останніх дванадцять календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 4. Правильна відповідь відсутня.


Тест 12. Звільнено від оподаткування ПДВ операції з:

 1. Продажу вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями;

 2. Продажу ввезених на територію України продуктів дитячого харчування молочними кухнями;

 3. Надання благодійної допомоги релігійним організаціям, яким надано статус неприбуткових;

 4. Надання благодійної допомоги громадським організаціям, яким надано статус неприбуткових;

 5. Продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва.


Тест 13. Джерелом сплати ПДВ є:

 1. чистий прибуток;

 2. доход (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг;

 3. чистий доход від реалізації товарів, робіт, послуг;

 4. собівартість реалізованої продукції;

 5. оподатковуваний прибуток.

Тест 14. Об’єктом оподаткування акцизним збором в Україні є:


 1. обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів;

 2. обороти з передачі товарів для своїх працівників;

 3. вартість підакцизної продукції, що експортується;

 4. митна вартість продукції, які імпортуються в межах бартерних операцій;

 5. Вірна відповідь відсутня;

Тест 15. Платниками акцизного збору в Україні є:


 1. Виробники підакцизної продукції — резиденти України;

 2. Виробники підакцизної продукції — нерезиденти України;

 3. Міжнародні об’єднання і організації, що ввозять на митну територію України підакцизні товари;

 4. Фізичні особи, які пересилають на митну територію України підакцизні товари в обсягах вартістю до 200 екю;

 5. Виробники підакцизної продукції, обсяг операцій яких за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподаткованих мінімумів громадян.

Тест 16. Визначте перелік підакцизних товарів в Україні:


 1. Спирт;

 2. Пиво солодове;

 3. Ювелірні вироби;

 4. Кольорові телевізори;

 5. Вироби з шоколаду.


Тест 17. Які види мита застосовуються в Україні. Дайте визначення кожному вибраному виду:

 1. Ввізне мито;

 2. Вивізне мито;

 3. Антидемпінгове мито;

 4. Спеціальне мито;

 5. Сезонне мито;

 6. Компенсаційне мито;

 7. Транзитне мито.

Тест 18. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка:


 1. Сільськогосподарського виробника;

 2. Що орендується сільськогосподарським виробником;

 3. Зайнята під багаторічні насадження;

 4. Зайнята навчальним закладом сільськогосподарського профілю;

 5. Зайнята ботанічним садом;

 6. Належить релігійній організації.


Тест 19. Об’єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів є:

 1. Колісні трактори;

 2. Автомобілі легкові;

 3. Велосипеди;

 4. Спортивні яхти;

 5. Ролики.

Тест 20. Джерелом сплати відрахувань до державних цільових фондів може бути:


 1. Чистий прибуток;

 2. Чистий доход від реалізації товарів, робіт, послуг;

 3. Собівартість реалізованої продукції;

 4. Валові витрати.


Тест 21. Об’єктом оподаткування збором на обов’язкове державне пенсійне страхування є:

 1. витрати (в грошовій формі) на виплату основної і додаткової заробітної плати працівників;

 2. фактичні витрати на оплату праці працівників в натуральній формі;

 3. сума операції з купівлі-продажу валют;

 4. сума операції з купівлі-продажу продовольчих товарів;

 5. вартість легкового автомобіля;

Тест 22. Товариство з обмеженою відповідальністю, що знаходиться на спрощеній системі оподаткування за ставкою 10%, сплачує:


 1. податок на додану вартість;

 2. єдиний податок за ставкою 10 %;

 3. єдиний податок за ставкою 6 %;

 4. податок на землю;

 5. збір на обов’язкове соціальне страхування;

 6. податок на рекламу;

 7. імпортне мито.5.3 ЗадачіЗадача 1

Підприємство «Бета» за результатами роботи звітного року щоквартально отримувало такі результати:
Квартал / показники

Валові доходи

Валові
витрати

амортизаційні відрахування

Оподаткований прибуток

Податок на
прибуток

1

2

3

4

5

6

7

2

І кв. звіт. Року

230

120

17,53

ІІ кв. звіт. Року

80

160

16,84

ІІІ кв. звіт. Року

150

160

16,25

IV кв. звіт. Року

170

150

15,56

Всього за звіт. Рік

730

590

667

І квартал
наступного року

200

100

14Визначте податок на прибуток за звітний рік і за І квартал наступного за звітним року.
Задача 2

Акціонерне товариство «Гамма» 15.09 звітного року по результатам роботи попереднього року виплатило дивіденди своїм акціонерам в розмірі 18 тис. грн.

Щоквартально в звітному році товариство отримало такі фінансові результати:
Квартал / показники

Валові доходи

Валові витрати

амортизаційні відрахування

Плата за торговий патент

Оподаткований прибуток

Податок на прибуток нарахований

ПП до бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

І

600

450

73

5


3

ІІ

930

800

69

5


4

ІІІ

680

730

65,2

5


5

IV

680

450

61,7

5


6

Всього

2890

2430

268,9

20


Визначте оподаткований прибуток та податок на прибуток до бюджету, який товариство сплатило за звітний рік.
Задача 3

Підприємство «Омега» займається роздрібною та оптовою торгівлею канцелярськими товарами. Знайдіть вказані в таблиці показники, використовуючи результати роботи підприємства за І квартал звітного року.


Дано

Результат роботи підприємства А за І квартал звітного року

тис. грн

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

500

Приріст балансової вартості запасів

100

Повернення товару

10

Заниження суми доходів в попередньому періоді

15

Витрати на придбання товарів (робіт, послуг)

350

Витрати на оплату праці

50

Податок на землю

1

Комунальний податок

0,2

Податок з власників транспортних засобів

3

Позов до суду з заявою про стягнення дебіторської заборгованості

50

Сума амортизаційних відрахувань

120

Від’ємне значення оподатковуваного прибутку за попередній рік

10

Вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді

1,2

Знайти
Розрахункові показники по результатам роботи підприємства
Скоригований валовий дохід
Валові витрати
Сума страхових внесків до фондів державного соціального страхування
Об’єкт оподаткування (Прибуток, що підлягає оподаткуванню)
Нарахована сума податку
Зменшення нарахованої суми податку
Сума податку на прибуток, що підлягає до сплати в бюджет

Задача 4

Використовуючи дані таблиці визначте, які витрати підприємство може включити до складу валових витрат з метою визначення податку на прибуток в ІІ кварталі звітного року, якщо у ІІ кварталі звітного року підприємство провело наступні операції (у тис. грн, без ПДВ):

29 березня оприбутковано матеріалів, оплата за які відбулась 2 квітня

100

28 березня нараховано заробітної плати та внесків до державних цільових фондів за березень

27,4

10 квітня з розрахункового рахунку фірми списано коштів в оплату ТМЦ, які надійшли 8 квітня

42

15 квітня одержано сировини, оплату за яку проведено 30 березня

24

18 квітня одержано та оплачено 5 принтерів для використання у виробничій діяльності

7

3 квітня відбулась виплата заробітної плати

15

5 квітня перераховано до бюджету прибуткового податку з фізичних осіб

4

15 квітня сплачено податку на додану вартість

12

18 квітня перераховано до бюджету плату за землю

0,5

18 квітня перераховано до бюджету комунального податку

0,2

3 травня придбано торговий патент для проведення роздрібної торгівлі

2

15 травня одержано штрафів від контрагентів за невиконання умов договору

3

20 травня сплачено штрафів за недотримання умов договора

1,8


Задача 51

Підприємство «Лілея» займається торгівлею товарами для садівництва і є платником ПДВ. В звітному кварталі підприємство «Лілея» провело наступні операції:

Визначте податок на прибуток, податок на додану вартість та мито, які необхідно сплатити підприємству «Лілея» по результатам роботи звітного кварталу, якщо на його розрахунковий рахунок в звітному періоді надійшло штрафів за недотримання договірних термінів оплати в розмірі 7 тис. грн. Врахуйте, що всі українські контрагенти підприємства «Аметист» є платниками податку на додану вартість.
Задача 6

Товариство в березні звітного року отримало на розрахунковий рахунок виручку від реалізації товарів, робіт та послуг на митній території України загальною вартістю 180 тис. грн В цьому ж періоді оприбутковано сировини, комплектуючих матеріалів та електроенергії на суму 120 тис. грн та сплачено авансових внесків в сумі 18 тис. грн.

Визначте суму податку на додану вартість, яку необхідно сплатити до бюджету за звітний період, якщо товариство і його контрагенти є платниками податку на додану вартість і податку на прибуток та пільг по податках товариство не отримує.
Задача 7

Підприємство «Алегро» є платником ПДВ і здійснює продаж товарів, як на митній території України, так і за її межами. В І кварталі звітного року продано товарів на суму 167 517 грн, в тому числі: відвантажено на експорт на суму 141 523 грн;

В цьому ж періоді підприємство придбало товари на суму 32 104 грн (в т.ч. ПДВ), в т.ч. медпрепарати першої необхідності на суму 620 грн та бензин для легкового автомобіля, що знаходиться на балансі підприємства, на суму 6300 грн.

За попередній звітний період бухгалтерією підприємства встановлено заниження податкового кредиту на суму 26 грн.

Питання: Визначити суми податкового кредиту, податкового зобов`язання та суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню.
Задача 82

Фармацевтичне підприємство, що має пільгу по ПДВ, зареєстроване в Україні у встановленому законодавством порядку, за ІІ квартал отримало виручку від реалізації своєї продукції:

Витрати підприємства в 2 кварталі склались з:

Визначте суму податку на прибуток та податку на додану вартість, яку фармацевтичне підприємство повинно сплатити до бюджету в ІІ кварталі звітного року, якщо оподаткований прибуток попереднього року склав 10 тис. грн.
Задача 9

Підприємство, яке є платником ПДВ, в звітному кварталі отримало виручку від реалізації товарів та послуг в розмірі 2400 тис. грн. В цьому ж періоді закупило матеріалів та послуг на суму 1800 тис. грн (в т. ч. ПДВ). Амортизаційні відрахування склали 250 тис. грн Знайдіть суми ПДВ та податку на прибуток, що підприємство повинно сплатити до бюджету у звітному кварталі, якщо плата за торгові патенти щомісячно складає 2 тис. грн.
Задача 10

Акціонерне товариство, що є платником ПДВ, у звітному кварталі отримало виручку від реалізації товарів на суму 150 тис. грн, в т.ч. ПДВ — 20 тис. грн акцизний збір — 18 тис. грн Виручка від реалізації послуг склала 60 тис. грн. Акціонерним товариством оприбутковано сировини і матеріалів на 78 тис. грн. (в т.ч. ПДВ). Оплачено рахунки за використання електроенергії в сумі 12 тис. грн. Нараховано заробітної плати в розмірі 50 тис. грн. Витрати на ремонт основних фондів склали 100 тис. грн., при цьому балансова вартість власних основних фондів на початок року склала 900 тис. грн, орендованих — 110 тис. грн. Амортизаційні відрахування за звітний квартал нараховано в розмірі 25 тис. грн.

Визначте податок на прибуток та податок на додану вартість, що необхідно сплатити до бюджету за звітний період.

Знайдіть суму виручки від реалізації, що звільняється від оподаткування ПДВ.

Вкажіть основну причину відсутності об’єкта оподаткування.
Задача 11

Фірма «Продтек» є платником ПДВ і в І кварталі звітного року отримала:

Витрати фірми в звітному кварталі склали:

Визначте суму податку на прибуток та суму податку на додану вартість, що має сплатити фірма «Продтек» за І квартал звітного року, при умові що пільг по податках фірма не отримує.
Задача 12

Визначте суму податку на прибуток та податку на додану вартість підприємства «Зета» використовуючи такі дані:

 1. У ІІІ кварталі звітного року підприємством «Зета» проведено наступні операції:

 1. У ІІІ кварталі звітного року підприємством «Зета» на рахунок отримано виручку від реалізації продукції та послуг на суму 1800 тис. грн;

 2. Врахуйте, що підприємство «Зета» та його контрагенти є платниками податку на додану вартість та податку на прибуток.


Задача 13

Підприємство «Карат» і всі його контрагенти є платниками податку на додану вартість і податку на прибуток. Вартість придбаної підприємством «Карат» сировини для виробництва у звітному періоді у фірми «Смарагд» складає 1200 тис. грн, при цьому залишки сировини підприємства «Карат» на початок звітного періоду становили 10 тис. грн, на кінець — 5 тис. грн. Підприємство «Карат» у фірми «Вета» закупило для виробничих потреб обладнання вартістю 170 тис. грн і нематеріальних активів на 60 тис. грн У звітному періоді підприємство «Карат» відвантажило продукції на суму 1800 тис. грн, в тому числі фірмі «Світанок» за грошові кошти — 75 % відвантаженої продукції і підприємству «Колібрі» по бартеру — 25 % відвантаженої продукції. На розрахунковий рахунок підприємства «Карат» надійшло коштів за продукцію на суму 1500 тис. грн; і в цьому ж періоді здійснено балансуючу операцію по бартеру (отримання продукція від підприємства «Колібрі») на суму 180 тис. грн. Вся продукція, що виробляється підприємством оподатковується ПДВ, при цьому підприємство надає перевагу попередній оплаті за свої товари і всі податкові накладні за звітний період дійсні з дати отримання коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Питання. Знайдіть суму ПДВ та податку на прибуток, що належить до перерахуванню в бюджет.
Задача 143

Фірма «Електрон» виробляє комплектуючу деталь до електронних апаратів та закуповує необхідні для виробництва деталі і реалізує свою продукцію виключно на внутрішньому ринку України. Фірма «Електрон» та її контрагенти є платниками податку на додану вартість та податку на прибуток.

У ІІІ кварталі звітного року фірма «Електрон» провела наступні операції:

Фірмою «Електрон» 5000 деталей вироблено протягом ІІІ кварталу. З них 420 деталей не завершено на рівні 30 % та ще 50 — на рівні 10 % завершеності наприкінці ІІІ кварталу. В ІІІ кварталі звітного року 4100 деталей продано по 1025 гривень за штуку.

Питання. Визначте суму оподаткованого прибутку та суму податку на прибуток у ІІІ кварталі звітного року, якщо на початок звітного кварталу не було жодних інвентарних запасів.
Задача 15

ТОВ «Артекс», що займається продажем текстильних виробів, з 01.01.звітного року перейшло на сплату єдиного податку за ставкою 6 % і зареєструвалось платником ПДВ. В І кварталі звітного року підприємство отримало виручку від реалізації товарів на суму 120 тис. грн та старих офісних меблів на 6 тис. грн., залишкова вартість яких склала 1 тис. грн. В цьому ж періоді ТОВ «Артекс» оприбуткувало товарів на суму 69 тис. грн; автомобіль для використання у виробничій діяльності — 72 тис. грн та виплатило заробітну плату робітникам на суму 10 тис. грн. Крім того, засновники довнесли до статутного фонду товариства 250 тис. грн. Визначте суму податків та зборів, які необхідно ТОВ «Артекс» перерахувати до бюджету за І квартал звітного року.
Задача 16

Мале виробниче підприємство, що знаходиться на спрощеній системі оподаткування за ставкою 6 %, отримало в звітному кварталі:

В звітному кварталі закінчився строк позовної давності кредиторської заборгованості підприємства за надані послуги в розмірі 30 тис. грн.

Питання. Визначте суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету малим виробничим підприємством по спрощеній системі оподаткування.
Задача 174

Торгівельне підприємство «Мій затишок» (роздрібна торгівля молочними продуктами харчування) є платником ПДВ і податку на прибуток, але планує перейти на спрощену систему оподаткування. В наступному кварталі торгівельне підприємство передбачає отримати на розрахунковий рахунок виручку від реалізації:

В касу підприємства повинно надійти виручки від реалізації товарів на суму 320 тис. грн.

Витрати підприємства в наступному кварталі плануються в розмірах:

Питання. Визначте, чи вигідно торгівельному підприємству «Мій затишок» перейти на спрощену систему оподаткування? Якщо вигідно, то яку ставку обрати? При переході на спрощену систему оподаткування платником яких податків торгівельне підприємство буде? Обґрунтуйте свою відповідь на підставі відповідних норм законів.
Задача 18

Підприємство «Моріон» займається виготовленням ювелірних виробів на давальницьких умовах за замовленням фірми «Хвилинка». За серпень звітного року підприємством «Моріон» вироблено та передано фірмі «Хвилинка» продукції вартістю 882 500 грн, в тому числи 232 500 грн — вартість виготовлення –перераховано на розрахунковий рахунок підприємства. Фірма «Хвилинка», в свою чергу, у вересні продала до магазину ювелірних виробів цю продукцію за ціною 958 500 грн Вкажіть платників акцизного збору, терміни сплати та суми акцизного збору, які мають бути перераховані до бюджету, якщо ставка акцизного збору складає 55 %?
Задача 19

Підприємство «Транзитпаливо» виробляє та продає на території України бензин. Визначте суму акцизного збору належного до сплати в бюджет, якщо в звітному кварталі обсяги реалізації бензину склали 300 000 кг, в тому числі:

Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД 

Обсяг
реалізації, кг

Ставки акцизного збору 

Виручка від
реалізації, тис. грн.

Бензин моторний з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок

100000

30 євро за
1000 кг

250000

Бензин моторний А-98

200000

60 євро за
1000 кг

500000

Задача 20

Страхова компанія придбала за кордоном два легкових автомобіля: один новий i один, що був в користуванні 3 роки. Вартість кожного автомобіля — 3200 дол. США, об’єм циліндрів двигуна — 1500 см3. На дату розмитнення курс 1 дол. США становив 5,2 грн, курс 1 євро — 6,3 грн. Крім того за транспортування, перевантаження та страхування кожного автомобіля додатково сплачено 400 дол. США.

Визначте суму податків та зборів, що має сплатити компанія при розмитненні автомобілів, якщо ставка митних зборів на момент розвантаження становила 0,2 % митної вартості, акцизний збір — 0,2 євро (за 1500 см3).
Задача 21

Фірма до митного оформлення пред’явила 1000 кг ікри осетрових риб, що розфасована у 100-грамові скляні банки для роздрібного продажу. Вага брутто склала 1150 кг. Визначте суму мита, що має бути сплачена на кордоні, якщо товар закуплено в Росії, а курс євро на день розмитнення склав 6,3 грн за 1 євро.
Задача 22

Підприємство з Чехії імпортувало в Україну 1200 м2 скла для вітражів контрактною вартістю 100 дол. США за 1. м2 та 500 пар окулярів, що коригують зір, вартість яких згідно вантажно-митної декларації складає 10 дол. США за пару. Брокерська винагорода та витрати по страхуванню додатково склали 5 % вартості товару. Визначте суму податку на додану вартість та мито, що необхідно сплатити при розмитненні.

Курс НБУ на день подання митної декларації склав 5,2 грн за 1 дол. США
Задача 23

Кооперативна автостоянка є користувачем земельної ділянки в 250 кв. м. Кооператив розташовано в населеному пункті, чисельність якого складає 280 тис. чол. Визначте суму податку на землю, якщо грошову оцінку землі не проведено, і заповніть нижче приведений розрахунок.

N
з/п

Вид земель

Кадастровий номер земельної ділянки

Площа (кв. м)

Ставка податку
(грн./кв. м) 

Коефіцієнт, визначений ч. 7 або 8 ст. 7 Закону України «Про плату за землю»

Коефіцієнт індексації на поточний рік 

Сума нарахованого податку за даними платника (грн.) 

загальна

оподатковується

1

Земельні ділянки, зайняті житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативамиЗадача 24

Виробниче підприємство є користувачем земельної ділянки в 120 кв. м., на якій розташовано виробничі цехи, адміністративна споруда та складові приміщення, Підприємство знаходиться на території Запорізької області. Визначте суму податку на землю, якщо грошова оцінка землі з урахуванням коефіцієнту індексації за даними державного земельного кадастру складає 5300 грн за 1 га.
Задача 25

Товаровиробник сільськогосподарської продукції за межами населеного пункту має земельні ділянки сільськогосподарського призначення:Задача 26

На основі наведених даних необхідно визначити податок з власників транспортних засобів у звітному періоді, якщо юридична фірма має на обліку такі автомобілі:

Транспортний засіб

Об’єм циліндра двигуна

автомобіль для перевезення пасажирів (місткість пасажирів — 32)

6200 см3

легковий автомобіль

2300 см3

легковий автомобіль

3700 см3
Задача 27

На основі наведених даних необхідно визначити податок з власників транспортних засобів у звітному періоді, що має сплатити підприємство до бюджету:Транспортний засіб

об’єм циліндра двигуна

Балансова вартість, грн

1

вантажний автомобіль

8300 см3

50000

2

вантажний автомобіль

15500 см3

118000

3

вантажний автомобіль

9300 см3

110000Задача 28

На основі наведених даних необхідно визначити податок з власників транспортних засобів у звітному періоді, який повинно сплатити торгівельне підприємство до бюджету:Транспортний засіб

об’єм циліндра двигуна

Балансова вартість, грн

1

вантажний автомобіль

9200 см3

65 000

2

легковий автомобіль

3400 см3

28 000

3

легковий автомобіль

1800 см3

10 000
Задача 29

На основі наведених даних необхідно визначити податок з власників транспортних засобів у звітному періоді, який повинен сплатити підприємство — товаровиробник сільськогосподарської продукції:Транспортний засіб

об’єм циліндра двигуна

1

вантажний автомобіль

9200 см3

2

трактор колісний

10 000 см3

3

автобус для перевезення людей з кількістю місць 45

6300 см3

4

легковий автомобіль

3400 см3
Задача 30

Фірмою за звітний квартал нарахована заробітна плата та інші виплати працівникам в розмірах, що вказані в таблиці.

ПІБ

Оклад, грн

Персональна надбавка, %

Премії за виконанн виробничих завдань, грн

Комісійна винагорода в розмірі __%

Оплата відпусток

Компенсація за невикористані відпустки

Вартість путівки на санаторно-курортне лікування

Вартість туристичної путівки

Вихідна допомога

Витрати на відрядження в межах норм (добові, оплата проїзду, витрати на проживання)

Дивіденди

Кравченко

530

10%

150

20%

1001500200

Петренко

800

10%

150

20%200

Іваненко

530

10%

0

20%
350500

400

200

Сидоренко

200

10%

50

20%

400
800


200

Макаренко

300

40%

3000

Підприємство належить до 7 класу класифікації галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва, тобто страховий тариф становить 1,02% до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

Питання. Визначте, які утримання та нарахування має провести бухгалтерія підприємства для виплати зарплати робітнику? Яку суму отримають працівники?

Задача 31


Бухгалтерією підприємства нарахована заробітна плата працівникам в розмірі 130 тис. грн. Визначте суми зборів до державних цільових фондів, які бухгалтерія підприємства повинна нарахувати для виплати заробітної плати працівникам підприємства, якщо розмір мінімально і максимальної заробітної плати складають 320 грн і 1500 грн відповідно Страховий тариф відрахувань до фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності — 1,26%.

Задача 32


Бухгалтерія підприємства за звітний період своїм робітника нарахувала:

ПІБ

Основна зарплата, грн

Додаткова зарплата, грн.

Допомога по вагітності та пологам

Оплата виконаних робіт, згідно договорів цивільно-правового характеру

Одноразова матеріальна допомога

Витрати на відрядження в межах норм (добові, оплата проїзду, витрати на проживання)

Витрати на відрядження понад встановлені законодавством норми

Полтавець

500

150
300

200Лимарець

500

200200

300

200

Тимчук

200

100

700

Іваненко

500

170200Підприємство належить до 10 класу класифікації галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва, тобто страховий тариф становить 1,3% до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. 

Визначте суму нарахувань та утримань, що необхідно направить в Пенсійний фонд та фонд державного страхування за звітний період.

Задача 33


Порахуйте суму комунального податку, що підприємство має сплатити за звітний квартал, якщо середньоспискова чисельність штатних працівників складала за: липень — 103 працівників; серпень — 100 працівників; вересень — 107 працівників.

Задача 34


На підприємстві згідно штатного розкладу в І кварталі звітного року постійно працювало 185 робітників, ще 15 — працювали на підприємстві за сумісництвом. Визначте суму комунального податку.

Задача 35


Заповнить розрахунок сплати комунального податку за лютий, якщо середньоспискова чисельність штатних працівників складала 223 чол.
РОЗРАХУНОК

сплати комунального податку

за лютий 200…року

N
п/п

Показники

Сума

1.

Середньоспискова чисельність штатних працівників
спискового складу, чол.
2.

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходу одного працівника на місяць, грн.
3.

Фонд оплати праці працюючих за звітний період, обчислений, виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу
(п. 1 х п. 2), грн.
4.

Ставка комунального податку (% від місячного фонду оплати праці, обчисленого, виходячи з неоподатковуваного
мінімуму доходу)
5.

Сума комунального податку, що підлягає нарахуванню за звітний період (п. 3 х п. 4), грн. Задача 36


Рекламодавцем «Альтар» подано заяву на розміщення реклами на телебаченні (телеканал «СТБ») та радіо («Апельсин») ремламному агентові «Вист». Рекламодавець сплатив рекламному агентові 12000 грн. в оплату послуг по розміщенню реклами. Телевізійна компанія «СТБ» виставила рахунок рекламному агентові на суму 7500 грн. Компанія з радіовіщання надіслала рахунок-фактуру на суму 1500 грн.

Питання. Визначте суму податку на рекламу і платників податку на рекламу.

Задача 37


Підприємство «Алегрія», що займається продажем меблів, власними силами вирішило розмістити зовнішню рекламу, що буде розташована на фасаді магазину, де підприємство реалізує свою продукцію, витрати по установці рекламного щита становитимуть 7500 грн.

Крім того, в звітному періоді підприємство «Алегрія» заказало такі види реклами рекламному агентові «Вист»:

Питання. Визначити суму податку на рекламу і платників податку на рекламу.

11 Тут і дали * задачі підвищеної складності

2 задача підвищеної складності

3 Задача підвищеної складності

4 задача підвищеної складності


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации