Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n23.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n23.doc

Частина перша
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Розділ 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ1.1. Запитання для самоконтролю


 1. Яку роль виконують фінанси підприємств в ринкових перетворюваннях?

 2. За яких умов функціонування фінансів підприємств найбільш ефективне?

 3. Як класифікуються фінансові відносини, з якими пов’язана дія фінансів підприємств?

 4. Які загальні ознаки мають фінанси мікро — і макрорівня?

 5. Які специфічні ознаки притаманні фінансам підприємств?

 6. Визначте роль розподільчої функції фінансів підприємств у господарській діяльності.

 7. Чому розподіл прибутку виступає кінцевим етапом в реалізації розподільчої функції фінансів підприємств?

 8. Які принципи допомагають у реалізації функцій фінансів підприємств і чому необхідно дотримуватись цих принципів?

 9. Назвіть основні економічні методи регулювання фінансових ресурсів підприємств.

 10. Які причини впровадження державного регулювання фінансових ресурсів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?

 11. Як впливає форма власності на організацію фінансів підприємств?

 12. Які економічні відносини визначають зміст категорії «фінанси підприємств»?

 13. Які функції виконує фінансова служба підприємства?

 14. Назвіть основні напрямки фінансової роботи на підприємстві.

 15. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємств.


1.2. Тестові завдання
Визначте правильну відповідь

Тест 1. Фінанси підприємств це…

 1. Грошові кошти;

 2. Кредитні ресурси;

 3. Економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в процесі руху вартості;

 4. Грошові фонди підприємства;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 2. Обєктом розподільчих фінансових відносин виступають...


 1. Грошові надходження на підприємство;

 2. Валовий дохід від операційної діяльності;

 3. Дохід від здачі в оренду майна;

 4. Необоротні активи підприємства;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 3. Грошові кошти підприємства — це...


 1. Амортизаційні відрахування і прибуток;

 2. Кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підприємства;

 3. Фонд оплати праці;

 4. Резервний і страховий фонд;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 4. До складу власних і прирівняних до власних джерел фінансових ресурсів входять:


 1. Статутний капітал;

 2. Цільові внески юридичних і фізичних осіб;

 3. Короткострокові банківські кредити;

 4. Субсидії бюджетні;

 5. Страхові відшкодування.


Тест 5. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:


 1. Кредиторська заборгованість;

 2. Довгострокові банківські кредити;

 3. Кошти, мобілізовані на фінансовому ринку;

 4. Амортизаційні відрахування;

 5. Немає правильної відповіді;


Тест 6. Фінанси підприємств не виконують такі функції:


 1. Відтворювальну;

 2. Розподільчу;

 3. Контрольну;

 4. Цільову;

 5. Немає правильної відповіді.Тест 7. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові і не фондові:


 1. за способом формування;

 2. за джерелом формування;

 3. за часом формування;

 4. за способом використання;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 8. Продовжити визначення:

Фінансові ресурси - це...

Тест 9. Продовжити визначення:

Фінансовий механізм – це ...
Тест 10. Основний орієнтир для підприємства, що діє в умовах ринку це…


 1. Максимізація грошових коштів;

 2. Максимізація прибутку;

 3. Максимізація обсягів виробництва;

 4. Підвищення рентабельності;

 5. Немає правильної відповіді.Тест 11. Організація фінансів підприємств базується на:


 1. Фінансових розрахунках;

 2. Економічних розрахунках;

 3. Саморегулюючому механізмі;

 4. Прогнозних розрахунках;

 5. Немає правильної відповіді;


Тест 12. До обєктів фінансового управління не належать:


 1. Фінансові ресурси підприємства;

 2. Фінансові відносини з іншими підприємствами;

 3. Товарний оборот;

 4. Грошовий оборот;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 13. За яким у вказаних напрямків не проводиться аналіз фінансового стану?


 1. Аналіз та оцінка складу динаміки майна;

 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства;

 3. Аналіз ліквідності балансу;

 4. Комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємств;

 5. Аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации