Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n3.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n3.doc

ВСТУППеребудова економіки потребує відповідних умінь, навичок, знань ринкових форм, методів і принципів реалізації підприємницької діяльності. Спрямованість перетворень на мікрорівні, вивчення їхніх закономірностей в умовах ринкової економіки є предметом курсу «Фінанси підприємств».

Підготовка до роботи в ринкових умовах спеціалістів, які б володіли теоретичними знаннями щодо організації будь-якої діяльності кожного суб’єкта господарювання, а також були обізнані з чинною законодавчою нормативною базою, дозволить їм ефективно виконувати обов’язки економістів, фінансистів, менеджерів.

Реформування вищої освіти передбачає скорочення часу на викладання нормативної дисципліни за навчальним планом бакалавр­ського рівня з економіки та підприємництва «Фінанси підприємств». Одночасно передбачається підвищення ефективності самостійної роботи студентів. Усе це зумовило підготовку навчального посібника «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомен­дації».

Цей посібник побудований згідно з типовою навчальною програмою з дисципліни «Фінанси підприємств». Практичні завдання за кожною темою вміщують контрольні запитання, тестові завдання й задачі. Окремі задачі потребують не лише розрахунків, а й відповідних висновків і пояснень.

Практична цінність збірника «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації» полягає в тому, що наведені в ньому завдання й тести можуть використовуватися як у ході проведення семінарських практичних занять, так і під час самостійної роботи студентів, зокрема в процесі підготовки до іспиту. Крім того, друга частина збірника присвячена методичним вказів­кам і поясненням окремих питань, існуючих проблем, теоретичних положень, включає також методику розв’язування задач.

Тести, задачі, запитання, які містить збірник, складені відповідно до нових законодавчих і нормативних документів, а також національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що регулюють фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

Збірник підготовлено колективом авторів, які мають значний досвід викладацької, наукової та виробничої діяльності.

Авторами окремих розділів є: В. З. Потій (керівник авторського колективу), кандидат економічних наук, доцент — вступ, розділ 2, частина друга; Н. Д. Бабяк, кандидат економічних наук, — розділ 8; Є. В. Вакуленко, асистент — розділ 2; Г. Ю. Жолнер­чик, асистент — розділ 6; Я. І. Невмержицький, старший викладач — розділ 4; С. В. Онищенко, кандидат економічних наук, доцент — розділи 3, 10, частина друга; О. А. Островська, кандидат економічних наук, — розділи 9, 11; Н. П. Сиволапенко, асистент — розділ 3; О. Б. Соколова асистент — розділ 7; О. М. Угляренко, асистент — розділ 5; С. В. Ушеренко — кандидат економічних наук, — розділ 1.

Збірник розрахований на студентів економічних вузів і бізнес-шкіл, а також може бути використаний у практичній роботі спеціалістами фінансових, бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации