Шпаргалки - Соціологія управління - файл n1.doc

Шпаргалки - Соціологія управління
скачать (592.6 kb.)
Доступные файлы (28):
n1.doc32kb.27.10.2011 12:27скачать
n2.doc57kb.27.10.2011 12:43скачать
n3.doc34kb.27.10.2011 13:44скачать
n4.doc36kb.27.10.2011 12:46скачать
n5.doc34kb.23.10.2011 02:07скачать
n6.doc73kb.23.10.2011 02:33скачать
n7.doc34kb.23.10.2011 02:51скачать
n8.doc32kb.27.10.2011 12:48скачать
n9.doc40kb.27.10.2011 12:49скачать
n10.doc32kb.23.10.2011 00:01скачать
n11.doc50kb.27.10.2011 12:49скачать
n12.doc50kb.27.10.2011 12:50скачать
n13.doc204kb.27.10.2011 12:51скачать
n14.doc61kb.26.10.2011 01:26скачать
n15.doc27kb.26.10.2011 00:37скачать
n16.doc37kb.27.10.2011 13:11скачать
n17.doc46kb.27.10.2011 13:12скачать
n18.doc29kb.27.10.2011 12:28скачать
n19.doc36kb.26.10.2011 01:54скачать
n20.doc135kb.27.10.2011 13:15скачать
n21.doc54kb.27.10.2011 13:19скачать
n22.doc39kb.26.10.2011 01:58скачать
n23.doc61kb.27.10.2011 13:16скачать
n24.pdf184kb.26.10.2011 02:03скачать
n25.doc26kb.26.10.2011 02:12скачать
n26.doc28kb.26.10.2011 02:23скачать
n27.doc27kb.23.10.2011 01:06скачать
n28.doc26kb.27.10.2011 12:41скачать

n1.doc

Слово “контроль”, як і слово “влада”, породжує перш за все негативні емоції. Для багатьох людей контроль означає перш за все обмеження, примушення, відсутність самостійності і т.д. – словом все те, що прямо

протилежне нашим уявленням про свободу особи. Саме через це контроль відноситься до функцій управління, суть яких трактується невірно.
Контроль – це процес забезпечення досягнень організацією своїх цілей. Цей процес складається з встановлення стандартів, вимірів фактично досягнутих результатів і проведення коректувань в тому випадку, якщо

досягнуті результати істотно відрізняються від встановлених стандартів.
Керівники розпочинають здійснювати функцію контролю з того самого моменту, коли організація сформулювала цілі завдання. Контроль є невід‘ємним елементом самої суті будь-якої організації, бо ні

планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати в відриві від контролю.
3 основні види контролю: попередній, поточний і заключний.
Попередній. Так він називається тому, що здійснюється до фактичного початку робіт.

Основними засобами здійснення попереднього контролю є реалізація (не створення, а саме реалізація) певних правил, процедур і ліній поведінки. Поскільки ці правила і лінії поведінки виробляються для забезпечення

виконання планів, то їх сурове дотримання – це спосіб переконатися, що робота розвивається в потрібному напрямку.
В організаціях попередній контроль використовується в трьох головних напрямках – по відношенню до людських, матеріальних і фінансових ресурсів.

Попередній контроль в області людських ресурсів досягається за рахунок ретельного аналізу тих ділових і професійних знань, які необхідні для виконання тих чи інших посадових обов‘язків.
Попередній контроль матеріальних ресурсів здійснюється шляхом розробки мінімально допустимих рівнів якості і проведення фізичних перевірок відповідності матеріалів, що надходять цим вимогам.
Важливішим засобом попереднього контролю фінансових ресурсів є бюджет,бо дає впевненість, коли організації буде потрібна готівка, то вона буде.
Поточний контроль здійснюється безпосередньо в ході проведених робіт. Частіше всього об‘єктом є підлеглі співробітники, а сам він традиційно є прерогативою їх безпосереднього керівника. Регулярна перевірка роботи

підлеглих, обговорення виникаючих проблем і пропозиції по удосконаленню роботи дозволить виключити відхилення від намічених планів. Поточний контроль не проводиться буквально одночасно з виконанням самої роботи. Швидше він базується на вимірах фактичних результатів, одержаних після проведення роботи.
Заключний контроль здійснюється надто пізно, щоб відреагувати на проблеми в момент їх виконання проте він має дві важливі функції.

Перша дає керівництву організації інформацію, необхідну для планування, у випадку, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому. Порівнюючи фактичні і потрібні результати, керівництво має

можливість краще оцінити, наскільки реально були складені плани.
Друга заключається в тому, що сприяти мотивації. Якщо мотиваційні винагороди залежать від результатів, то виміряти треба їх точно і об‘єктивно.

Роль контролю як функції управління полягає в тому, що він являється засобом здійснення зворотного зв’язку в системі управління. Головний його сенс полягає у створенні гарантій виконання планових рішень.

До процесів контролю включають:

- визначення результатів діяльності на основі співставлення результатів здійснення рішень із запланованими;

-  порівняння показників очікуваного і фактичного виконання планів;

-  аналіз ймовірних відхилень від запланованих показників;

- перевірка припущень;

- перевірка методичної та змістової узгодженості планового процесу.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации