Namozov A.T. Adabiyotdan testlar 5-11 sinflar - файл n1.doc

Namozov A.T. Adabiyotdan testlar 5-11 sinflar
скачать (990 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc990kb.20.11.2012 08:34скачать

n1.doc

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
8-SINF

1-DARS. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT MADHIYASI. KIRISH. XALQ

OG’ZAKI IJODI.

“Kuntug’mish” dostoni………………………………………………………………………

“Kuntug’mish” dostonining bayoni………………………………………………………….

Nazariy ma’lumot. Ishqiy-qahramonlik dostonlari………………………………………….

2-DARS. O’ZBEK ADABIYOTI TARIXIDAN.

Yusuf Xos Hojib Bolasog’uniy……………………………………………………………….

“Qutadg’u bilig”………………………………………………………………………………

Nazariy ma’lumot. Didaktik adabiyot haqida tushuncha…………………………………….

Xorazmiy…………………………………………………………………………………….

Muhabbatnoma……………………………………………………………………………….

Nazariy ma’lumot. Noma…………………………………………………………………….

3-DARS. O’ZBEK ADABIYOTI TARIXIDAN (davomi). XX ASR O’ZBEK ADABIYOTI

Lutfiy………………………………………………………………………………………….

G’azallar……………………………………………………………………………………….

Tuyuqlar……………………………………………………………………………………….

Nazariy ma’lumot. Tuyuq…………………………………………………………………….

Alisher Navoiy………………………………………………………………………………..

Nodira…………………………………………………………………………………………

“Firoqnoma”…………………………………………………………………………………..

Nazariy ma’lumot. Musamman va Muashshar………………………………………………..

Abdurauf Fitrat………………………………………………………………………………..

4-DARS. XX ASR O’ZBEK ADABIYOTI (davomi).

Abdurauf Fitrat (davomi)……………………………………………………………………..

Hamza Hakimzoda Niyoziy…………………………………………………………………..

“Zaharli hayot yoxud Ishq qurbonlari”………………………………………………………..

G’afur G’ulom…………………………………………………………………………………

Nazariy ma’lumot. Qofiya…………………………………………………………………….

Maqsud Shahzoda……………………………………………………………………………..

“Mirzo Ulug’bek”……………………………………………………………………………..

5-DARS. XX ASR O’ZBEK ADABIYOTI (davomi).

Nazariy ma’lumot. Tragediya…………………………………………………………………

Usmon Nosir………………………………………………………………………………….

“Nil va Rim”………………………………………………………………………………….

Asqad Muxtor………………………………………………………………………………….

“Chinor” romani……………………………………………………………………………….

Said Ahmad……………………………………………………………………………………

6-DARS. XX ASR O’ZBEK ADABIYOTI (davomi).

“Qachoq”……………………………………………………………………………………....

“Ufq” romani haqida………………………………………………………………………….

Nazariy ma’lumot. Roman shakllari haqida…………………………………………………..

Ozod Sharafiddinov…………………………………………………………………………...

“O’lsam ayrilmasman quchoqlaringdan”……………………………………………………..

To’ra Suloymon……………………………………………………………………………….

Muhammad Yusuf…………………………………………………………………………….

7-DARS. XX ASR O’ZBEK ADABIYOTIDAN. JAHON ADABIYOTIDAN.

Muhammad Yusuf (davomi)………………………………………………………………….

Abulqosim Firdavsiy…………………………………………………………………………..

“Siyovish qissasi”……………………………………………………………………………..

Robindranath Thokur………………………………………………………………………….

“Nur va soyalar”……………………………………………………………………………….

Sergey Yesenin………………………………………………………………………………...

9-SINF

1-DARS. RUHIY KAMOLOT VOSITASI. XALQ OG‘ZAKI IJODI. O‘ZBEK ADABIYOTI TARIXI

“Alpomish” dostoni……………………………………….…………………………………..

Xalq dostonlari va ularning turlari……………………………………………………………...

Nosiruddin Rabg‘uziy……………………………………………….………………………….

Qissasi Rabg‘uziy……………………………………………………………………………

2-DARS. O‘ZBEK ADABIYOTI TARIXI (davomi)

Alisher Navoiy…………………………………………………………………………………

Xamsa. “Hayrat ul- abror” dostoni………………………………………………………..

“Farhod va Shirin” dostoni……………………………………………………………….

Komil inson………………………………………………………………………………..

“Layli va Majnun” dostoni………………………………….……………...........................

“Sab’ai sayyor” dostoni………………………………………………………………………

“Saddi Iskandariy” dostoni……………………………………………………………………

3-DARS. O‘ZBEK ADABIYOTI TARIXI (davomi)

Zahiriddin Muhammad Bobur………………………………………………………………..

Lirik asarlari………………………………………………………………………………

“Boburnoma”……………………………………………………………………………………..

Memuar asar………………………………………………………………………………..

Boborahim Mashrab………………………………………………………………………………

Mashrab she’riyatidan………………………………………………………………………

“Qissai Mashrab”……………………………………………………………… ……………………

Tasavvuf va tasavvuf atamalari………………………………………………………………

Muhamamad Rizo Ogahiy……………………………………………………………………..

Lirika………………………………………………………………………………………….

Tashxis……………………………………………………………………………………. ..

4-DARS. O‘ZBEK ADABIYOTI TARIXI (davomi). YANGI O‘ZBEK ADABIYOTI

Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqat………………………………………………………

She’rlar…………………………………………………………………………………………..

G‘azal va musamman…………………………………………….…………..........................

Abdulla Qodiriy…………………………………………………………………………..

O‘tkan kunlar……………………………………………………………………………………..

“O‘tkan kunlar” romani to‘g‘risida………………………………………………………….

Badiiy asrda milliy ruh ifodasi………………………………………………………………….

Cho‘lpon…………………………………………………………………………………………….

She’rlar……………………………………………………………………………………………

Cho‘lpon she’rlari to‘g‘risida…………………………………………………………………..

Ijtimoiy va intim lirika……………………………………………………………………….

5-DARS. YANGI O‘ZBEK ADABIYOTI (davomi)

“Kecha va kunduz”romani to‘g‘risida…………………………………………………………

Oybek……………………………………………………………………………………….

Lirika…………………………………………………………………………………………..

“Qutlug‘ qon” …………………………………………………………………………………

“Qutlug‘ qon” romani to‘g‘risida......................................................................................................

Roman janri haqida……………………………………………………………………………..

6-DARS. YANGI O‘ZBEK ADABIYOTI (davomi)

Odil Yoqubov…………………………………………………………………………………….

“Ulug‘bek xazinasi”……………………………………………………………… ……………

Badiiy adabiyotda ruhiyat tahlili……………………………………………………………………

Abdulla Oripov……………………………………………………………………………………

She’rlar……………………………………………………………………………………………

Abdulla Oripov she’rlari to‘g‘risida……………………………………………………………

Lirik qahramon……………………………………………………………………………………

“Sohibqiron”…………………………………………………………… …………………………

“Sohibqiron” asari to‘g‘risida…………………………………………………………………….

7-DARS. JAHON ADABIYOTI

Vilyam Shekspir………………………………………………………………………………………………

“Otello”………………………………………………………………………………………………

“Otello” fojiasi to‘g‘risida………………………………………………………………………..

Tragik obrazlar va hayot haqiqati…………………………………………………………………..

Haynrix Hayne………………………………………………………………………………………..

She’rlar……………………………………………………………………………………………..

Haynrix Hayne she’rlari haqida…………………………………………………………………….

Aleksandr Pushkin……………………………………………………………………………………

Yevgeniy Onegin …………………………………………………………………………………

8-DARS. JAHON ADABIYOTI (davomi). MUSTAQILLIK DAVRI O‘ZBEK ADABIYOTI

She’riy roman………………………………………………………………………………………..

Chingiz Aytmatov………………………………………………………………………………..

“Asrga tatigulik kun”…………………………………………………………………………….

“Asrga tatigulik kun” romani to‘g‘risida……………………………………………..,……….…

Badiiy asar pafosi haqida………………………………………………………………………………

Mustaqillik davri o‘zbek adabiyoti…………………………………….......................................
10-SINF

1-DARS. MA’NAVIYAT KO‘ZGUSI. XALQ OG‘ZAKI IJODIDAN. ISLOMGACHA BO‘LGAN DAVRDAGI TURKIY ADABIYOT

Manaviyat ko‘zgusi.........................................................................................................

“Malika ayyor” dostoni……………………….…………….…….……………………

Xalq dostonlari haqida……………………………………….……….……..…….…..

Xalq qo‘shiqlari …………….……………………………………………………..…….

Qadimgi adabiy yodgorliklar.………..……………… ………….…...………….…… .

2-DARS. ISLOM TA’SIRI DAVRIDAGI TURKIY ADABIYOT

Ilk uyg‘onish davridagi turkiy adabiyot ..……………………………………………..………….

Yusuf xos Hojib………………..……………………..…………………………………….

Didaktik doston………………………………………………..………………………………...

Ahmad Yugnakiy………………………………………………….....………………………..

Ahmad Yassaviy……………….……………………………………………….…...…………

Hikmatlar……………………….……………………..………………..….…….…………….…

3-DARS. ISLOM TA’SIRI DAVRIDAGI TURKIY ADABIYOT (davomi). UYG‘ONISH DAVRI

O‘ZBEK ADABIYOTI.

XIII –XIV asrlar adabiyoti.……..……………………………………….……….….……………

Nosiriddin Rabg‘uziy……………….……………………………………………….………………

XIV asrning ikkinchi yarmidan XVII asrgacha bo‘lgan adabiyot………………………...

Atoyi……………………………………….…………………………………………………….

Sakkokiy…………………….……………….…………………………………………….…….

Qasida……………………………….………………………………………………….…

Lutfiy…………………………..…….……………………………………...……….....

Tuyuq va qit’a……………………………….…………………………………..…………...

Irsoli masal, talmeh hamda laf va nashr san’atlari.…..…………………………..………...

4-DARS. UYG‘ONISH DAVRI O‘ZBEK ADABIYOTI (davomi)

Alisher Navoiy……….………………………………….…………………….………...….….

Ulkan lirik meros………………………………………………………………………….……...

G‘azal mulkining sultoni…………….…………………………………………….……….………..

“Xamsa”………..……………………………………………….…………………………..……

5-DARS. UYG‘ONISH DAVRI O‘ZBEK ADABIYOTI (davomi)

“Xamsa” (davomi). “Layli va Majnun”, “Sab‘ai sayyor”, “Saddi Iskandariy”………………….

Tasavvuf va adabiyot. ……………………………………………………………………

Muhammad Solih. ………………………………………….………………………………………

Mumtoz adabiyotimizning asosiy xususiyatlari………………………………………..……

Xoja. ………………………………………………………………….……………………….…

Mumtoz hikoya………………………………………………………………………..……

Zahiriddin Muhammad Bobur…………………………………………………….…

6-DARS. UYG‘ONISH DAVRI O‘ZBEK ADABIYOTI (davomi). XONLIKLAR DAVRI

O‘ZBEK ADABIYOTI

Bobur lirikasi…………..…………………………………………….…….…………..

“Boburnoma”……………….……………………….………………………………….…

XVII asrdan XIX asrning birinchi yarmigacha bo‘lgan davrdagi adabiyot …….………...

Turdi Farog‘iy………………………………………..…………….……..…………....

Boborahim Mashrab……………………………………..….………….……….…….…..

Ma’naviy san’atlar……………………….……………….……….……………..….…

7-DARS. XONLIKLAR DAVRI O‘ZBEK ADABIYOTI (davomi) Gulxaniy………………………………………………………….….………….…..….

Hajviyot………………………………………………...………………….…………....…...

Shermuhammad Munis………….…………………………………….………………..……...

Amiriy……………...…………………………………….……………………….…………...

Jahon Otin Uvaysiy…………………………………………..……………….……..…...

Nodira…..…………………………………………………………………………………...

8-DARS. XONLIKLAR DAVRI O‘ZBEK ADABIYOTI (davomi). JAHON ADABIYOTIDAN

Muhammad Rizo Ogahiy………………………………………………………….……..

Tardi aks, raddi matla’…….. ……………………….…………………………………...

Muhammad Sulaymon o‘g‘li Fuzuliy……………………………………………….……….

Mirzo G‘olib…..…………….……………………………………………………..…...
11-SINF

1-DARS. YANGI O‘ZBEK ADABIYOTI. MA'RIFATCHILIK ADABIYOTI

Yangi o'zbek adabiyoti ………………………………………………………………..…

O'zbek ma'rifatchilik adabiyoti…..……………………………………………………

Muhammadniyoz Komil…………………………………………………………………...

Muhammad Aminxo'ja Muqimiy………………………………………………………...

Ubaydulla Zavqiy…………………………………………………………………………

Nazariy ma'lumot. Muxammas……………………………………………………….…

2-DARS. MA'RIFATCHILIK ADABIYOTI (davomi). JADID ADABIYOTI

Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat………………………………………………

O‘zbek jadid adabiyoti………………………….………………………………..

Abdurauf Fitrat……………………………………….…………………………..

Nazariy ma'lumot. Adabiy asar qahramoni………………………………………

Hamza Hakimzoda Niyoziy ……………………………………….………………..

Nazariy ma'lumot. Dramatik tur……………………………………………….

3-DARS. JADID ADABIYOTI (davomi)

Abdulla Qodiriy……………………………………………………………………...

Nazariy ma 'lumot. Badiiy asar poetikasi haqida tushuncha……………………………

Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon………………………………………………....

Nazariy ma'lumot. Badiiy adabiyotning vazifalari…………………………………….

4-DARS. SHO'RO DAVRI ADABIYOTI

Sho'ro davri o'zbek adabiyoti………………………………………………………..

G'afur G'ulom …………………………………………………………………………

Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek…………………………………………………..

Nazariy ma'lumot. Badiiy uslub……………………………………………….

Abdulla Qahhor…………………………………………………………………...

5-DARS. SHO'RO DAVRI ADABIYOTI (davomi)

Maqsud Shayxzoda…………………………………………………………….…….

Hamid Olimjon…………………………………………………………………..

Nazariy ma'lumot. Adabiy janrlar………………………………………………...

Mirtemir…………………………………………………………………………….

6-DARS. MUSTAQILLIK DAVRI O‘ZBEK ADABIYOTI

Istiqlol adabiyoti…………………………………………………………………….

Odil Yoqubov …………………………………………………………………

Nazariy ma 'lumot. Badiiy asarda mistifikatsiya hodisasi…………………………

Pirimqul Qodirov…………………………………………………………………...

Nazariy ma'lumot. Roman…………………………………………………………..

7-DARS. MUSTAQILLIK DAVRI O‘ZBEK ADABIYOTI

Erkin Vohidov ………………………………………………………………

Shukur Xolmirzayev………………………………………………………………

Nazariy ma'lumot. Xarakter………………………………………………………..

Abdulla Oripov…………………………………………………………………….

Nazariy ma 'lumot. Doston va uning turlari………………………………

8-DARS. MUSTAQILLIK DAVRI O‘ZBEK ADABIYOTI (davomi). JAHON ADABIYOTI

Rauf Parfi O'zturk…………………………………………………………………

Nazariy ma 'lumot. Modern adabiyot……………………………………………..

Muhammad Hodiy…………………………………………………………………

Frans Kafka………………………………………….……………………………..

DTM 2006-, 2007- yil test variantlari savollarining

maktab darsliklar bo’yicha taqsimlangan statistik tahlili
Sinf darsliklari

Savollarning taqsimlangan miqdori

2007- yil

2006- yil

1

5-sinf (S.Ahmedov, O.Qosimov va b. Т., Sharq 2007)

3 ta

1

2

5-sinf (darslik. N.Karimov va b. -Т., Sharq. 2003)

1 ta
3

6-sinf (S.Ahmedov, R.Qo‘chqorov va b. Т., Ma’naviyat 2005

4 ta

3

4

6-sinf (darslik-majmua. Q.Yo’ldoshev. -Т., O`qituvchi 1999)

1 ta
5

7-sinf (Q. Yo‘ldoshev, B. Qosimov va b. Т., Sharq 2005)

14 ta

2

6

8-sinf (S. Olim, S. Ahmedov va b. Т., G‘.G‘ulom 2006)

26 ta

17

7

9-sinf ( Q. Yo‘ldoshev, V.Qodirov va b. Т., Yangiyo‘l Poligraf servis, 2006)

68 ta

68

8

9-sinf (N.Karimov, -Т., Ma’naviyat 2002)

1 ta
9

10-sinf (B.Qosimov, B.To‘xliyev va b. Т., O‘qituvchi 2004)

70 ta

62

10

11-sinf (N.Karimov, B.Nazarov va b.

Т., O‘qituvchi 2004


53 ta

58


ADABIYOT FANIDAN HARAKATDAGI DARSLIK VA QO‘LLANMALAR

(2007-2008)
Darslik nomi

Sinfi

Muallifi

Nashri, yili

1

Adabiyot, darslik

5-sinf

S.Ahmedov, O.Qosimov va b.

Т., Sharq, 2007

2

Adabiyot, o‘quv qo‘llanma

5-sinf

N.Karimov, U.Normatov

Т., Sharq, 2004

3

Adabiyot, darslik-majmua

6-sinf

S.Ahmedov, R.Qo‘chqorov va b.

Т., Ma’naviyat, 2005

4

Adabiyot, darslik

7-sinf

Q.Yo‘ldoshev, B.Qosimov va b.

Т., Sharq, 2005

5

Adabiyot, darslik-majmua

8-sinf

S.Olim, S.Ahmedov va b.

Т., G‘.G‘ulom, 2006

6

Adabiyot, darslik-majmua

9-sinf

Q.Yo‘ldoshev, V.Qodirov va b.

Т., Yangiyo‘l, Poligraf servis, 2006

7

Adabiyot, darslik

10-sinf

B.Qosimov, B.To‘xliyev va b.

Т., O‘qituvchi, 2004

8

Adabiyot, majmua

10-sinf

B.Qosimov, B.To‘xliyev va b.

Т., O‘qituvchi, 2004

9

Adabiyot, darslik

11-sinf

N.Karimov, B.Nazarov va b.

Т., O‘qituvchi, 2004

10

Adabiyot, majmua

11-sinf

N.Karimov, B.Nazarov va b.

Т., O‘qituvchi, 2004


Abiturientlarni hamisha bir masala qiziqtiradi: bu yil testga qanday yangi savollar tushadi?

Buning javobi aniq: yangi test savollari yangi maktab darsliklari asosida tushadi. Muallif bu to‘plamni abiturientlarni qiziqtiradigan ana shu masala yechimiga qaratgan. Yana bir eslatma: 2008- yil DTM tomonidan oliy o‘quv yurtlariga kirish uchun havola etilgan testlarda adabiyot faniga tegishli jami 250 savol mavjud edi. Mazkur test to‘plamida esa 5–11- sinf adabiyot darslklari asosida jami 3000 ga yaqin savol jamlangan. O‘ylaymizki, bu to’plam sizning 2009- yil test sinovlariga qay darajada tayyor ekanligingizni aniqlab berishga va oliy o‘quv yurti talabasi bo‘lishingizda yordam beradi.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации