Namozov A.T. Adabiyotdan testlar 5-11 sinflar - файл n1.doc

Namozov A.T. Adabiyotdan testlar 5-11 sinflar
скачать (990 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc990kb.20.11.2012 08:34скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Zaharli hayot yohud Ishq qurbonlari”

1. Hamzaning “Zaharli hayot yoxud Ishq qurbonlari” dramasida kim Mahmudxonga muhabbatlik birozgina zamondan xabardor kishi sifatida ta’riflangan?

A) Abduqodirboy B) Maryamxonim C) Mavsum D) Eshon

2. Hamzaning “Zaharli hayot yoxud Ishq qurbonlari” asarida uchraydigan Hamshiralarimiz so’zining ma’nosini aniqlang.

A) o’z asl ma’nosida qo’llangan B) qizlarimiz C) ayollarimiz D) B, C

3. “Zaharli hayot yoxud Ishq qurbonlari” asarida Mahmudxon Maryamxonimga uylanmoqchi ekanligini otasiga kim orqali yetkazadi?

A) Mavsum B) Zaynab C) Abduqodirboy D) Qosimjon

4. “Zaharli hayot yoxud Ishq qurbonlari” dramasida Mirzo Hamdamboy sahnada umuman qatnashmasdan uning voqealarga munosabatini kim orqali bilib olamiz?

A) Mahmudxon orqali B) Abduqodirboy orqali C) Hidoyatxon orqali D) A va B

5. Mirzo Hamdamboy Maryamxonimni eshonga nazr qilinganini kimdan eshitadi?

A) Abduqodirboydan B) Mavsumdan C) Qosimjondan D) Zaynabdan

6. Mirzo Hamdamboy o’g’liga Maryamxonimni olib bermaslik uchun nimani vaj qilib ko’rsatadi?

A) hovlisining kichkinaligini B) kabbag’alning qizi bo’lganligini C) eshonga nazr qilinganligi D) barchasi to’g’ri

7. Maryamxonimning Mahmudxonga yo’llagan birinchi maktubi qanday so’zlar bilan boshlanadi?

A) yusuf savdosida beqaror Zulayho B) ardoqli millatim, g’uncha muhabbatim C) suyukli afandim, millatim chirog’i D) ushbu maktubim yetib borib sizga ma’lum bo’lsinkim
G’afur G’ulom

1. G’.G’ulomning “Shum bola” qissasida o’lgudek injiq, ziqna, ezma Sariboyni mot qoldirgan aslida Shum bola emas, balki …

A) omon B) Qoravoy C) adibning ijodiy kuchi D) asar sujeti

2. E, o‘g‘lim jonginang salomat bo‘lsin,

O‘z bog‘ing, o‘z mevang danagin saqla.

Shu meros bog‘ingni, o‘z qo‘lingga ol,

Menga topshirilgan merosiy haq-la. Ushbu misralar G‘afur G‘ulomning qaysi asaridan olingan?

A) “Sog‘inch” B) “Vaqt” C) “Alisher” D) “Sen yetim emassan”

3. Shuhratparastlikka intilib ibodatxonani yoqib yuborgan xudbin Gerostrat kimning she’rida qoralanadi?

A) Usmon Nosir B) Hamid Olimjon C) Rauf Parfi D) G‘afur G‘ulom
Nazariy ma’lumot. Qofiya

1. Boshing egib, ta’zim ayla, shukrona ayt

Seni guldek erkalagan chaman uchun. Ushbu bayt muallifi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) G’.Gulom B) I.Mirzo C) Faxriyor D) Abdulla Oripov

2. Adabiyotning asosi bo’lmish she’riy nutqning necha ko’rinishi mavjud va ular qaysilar?

A) 2 shakli och va to’q qofiya B) 2 shakli she’riy va nasriy C) 2 shakl badiiy va she’riy D) 2 shakl lirik va dramatik

3. Ritm so’zining ma’nosini aniqlang.

A) tuyg’ular sirjiloligi B) bir xil takrorlanuvchi ohang C) mazmun va ohang uyg’unligi D) lirik qahramon kayfiyati
Maqsud Shayxzoda

1. M.Shayxzodaning “O’rtoq mulk”, “Tuproq haq” asarlari qaysi janrda yozilgan?

A) lirik B) epik C) liro-epik D) dramatik

2. M.Shayxzodaning urushdan so’nggi tinch qurilish yillarini yana qaytadan nohaq qatag’on qilinganiga qaramay bunyotkorlik zavqini tarannum etuvchi asarlari qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) “O’n besh yilning daftari” B) “Ovchi qissasi” C) “Oqsoqol” D) “Jenya”

3. M.Shayxzodaning badiiy asarlar yozibgina qolmay yana qaysi sohalarda ham barakali ijod qilgan?

A) adabiyotshunoslik B) adabiy tanqid C) romannavislik D) A,B

4. Hali savodi chiqmasdan she’rlar yarata boshlagan adibni aniqlang.

A) Said Ahmad B) Asqad Muxtor C) Usmon Nosir D) M.Shayxzoda

5. M.Shayxzodaning dostonlari berilgan qatorni aniqlang.

A) “Uchinchi o’g’il” B) “Nurmat otaning tushi” C) “Ahmadjonning hikmatlari” D) A, B, C

6. M.Shayxzodaning jahon adabiyoti vakillaridan kimlarning asarlarini o’zbekchalashtirdi?

A) Bayron B) Gyote C) Esxil D) A,B,C
Mirzo Ulug’bek”

1. “Mirzo Ulug’bek” dramasida Abdulatif necha yoshda tasvirlanadi?

A) 23 yosh B) 40 yosh C) 30 yosh D) 31 yosh

2. Ota Murod “Mirzo Ulug’bek” dramasida qanday kasb egasi sifatida tasvirlanadi?

A) kulol B) etikdo’z C) dehqon D) elchi

3. Ma’lumingiz, shu huzurda turgan elchilar

Jannatmakon padaringiz Shohrux Mirxoning

Vafotida taziyaga kelgan vakillar. “Mirzo Ulug’bek” dramasidan olingan ushbu parcha kimlar tilidan aytilgan?

A) Ulug’bek B) Abdulatif C) Chin elchisi D) Hind elchisi

4. “Mirzo Ulug’bek” tarixiy dramasida Piri Zindoniy kim sifatida tasvirlanadi?

A) mahran B) soqchi C) mahbus D) elchi

5. “Mirzo Ulug’bek” dramasidagi 35 yoshli mashhur tarixchini aniqlang.

A) Berdiyor B) Bek Asrlon C) Piri Zindoniy D) Abdurazzoq Samarqandiy

6. “Mirzo Ulug’bek” dramasida jami nechta davlat elchilari nomi qayt etiladi?

A) 5 B) 6 C) 4 D) 3
Mirzo Ulug’bek” fojiasi haqida

1. “Marifatni hukumatga qilib rahnamo, Bu o’lkaning yerida ham yulduzlar yoqdim”. Mirzo Ulug’bek” dramasidan olingan ushbu parcha kimning tilidan aytilgan?

A) Ulug’bek B) Bek Asrlon C) Piri Zindoniy D) Abdurazzoq Samarqandiy

2. “Mirzo Ulug’bek” dramasida Ulug’bekning qiyofasi qaysi obrazlar vositasida ochib beriladi?

A) Ali Qushchi B) Sakkokiy C) Abbos D) A, B

3. “Ulug’bek yulduzi” kinofilmi rejissorini aniqlang.

A) Latif Fayziyev B) G’.Toshmatov C) A.Xudoyberdiyev D) J.Xoliqov
5-DARS. XX ASR O’ZBEK ADABIYOTIDAN (davomi). (217-259-betlar)

Reja:

1. Nazariy ma’lumot. Tragediya (fojia).

2. Usmon Nosir.

3. Nil va Rim.

4. Asqad Muxtor.

5. “Chinor” romani.

6. Said Ahmad.

Nazariy ma’lumot. Tragediya (fojia)

1. Yunonchada echki qo’shig’i ma’nosi anglatuvchi dramatik turni aniqlang.

A) tragediya B) komediya C) satira D) A,B

2. Tragediya dramaturgiyaning boshqa janrlaridan nimasi bilan farq qiladi?

A) fojealiligi bilan B) kulgililigi bilan C) tanqidga boyligi bilan D) manzaralarning ko’rimliligi bilan

3. Tragik asarlar boshqa sahna asarlaridan qaysi xususiyatiga ko’ra ajralib turadi?

A) fojialiligi bilan B) ziddiyatliligi bilan C) qahramonlar taqdirining fojealiligi bilan D) A, B
Usmon Nosir

1. “Quyosh bilan suhbat”, “Safarbar satrlar”, “Yurak” kabi she’riy to’plamlar muallifi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) G’afur G’ulom B) U.Nosir C) A.Muxtor D) H.Olimjon

2. Usmon Nosirning doston tipidagi asarlarini belgilang?

A) “So’nggi kun”, “Norbo’ta” B) “Nahshon”, “So’nggi kun” C) “Nahshon”, “Norbo’ta” D) “So’nggi kun”, “Atlas”

3. Qaysi qatorda U.Nosir dramalari berilgan?

A) “Zafar”, “Dushman”, “So’nggi kun” B) “Yurak”, “Zafar”, “Atlas” C) “Yorqinoy”, “So’nggi kun”, “Zafar” D) “Yurak”, “Atlas”, “Yorqinoy”

4. U.Nosirning badiiy tarjimalaridan bo’lgan “Ulug’ kun” dramasining muallifini aniqlang.

A) Tolstoy B) N.A.Dobzalyubov C) A.S.Pushkin D) V.I.Kirshon

5. O’zbekning “Lermontovi”, “Sharq Pushkini” ta’rifiga sazovar bo’lganshoirni aniqlang.

A) M.Shayxzoda B) U.Nosir C) H.Olimjon D) T.To’la

6. Kim “U.Nosirni she’riyatimizga bo’ronday kirib kelib uncha muncha she’riy uslub va ijodni to’s-to’s qilib yubordi” deb ta’riflaydi?

A) T.To’la B) M.Shayxzoda C) S.Ahmad D) O.Sharafiddinov

7. Usmon Nosir «Monolog» she’rida «guldan yaralgan pari», «tosh ko‘ngilli» deb kimni ta’riflagan?

A) Biatriche B) Leonora C) Dezdemona D) Ofeliya
Nil va Rim

1. To Minisdan Ramzesgacha, Ramzesdan nari

“Malika qiz” – Kleopatra hukmron davri. Ushbu misralar Nil va Rimning qaysi bandidan olingan?

A) 2 band B) 3 band C) 5 band D) 7 band

2. Nil va Rimda nomi keltirilgan Vergiliy kim edi?

A) qadimgi yunon faylasufi B) rim imperiyasini boshqargan hukmdor C) qadimgi yunon lirik shoiri D) rim quldorlik tuzumiga qarshi bosh ko’targan qo’zg’alonchi

3. Nil va Rimda sud so’zi qanday ma’no anglatadi?

A) quldor B) hukmdor C) ma’no, mohiyat D) dunyo olam
Asqad Muxtor

1. A.Muxtorning qissalarini aniqlang.

A) “Tug’ulish”, “Kumish tola” B) “Buxoroning jin ko’chalari”, “Amu” C) “Kumish tola”, “Buxoroning jin ko’chalari” D) “Kumish tola”, “Amu”

2. Qaysi qatorda A.Muxtorning bolalarga bag‘ishlangan hikoyalar to‘plami nomi keltirilgan?

A) «Hayotga chaqiriq» B) «Chin yurakdan» C) «Sizga aytar so‘zim» D) «Quyosh belanchagi»

3. Ota kasbi temiryo’lchi bo’lgan adibni aniqlang.

A) A.Qahhor B) H.Olimjon C) M.Shayxzoda D) A.Muxtor

4. A.Muxtorning ilk she’riy asarlari berilgan asarni aniqlang?

A) “Totli damlar” B) “Tilak” “Tong edi” C) “She’rlar” “Tilak” D) A,B

5. Qaysi qatorda A.Muxtorning urush davri o’zbek poeziyasiga oid she’rlari berilgan?

A) “Tug’ishganlar qaytdi”, “Sog’inish” B) “G’alaba ishonchi”, “Jangchining bayram kechasi” C) A,B D) faqat B

6. A.Muxtorning o’zdavri adabiyoti piligining sezilarli darajada ko’tarilishiga sababchi bo’l

gan she’riy to’plamini belgilang?

A) “99 miniatura”, “Karvon qo’ng’irog’i” B) “Quyosh belanchagi”, “She’rlar” C) “Chin yurakdan”, “Po’lat quyuvchi” D) “Karvon qo’ng’irog’i”, “Quyosh belanchagi”

7. A.Muxtor qachondan boshlab prozaik janrda ijod qila boshladi?

A) 1953- yil B) 1949- yil C) 1951- yil D) 1950- yil

8. Qaysi qatorda A.Muxtorning tarjimasi berilgan?

A) “Iblis” B) “Shoh Edip” C) “Ulug’ kun” D) “Bog’chasaroy fontani”
Chinor” romani

1. Asqad Muxtorning «Chinor» romani qahramonlari qaysi javobda berilgan?

A) Ochil buva, Azimjon, Akbarali, Bektemir B) Bektemir, A’zamjon, Ochil buva, Akbarali C) Azimjon, Bektemir, Ochil buva, To‘lanboy D) A’zamjon, To‘lanboy, Bektemir, Akbarali

2. “Chinor” romani bosh qahromonini aniqlang.

A) Ochil bobo B) Akbarali C) Azimjon D) Bektemir

3. “Chinor” romanidagi mo’rt bir barg deb ta’riflangan qahramonni aniqlang.

A) Ochil buva B) Akbarali C) To‘lanboy D) A’zamjon

4. “…1942- yili Mazdak yaqinidagi qurshovda qolib uch oy jang qilgandan keyin ochlikdan sulaygan o’q dorisiz qolgan 17-yarador bilan birga dushmabnga asr tushdi”. Ushbu parchada qaysi qahramon hayoti yoritilgan?

A) Azimjon B) Akbarali C) Ochil bobo D) Bektemer

5. Bu taqdirlar bir-biri bilan kim orqali bog’lanib yagona shajara azim Chinorni vujudga keltiradi?

A) Akbarali B) Ochil bobo C) Azimjon D) Bektemir
Said Ahmad

1. «Tortiq» nomli dastlabki hikoyalar to‘plamini xalqqa qaysi adib tortiq qilgan?

A) Xudoyberdi To’xtaboyev B) S.Ahmad C) O.Yoqubov D) M.Osim

2. S.Ahmadning ilk hikkoyalar to’plami qanday nomlanadi?

A) “Tortiq” B) “Cho’l burguti” C) “Er yurak” D) “Farg’ona hikoyalari”

3. S.Ahmadning “Tortiq” hikoyalar to’plami qachon nashr etilgan?

A) 1950 B) 1939 C) 1940 D) 1949

4. Kimlarning ta’siri S.Ahmadning ijodiy foliyati uchun ulkan mahorat maktabi bo’ldi?

A) Oybek, G’.G’ulom, A.Qahhor B) Asqat M, Oybek, G’afur G’ulom C) M.Shayxzoda, G’.G’ulom, A.Qahhor D) M.Shayxzoda, Oybek, G’.G’ulom

5. S.Ahmadning tanlangan asarlari necha jilddan iborat?

A) 3 jild B) 4 jild C) 2 jild D) 5 jild

6. S.Ahmadning istiqlol yillarida yaratilgan hajviy to’plamini belgilang.

A) “Xandon pista”, “Kelinlar qo’zg’aloni” B) “Bir o’pichning bahosi”, “Kelinlar qo’zg’aloni” C) “Kiprikdagi tong”, “Xandon pista” D) A,C

7. S.Ahmadning istiqlol yillarida yaratilgan kitoblarini belgilang.

A) “Kiprikdagi tong”, “Kelinlar qo’zg’aloni” B) “Yo’qotganlarim va topganlarim”, “Kiprikdagi tong” C) A,B D) “Kiprikdagi tong”, “Yo’qotganlarim va topganlarim”

8. S.Ahmadning 1988- yilda yaratilgan nasriy asarni belgilang.

A) “Cho’l burguti” B) “Yo’qotganlarim va topganlarim” C) “Er yurak” D) “Farg’ona hikoyalari”

9. S.Ahmadning qaysi asari qizil imperiyaning rang-barang nayranglari tufayli hayoti fojeali kechgan ikshilar taqdiri bayon qilinadi?

A) “Qirq besh kun” B) “Hijron kunlarida” C) “Ufq bo’sag’asida” D) “Jimjitlik”

10. S.Ahmadning xalqimiz ikkinchi jahon urushigacha, urush davri urushdan so’ngi yillaridagi qismati aks etgan romanni aniqlang.

A) “Er yurak” B) “Ufq” C) “Yo’qotganlarim va topganlarim” D) “Farg’ona hikoyalari”
6-DARS. XX ASR O’ZBEK ADABIYOTIDAN (davomi). (259-310-betlar)

Reja:

1. “Qochoq”.

2. “Ufq” romani haqida.

3. Nazariy ma’lumot. Roman shakllari haqida.

4. Ozod Sharafiddinov.

5. “O’lsam ayrilmasman quchoqlaringdan”.

6. To’ra Suloymon.

7. Muhammad Yusuf.
Qochoq”

1.“Qochoq” deb nomlanuvchi parcha “Ufq” romaning qaysi kitobida mavjud?

A) “Qirq besh kun” B) “Ufq bo’sag’asida” C) “Hijron kunlarida” D) A,B

2. Kim S.Ahmadning qaysi asariga odamga quvvat beradigan umid, uning boshini toshdan qiladiga haqiqiy hayot manzarasidir deb yuksak baho beradi?

A) G’afur G’ulom “Ufq” B) A.Qahhor “Er yurak” C) Oybek “Yo’qotganlarim va topganlarim” D) A.Qahhor “Ufq”

3. Qaysi ustoz adib S.Ahmadning «Ufq» romanidagi mahoratini «haqiqiy hayot manzarasi» deb ta’riflaydi?

A) Oybek B) G‘.G‘ulom C) A.Qahhor D) M.Osim

4. “Ufq” romaning qahramoni Tursunboy romanda qanday tasvirlanadi?

A) mehribon o’gil qiyofasida tasvirlanadi B) erka xudbin o’g’il qiyofasida tasvirlanadi C) vatanparvar, adolatparvar kishi sifatida D) A,B

Ufq” romani haqida

1. “Bitta-yu bitta bolasi qochoq bo’lib o’tirsa-ya. Voy, mening bolam shunaqa qilsa, shartta kallasini uzib tashlardim”. Ushbu parcha qaysi asardan olingan?

A) “Cho’l burguti” B) “Qaroko’z majnun” C) “Ufq” D) “Kiprikdagi tong”

2. “Ufq” romanida Tursunboy qamish kapa oldida qay holda tasvirlanadi?

A) tizzasini quchoqlagan darvish qiyofasida B) yig’lagan holda C) allohga iltijo qilgan holatda D) bunday holat asarda uchramaydi

3. “Ufq” romanining qaysi qahramonlarida milliylik qiyofasi aks etadi?

A) Ikromjon, Jannat xola, Nizomjon B) Tursunboy, Zebi, Jannat xola C) Aziz, Tursunboy, Zebi D) Zebi, Ikromjon, Aziz

4. “Ufq” romanida Tursunboyni kim “Xoin! Qochoq! Nomard!” deb lan’atlaydi?

A) Zebi B) Nizomjon C) Ikromjon D) Aziz

5. “Bu xilda yashab bo’lmaydi, endi bas! Tursunboyni insofga keltirish kerak. Egilgan boshni qilich kesmaydi”. Ushbu gap qaysi shaxs tamonidan aytilgan?

A) Ikromjon B) Jannat xola C) Zebi D) Nizomjon
Nazariy ma’lumot. Roman shakllari haqida

1. Uchdan ortiq kitobdan iborat bo‘lgan romanlar...

A) tetralogiya B) trilogiya C) memuar D) epopeya

2. Inson hayotini jamiyat bilan bo’g’lab, keng tasvirlovchi yirik hajmli epik asar…

A) qissa B) roman C) hikoya D) novella

3. Roman boshqa nasriy asarlardan qaysi xususiyatiga ko’ra farqlanadi?

A) o’zida ko’p personajlarning taqdirini aks ettirishi bilan B) katta hajmdagi voqea hodisalarni o’zida aks ettirgani bilan C) mavzu jihatdan yirikligi bilan D) A,B

4. roman hajm va shakllariga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

A) Dilogiya B) Trilogiya C) Tetrologiya D) A,B,C

5. Najib Mahfuzning “Xan al-Xalili” asari romanning qaysi turiga mansub?

A) trilogiya B) dilogiya C) pentologiya D) tetrogiya

6. To’rt kitobdan iborat roman qanday nomlanadi?

A) trilogiya B) dilogiya C) pentologiya D) tetrogiya

7. Romin Rollanning “Jon Kristob” romani necha jilddan iborat?

A) 8 jild B) 6 jild C) 10 jild D) 9 jild

8. Oybekning “Navoiy”, S.Ayniyning “Qullar” romani roman shakllarining qaysi turiga mansub?

A) trilogiya B) roman C) pentologiya D) tetrogiya

9. S.Ahmadning «Ufq» romani, roman shakllaridan qaysiga mansuf hisoblanadi?

A) trilogiya B) dilogiya C) pentologiya D) tetrogiya
Ozod Sharafiddinov

1. O.Sharafiddinov mehnat faoliyatining salmoqli qismini qayerda o’tkazgan?

A) “Tafakkur” jurnalida bosh muxarriri lavozimida B) o’zi o’qigan universitetda C) “Jahon adabiyoti” jurnalida bosh muxarriri lavozimida D) faqat A javob to’g’ri

2. O.Sharafiddinovning dastlabki kitobi qanday nomlanadi?

A) “Adabiy etudlar” B) “Zamon. Qalb. Beziya” C) “Go’zallik izlab” D) “Birinchi mo’jiza”

3. Milliy mustaqillik yo’lda kurashgan yirik tarixiy shaxslar o’zbekning zabardast adiblariga bag’ishlangan O.Sharafiddinovning asarlari to’g’ri berilgan qatorni toping.

A) “Bir tilda gaplashaylik”, “Zaharxanda qahqaha” B) “Sardaftar sahifalari”, “Davondagi o’ylar” C) “Tirik satrlar”, “Yo’lovchi” D) “Go’zallik izlab”, “Adabiy etudlar”

4. L.Tolstoyning “Iqrornoma”, A.Savelaning “To’xtating samolyotni, tushib qolaman” kabi yirik asarlarni o’zbek tiliga kim tarjima qilgan?

A) Erkin Vohidov B) Ozod Sharafiddinov C) Abdulla Oripov D) G’afur G’ulom

5. O.Sharafiddinov o’z xalqining e’tibori va e’zozini qozongan Prezident farmoni bilan qanday unvonlar berilgan?

A) “Mehnat shuhrati” B) “Buyuk xizmatlari uchun” C) “O’zbekiston Qahramoni” D) barcha javoblar to’g’ri
O’lsam ayrilmasman quchoqlaringdan”

1. Qaysi shoir yetmishga kirib “bir mehribon qo’l peshonamni silaganini ko’rdim” deb aytgan?

A) Said Ahmad B) O.Sharafiddinov C) Oybek D) A va B

2. “Vatan tuyg’usi insonni o’zi bilan birga o’sib ulg’ayotgan tuyg’u bo’lar ekan” deya ta’rif bergan shoirni aniqlang.

A) Alisher Navoiy B) Fitrat C) To’ra Suloymon D) O.Sharafiddinov

3. Prezdentimiz takror-takror aytgan bir iborasi qaysi qatorda berilgan?

A) “Savob ishni jar kim qilmog’i, har kuni qilmog’i lozim” B) “Biz albatta baxtli bo’lishimiz kerak” C) barcha javoblar to’g’ri D) “Vatanni sevmoq iymondandur”

4. “O’lsam ayrilmasman quchoqlaringdan” maqolasining muallifi kim?

A) Hamza B) Maqsud Shayxzoda C) O.Sharafiddinov D) Asqad Muxtor

5. Jadidlarni yoqtirmagan tabaqa vakillarini aniqlang.

A) mahalliy ulamolar B) mahalliy boylar C) din peshvolari D) A va C

6. Kofirlarni mahalliy ulamolar nimada ayblashgan?

A) kofirlikda B) islomning dushmani C) barcha javoblar to’g’ri D) dindan qaytganlikda

7. O.Sharafiddinov bir mehribon qo’l bilan peshonamni silaganini ko’rtdim deb shior kimni nazarda tutgan?

A) Umr yo’ldoshini B) Vatanni C) Do’stini D) barcha javoblar to’g’ri
To’ra Suloymon

1. T.Suloymon qaysi she’rida «Maysadagi shudringlar – kimning ko‘z yoshlari» degan falsafiy ifoda yaratgan?

A) «Iltijo» B) «Tavallo» C) «Gul bir yon, chaman bir yon» D) «Armon»

2. T.Suloymon davlatimiz tomonidan qanday yuksak unvon bilan taqdirlangan?

A) “Buyuk xizmatlari uchun” B) “O’zbekiston xalq shoiri” C) Hech qanday unvon bilan taqdirlanmagan D) “Do’stlik ordini” bilan mukofatlangan

3. “Istar ko’ngil” nomli kitob kimning qalamiga mansub?

A) S.Ahmad B) U.Nosr C) T.Suloymon D) G’.G’ulom

4. Ko’nglimda armon yotar

Terskaydagi qor misol. Ushbu misrada terskay so’zi qanday ma’no anglatadi?

A) tuya ma’nosini B) soya joy ma’nosini C) kenglik ma’nosini D) arqon ma’nosini

5. T.Suloymon “Iltijo” she’rida qaysi faslni tarannum etadi?

A) qishni B) bahorni C) kuzni D) yozni

6. Yig’latmagin mushfiq onamni,

Volidayi muxtaramamni. Ushbu parcha T.Suloymonning qaysi she’ridan keltirilgan?

A) “Armon” B) “Tavollo” C) “Vatan” D) “Gul bir yon chaman bir yon”

7. T.Suloymonning dostonini aniqlang.

A) “Intizor” B) “Alhazar” C) “Qorasoch” D) “Men qayga borar bo’lsam”

8. Uningdek hech kim menga bo’lmasa sirdosh tanho,

G’o’ro’g’li sulton bir yon, To’ra Suloymon bir yon. Ekanligi T.Suloymonning qaysi she’rining yakunlanuvchi bandida qayt etib o’tladi?

A) “Armon” B) “Tavollo” C) “Vatan” D) “Gul bir yon chaman bir yon”

9. T.Suloymonning onalar to’g’risida kuylangan, ularning mutabar va buyukligini alohida takidlangan she’ri qaysi qato’rda to’g’ri berilgan?

A) “Armon” B) “Tavollo” C) “Vatan” D) “Gul bir yon chaman bir yon”

10. T.Suloymonning qaysi she’rining har bir misrasida ruhiyatga oziq beruvchi ma’nolarni ko’plab topish mumkin?

A) “Intizor” B) “Alhazar” C) “Armon” D) “Men qayga borar bo’lsam”

Muhammad Yusuf

1. Suyukli yorni «kipriklari uzun kokillaridan», «barcha farishtalar sening qalbingda ijarada turgan qizlar men uchun», – deya ta’riflagan shoir nomini belgilang.

A) Muhammad Yusuf B) Abdulla Oripov C) Shavkat Rahmon D) Rauf Parfi

2. Muhammad Yusufning «Mehr qolur, muhabbat qolur» nomli she’ri qaysi shaklda yozilgan?

A) murabba (to‘rtlik) B) muxammas (beshlik) C) barmoq vaznida, 8 bo‘g‘inli she’r D) masnaviy (ikkilik)

3. Muhammad Yusuf dostoni qaysi javobda berilgan?

A) “Uyqudagi qiz” B) “Mehr qolur” C) “Ishq kemasi” D) “Osmonimga olib ketaman”

4. Mehr muhabbat qachon “dunyoni tor ayladi”? Shunday ekan kimlarga dunyo tor ko’rinadi?

A) mehrdan yiroq kishilarga B) ochko’z kishilarga C) go’zallikdan yiroq kishilarga D) A,B,C

5. Tilimizda “nekbin tuyg’ular” degan ibora bor. Ushbu ibora ma’nosini aniqlang.

A) toza, pok B) samimiy tuyg’u C) A,B D) rang-barang kayfiyat

6. Muhammad Yusuf o’zining qaysi she’rida suvlarda Tohirning oqib ketganini va Zuhroning bag’ri qon bo’lib yig’lab qolganini takidlaydi?

A) “Uyqudagi qiz” B) “Mehr qolur” C) “Ishq kemasi” D) “Osmonimga olib ketaman”

7. Muhammad Yusuf o’zining qaysi she’rida “Olislarda qolgan Usmonlar borligi va jayrondek termulguchi Cho’lponlar haqida so’z yuritadi?

A) «Yurtim ado bo’lmas armonlaring bor…» B) «Osmonning oxiri» C) «Iqror» D) «Osmonimga olib ketaman»

8. “Guruch kurmaksiz bo’lmaganidek, yov kelganda o’zini chetga olgan, jon shirinlik qilib sha’nidan kechgan, hatto do’stlarini sotgan kimsalar haqida”. Muhammad Yusuf o’zining qaysi she’rida so’z yuritadi?

A) « Osmonimga olib ketaman » B) «Osmonning oxiri» C) «Iqror» D) « Yurtim ado bo’lmas armonlaring bor… »

9. “Iymanib yashama xayol pinjida

Yoyil yayra jonim o’rtanma g’amda” Yuqoridagi satrlar Muhammad Yusufning qaysi she’ridan keltirilgan?

A) “Uyqudagi qiz” B) “Biz baxtli bo’lamiz” C) “Ishq kemasi” D) “Osmonimga olib ketaman”

10. “Kiprigi ko’ksiga soya solgan qiz” ta’rifi kimning qaysi asarida uchraydi?

A) M.Yusufning “Uyqudagi qiz” B) E.Vohidovning “Uzum” she’rida C) M.Yusufning “Biz baxtli bo’lamiz” D) U.Nosirning “Nahshon” dostonida

11. Yurtning “Yulduzini yig’latgan dostonlardan xabardormisiz” aynan shunday dostonlar haqida Muhammad Yusufning qaysi she’rida so’z boradi?

A) “Uyqudagi qiz” B) “Yurtim ado bo’lmas armonlaring bor…” C) “Ishq kemasi” D) “Osmonimga olib ketaman”

7-DARS. XX ASR O’ZBEK ADABIYOTI. JAHON ADABIYOTIDAN. (310-381-betlar)

Reja:

1. Muhammad Yusuf. (davomi).

2. Abulqosim Firdavsiy.

3. Siyovish qissasi.

4. Robindranath Thokur.

5. “Nur va soyalar.”

6. Sergey Yesenin.
Muhammad Yusuf. (davomi)

1. Muhammad Yusufning daslabki she’rlaridan namunalar qaysi gazetada e’lon qilingan?

A) “O’zbekiston adabiyoti va san’ati” B) “O’zbek tili va adabiyoti” C) “Toshkint oqshomi” D) “O’zbekiston ovozi”

2. 1978-1980- yillarda respublika “Kitobsevarlar” jamiyatida ishlab foliyat olib borgan adib qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) Muhammad Yusuf B) Xurshid Davron C) U.Azim D) X.Do’stmuhammad

3. Muhammad Yusuf G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyotida xizmat qilgan paytlarda nashriyot rahbarligi lavozimida foliyat olib borgan shaxs nomi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) O’.Umarbekov B) O’.Hoshimov C) Abdulla Oripov D) E.Vohidov

4. Muhammad Yusufning dastlabki she’ri e’lon qilingan dan qancha vaqt o’tib uning dastlabki she’ri e’lon qilindi?

A) 9- yil B) 8- yil C) 5- yil D) 6- yil

5. “Iltijo”, “Ishq kemasi” she’riy to’plamlari muallifi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) O.Sharafiddinov B) M.Ali C) Erkin Vohidov D) Muhammad Yusuf

6. Muhammad Yusufning 1992- yilda nashr etilga she’riy to’plamlari qaysi qator to’g’ri berilgan?

A) “Bevafo ko’p ekan”, “Erka kiyik” B) “Osmonning oxiri”, “Qora quyosh” C) “Yolg’onchi yor”, “Erka kiyik” D) barcha javoblar to’g’ri

7. Muhammad Yusufning dostonlari qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) “Iltijo”, “Ishq kemasi” B) “Uyqudagi qiz”, “Erka kiyik” C) “Dunyo”, “O’zbekmomo”

D) “Osmonning oxiri”, “Qora qosh”

8. Muhammad Yusuf 1998- yilda qanday unvon bilan mukofatlandi?

A) “O’zbekiston qahramoni” B) “O’zbekiston xalq yozuvchisi” C) “O’zbekiston faxriysi” D) “O’zbekiston xalq shoiri”

9. 47- yil umir ko’rgan adiblar qatorini aniqlang.

A) M.Ali, M.Yusuf, Bobur B) Sh.Rahmon, Sh.Xolmirzayev, Bobur C) Usmon Nosir, T.Murod, Muhammad Yusuf D) Sh.Rahmon, Bobur, M.Yusuf

10. Tilimizda “nekbin tuyg’ular” degan ibora qanday ma’no ifodalaydi?

A) alamli tuyg’ular B) shukuhli, shodlik tuyg’ulari C) xudbin tuyg’ular D) toza, pok tuyg’ular

11. Shoir shunday ko’pki, ularga yer tor, Hammasi mashhur va hammasi nomdor. Ushbu satrlar M.Yusufning qaysi she’ridan olingan?

A) “Vatanim” B) “Mehr qolur” C) “Yurtim, ado bo’lmas armonlarin bor” D) “Manida”

12. Oy mening yelkamga

O’tirib olgan,

Oftob g’avg’o solar

Yurgan yo’limga. Ushbu misralar muallifini aniqlang.

A) Sh.Rahmon B) Faxriyor C) Muhammad Yusuf D) Zulfiya

13. Ozarbayjon shoiri Samad Vurg’un “Yiqilsin mehvari olam va tubdan tor-mor o’lsin” misralari hamohang M.Yusufga tegishli bo’lgan misrani aniqlang.

A) Men olovga otarman endi

Yuragimni qiyma-qiymalab…

B) Yonib ketsin chirsillab qalbim,

Sevish kerak… yashash shart emas!

C) Qoldim kulko’rpada,

To’shagim – tuproq.

D) barcha javoblar to’g’ri

14. M.Yusufning qaysi she’ri qahramoni, umrini ko’ngliga topshirib qo’ygan deb tasvirlanadi?

A) “Madina” B) “Tilak” C) “Dunyo” D) “Surat”

15. “Muhabbat dardidan dardman qalblarmiz, Kasal bo’lsak ne tong sog’lar o’rtasida. Ushbu iste’hzoli misra muallifini toping.

A) Muhammad Yusuf B) M.Ali C) Amir Xudayberdi D) Abdulla Oripov

16. Ko’zimning yoshini keladi ichgim, Tilimni chaynagim kelar gohida. Misralar muallifini aniqlang.

A) Abdulla Oripov B) R.Parfi C) Muhammad Yusuf D) T.Suloymon
Abulqosim Firdavsiy

1. Firdavsiy hayotining asosiy qismi qaysi sulolaning gullab yashnagan davriga to’g’ri keldi?

A) somoniylar B) abbosiylar C) qoraxoniylar D) arab xalifaligi

2. Qaysi hukmdorlar topshirig’i bilan Turon-u eronda ming –ming yillik shonli tarixni tiklash afsona va rivoyatlarni to’plash avj oldi?

A) ummaviylar B) somoniylar C) qoraxoniylar D) arab xalifaligi

3. Dastlab shohnoma yozish kimga topshirilgan edi?

A) Firdavsiyga B) Abul Muayyad Balhiyga C) Abu Mansur Daqiqiyga D) to’g’ri javob yo’q

4. Firdavsiyga “Shohnoma”ni tugatishini buyirgan hukmdor qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) Nuh ibn Ahmad B) Nuh ibn Mansur C) Abul Muayyad D) barchasi

5. Firdavsiy qalamiga mansub “Shohnoma”ning qancha bayti Daqiqiyga tegishli?

A) 500 bayt B) 1000 bayt C) 1500 bayt D) 2000 bayt

6. Eron va Turonning qariyib 4 ming yillik tarixi qalamga olingan asar qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) “Xudoynoma” B) “Shohnomayi Mansuriy” C) “Ming bir kecha” D) “Shohnoma”

7. Pishodiylar, Kayoniylar davriga oid voqialar bayon qilingan asarni aniqlang.

A) “Xudoynoma” B) “Shohnomayi Mansuriy” C) “Ming bir kecha” D) “Shohnoma”

8. “Xudoynoma” nomli maxsus kitob qaysi tilda yozilgan?

A) arab B) fors C) pahlaviy D) sug’d

9. Arab tiliga 9 marta tarjima qilingan, ammo asli ham bizgacha yitib kelmagan asarni aniqlang.

A) “Shohnomayi turkiy” B) “Shohnomayi Mansuriy” C) “Ming bir kecha” D) “Shohnoma”

10. “Shohnomayi Mansuriy” asarining muallifini aniqlang.

A) Abu Mansur Daqqiy B) Firdavsiy C) xos Xojib D) Abul Muayad Balxiy

11. X asrda nasriy yo’l bilan shohlar tarixini bitgan alloma qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) Mas’ud Mauvaziy B) Firdavsiy C) Abu Mansur Daqqiy D) Abul Muayad Balxiy

12. She’riy “Shohnoma” yozgan adiblar qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) Firdavsiy, Abul Muayad Balxiy B) Abul Muayad Balxiy, Mas’ud Mauvaziy C) barcha javoblar to’g’ri D) Firdavsiy, Abul Muayad Balxiy

13. “Shohnoma” necha baytdan iborat?

A) 50 ming B) 60 ming C) 70 ming D) 80 ming

14. “Shohnoma” XVIII asrda o’zbek tiliga tarjima qilgan adiblar qaysi javobda to’g’ri berilgan?

A) Muhammad Buxoriy B) Shoislom Shomuhamedov C) Shoh Hijron D) Hamid G’ulom

15. “Shohnoma”ni XIX asrda o’zbekchaga o’girgan adiblarni aniqlang.

A) Shoh Hijron Xomush B) Nurmuhammad Buxoriy C) Miriy D) Jumaniyoz Jabborov

16. “Xamsa” dostonining qaysi biri “Shohnoma” vazni va yo’nalishida ekani bilan ajralib turadi?

A) “Hayrat ul-abror” B) “Layli va Majnun” C) “Sabai sayyor” D) “Saddi Iskandariy”

17. “Shohnoma”da tilga olingan Garsevaz kim?

A) Siyovushning ukasi B) Siyovushning akasi C) Afrosiyobning o’g’li D) Afrosiyobning ukasi

18. Bir taxt edi undan past kelardi moh

Unda o’tirardi gurd Kovus shoh. Ushbu satrdagi gurd so’zining ma’nosi qaysi javobda berilgan?

A) ulug’ B) shoxi bor C) pahlavon D) zolim
Siyovush qissasi

1. Bu noma yitishgach shohi Eronga,

Toj-u taxti boshi yetdi Kayvonga: Ushbu maktub kimning kimga yo’llagan maktubi edi?

A) Kaykovusning Siyovushga yo’llagan maktubi B) Afrosiyobning Siyovushga yo’llagan maktubi C) Kaykovusning Afrosiyobga yo’llagan maktubi D) Siyovush maktubiga Kaykovusning javobi

2. Siyovushning buvisi asli qayerlik bo’lgan?

A) eronlik B) turonlik C) misrlik D) kavkazlik

3. “Shohnoma” asrining bugungi kungacha yetib kelishi va o’lmasligining sababini aniqlang.

A) asarda ko’plab yaxshilikka yo’naltirilgan o’rinlar borligida B) asarning yuksak badiiy qiymatga ega ekanida C) barchasi D) asarning pandnoma tipida ekanligi uchun
Robindranath Thokur

1. Ilk tragediyanavislar berilgan qatorni belgilang.

A) Esxil, Sofokl, Evripid B) Esxil, Dionis C) Evripid, Arastu, Ezop D) Sofokl, Dionis, Arastu

2. «Alximik» va «Beshinchi tog‘» romanlarining muallifi kim?

A) Xans Kristian Andersen B) Paulo Koelo C) Frans Kafka D) Antuan De Sent-Ekzyuperi

3. R.Thokurning dastlabki she’riy to’plami qanday nomlangan?

A) “Tonggi qo’shiqlar” B) “Suratlar va qo’shiqlar” C) “Oqshom qo’shiqlari” D) “Bibha sohili”

4. R.Thokur romanlar berilgan qatorni toping.

A) “Bibha sohili”, “Roja va Rani” B) “Qurbonlik”, “Chitrangoda” C) “Hisob-kitob”, “Jazo” D) “Donishmand Roja”, “Bibha sohili”

5. 1913- yilda Xalqaro Nobel mukofotiga ega bo’lgan va mukofot puliga esa bolalarga bepul maktab ochib bergan adib kim edi?

A) Sergey Yesenin B) R.Thokur C) Kamyu D) F.Kafka

6. Hindiston Respublikasining milliy madhiyasi qanday nomlangan?

A) “Mening oltin Bengaliyam” B) “Xalq qalbi” C) “Gitanjali” D) “Ko’zga tushgan cho’p”

7. “Ko’zga tushgan cho’p”, “Halokat” asarlari muallifini toping.

A) Ch.Aytmatov B) U.Hamdamov C) R.Thokur D) Rasul Hamzatov
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации