Таблица - Кроссворд з теми: Логістична система - файл n1.docx

Таблица - Кроссворд з теми: Логістична система
скачать (107.7 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx108kb.06.11.2012 19:18скачать

n1.docx

ТЕМА: «ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА»


По вертикалі:


 1. Які логістичної системи дозволяють підвищити конкурентоспроможність економіки за рахунок: комплексної логістики постачання основних центрів виробництва; оптимізації складських запасів і вивільнення «заморожених» фінансових ресурсів у виробників; комплексної логістику розподілу товарів від центрів виробництва до центрів споживання (національні)

 2. Діяльність з планування, втілення в життя та контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від виробників до споживачів із метою задоволення запитів споживачів і отримання прибутку (розподіл)

 3. Великі логістичні системи управління потоковими процесами за участю декікох і більше незалежних суб ’єктів господарювання необмежених у територіальному розташуванні (макрологічні)

 4. Сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру (техніка)

 5. Наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками (логістика)

 6. Логістична система, яка охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств, об’єднаних на корпоративних засадах (мікрологістична)

 7. Здатність логістичної системи змінювати свою структуру і вибирати варіант поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища (адаптивність)

 8. Процес створення матеріальних і cycпільних благ необхідних для існування і розвитку (виробництво)

По горизонталі:


 1. Множина елементів, які знаходяться у зв’язках одним з одним, утворюють визначну цілісність та єдність (система)

 2. Непередбачуваність і невизначеність поведінки в конкретних умовах і під впливом зовнішнього середовища (унікальність)

 3. Підхід наукового методологічного пізнання, в основі якої лежить розгляд об’єктів як системи, що дозволяє побачити об’єкт дослідження, як комплекс взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних спільною метою розкрити його властивості, а також внутрішні та зовнішні зв’язки (системний)

 4. Властивості, якими володіє логістична система і які не притаманні ні одному із елементів окремо; здатність доставити необхідний товар в необхідний час у необхідне місце необхідної якості з мінімальними витратами, а також здатність адаптуватися до змінних умов зовнішнього середовища (інтеграційні)

 5. Деякий економічно і (або) функціонально відособлений об’єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі аналізу або синтезу логістичної системи, який виконує свою локальну цільову функцію, що зв’язана з певними логістичними активностями (ланка)Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации