Шаблон відгуку на автореферат - файл n1.doc

Шаблон відгуку на автореферат
скачать (32 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc32kb.20.11.2012 09:08скачать

n1.doc

ВІДГУК
на автореферат дисертації П.І.П. на тему «Тема дисертації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Актуальність теми представленого дослідження обумовлюється існуючими проблемами у сфері забезпечення ХХХ підприємств, які пов’язані із зростаючим залученням українських підприємств до світових ринків та труднощами у фінансуванні оновлення технологічної бази підприємств. Крім того, слід зазначити, що світова фінансова криза та її дестабілізаційний вплив на економіку України в цілому та різке скорочення виробництва у експортних галузях зокрема, підвищують актуальність управління ХХХ підприємств в умовах зовнішніх викликів. Про актуальність обраної теми також свідчить прямий зв'язок дисертаційної роботи з науково-дослідною тематикою, у виконанні якої автор брав участь у ХХХ національному університеті. Тому не викликає сумніву, що тема дослідження П.І.П. є актуальною.

Безумовним досягненням автора є наукова новизна результатів дослідження. Привертає увагу розроблена система управління ХХХ з позиції ХХХ підходу. Досить успішними, на наш погляд, є авторські розробки у напрямку вдосконалення методичного підходу до діагностики ХХХ з використанням показника ХХХ. Доцільно відзначити проведену автором оцінку ХХХ на прикладі ХХХ галузі в ХХХ області на основі запропонованого автором підходу та відповідні висновки щодо підвищення рівня ХХХ. Не викликає зауважень позиція дисертанта щодо визначення поняття ХХХ як ХХХ (с. Х). Ці та інші наукові здобутки автора мають практичне та теоретичне значення і є необхідним науково-методологічним базисом для розробки практичних рекомендацій щодо впровадження ефективної моделі управління ХХХ як невід’ємної складової загальної системи управління підприємством.

Попри загальне позитивне враження щодо представленого автореферату дисертації, слід зазначити, що викладення основних результатів дослідження викликає певні зауваження. Так, для підсилення аргументації щодо авторського підходу до ХХХ доцільно було б також ширше розкрити в авторефераті результати використання цього методу (с.Х). У якості рекомендації слід зауважити можливість проведення разом із оцінкою ХХХ, аналізу причин ХХХ та позитивних змін ХХХ у Х році (с. Х).

Слід зазначити, що вказані зауваження не знижують цінності одержаних результатів. Судячи з основних результатів дослідження, що представлені в авторефераті дисертаційної роботи, можна стверджувати, що робота П.І.П. є завершеною науковою працею, містить нові наукові результати та відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации