Калейніков Г.Є., Розен В.П. Електротехнічні системи електропостачання (укр) - файл n1.doc

Калейніков Г.Є., Розен В.П. Електротехнічні системи електропостачання (укр)
скачать (1739 kb.)
Доступные файлы (6):
n1.doc1853kb.18.09.2009 09:31скачать
n2.doc638kb.16.03.2009 12:00скачать
n3.doc1388kb.20.09.2007 11:52скачать
n4.doc101kb.24.09.2009 19:40скачать
n5.doc982kb.15.04.2009 16:25скачать
n6.doc432kb.15.04.2009 16:32скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Затверджено

на засідання кафедри

електротехнічних систем

протокол № 10 від 19.04. 2004 р.

Тираж 100


Вимогам, що ставляться до

навчально-методичних видань,

відповідає


Зав. кафедри ЕТС О.О.Ситник

Навчально-методичні матеріали

до дипломного проектування з розділу „Електрична частина”
для студентів спеціальності 7.090603

“Електротехнічні системи електроспоживання”

усіх форм навчання


Весь цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні

відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано

Зав. кафедри ЕТС Ситник О.О.

Укладачі:

Соловей О.І.

Ситник О.О.

Курбака Г.В.

Левандовський О.П.

Яценко І.В.

Відповідальний редактор

Рецензент Ващенко В.А.
Черкаси ЧДТУ 2004
Навчально–методичні матеріали до дипломного проектування з розділу „Електрична частина” для студентів спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання” / Укладачі О.І. Соловей, О.О. Ситник, Г.В. Курбака, О.П., Левандовський І.В. Яценко.

Подані навчально-методичні матеріали закріплюють основні теоретичні положення, полегшують виконання дипломного проекту, прищеплюють практичні навички до самостійного виконання розрахунків електричних навантажень при проектуванні електричних систем електропостачання.

Рецензент Ващенко В.А., д.т.н., професор

Зміст


Вступ.......................................................................................................................

6

1

Умови проектування.......................................................................................

6
1.1

Характеристика об’єкта проектування................................................

6
1.2

Характеристика споживачів електричної енергії...............................

6
1.3

Характеристика цехів об’єкта, особливості їх електропостачання..

6
1.4

Характеристика джерела живлення.....................................................

6

2

Розрахунок електричних навантажень.........................................................

6
2.1

Розрахунок цехових навантажень 0,4 кВ............................................

6
2.2

Розрахунок навантажень систем освітлення.......................................

8
2.3

Визначення електричних навантажень на вищих рівнях системи електропостачання.................................................................................


10
2.4

Картограма та положення центру електричних навантажень...........

12

3

Вибір напруги живлячої та розподільчої мережі........................................

15
3.1

Вибір напруги живлячої мережі...........................................................

15
3.2

Вибір напруги розподільчої мережі.....................................................

15

4

Вибір трансформаторів і засобів компенсації реактивної потужності......

15
4.1

Вибір трансформаторів ГПП................................................................

15
4.2

Вибір схеми головної підстанції підприємства (розподільчого пункту підприємства)............................................................................


17
4.3

Вибір числа та потужності цехових трансформаторів з врахуванням компенсації реактивної потужності..............................


19
4.4

Вибір засобів компенсації реактивної потужності в мережах вище 1000 В......................................................................................................

24

5

Розрахунок ліній електропередачі................................................................

24
5.1

Розрахунок мережі живлення ГПП......................................................

24
5.2

Вибір схеми розподільчої мережі........................................................

25
5.3

Обґрунтування застосування розподільчих пунктів високої напруги...................................................................................................


26
5.4

Розрахунок перерізу розподільчих мереж...........................................

26

6

Розрахунок струмів короткого замикання в мережах вище 1000 В..........

28
6.1

Вихідні дані для розрахунків................................................................

28
6.2

Розрахунок струмів з трифазного короткого замикання в характерних точках........................................................................... ...


30
6.3

Розрахунок струму однофазного короткого замикання в мережі 110 кВ......................................................................................................


32

7

Вибір високовольтної апаратури, перевірка вибору кабельних ліній.......

34
7.1

Вибір силової апаратури мережі живлення........................................

34
7.2

Вибір силової апаратури розподільчої мережі...................................

35
7.3

Вибір трансформаторів струму............................................................

35
7.4

Вибір трансформаторів напруги..........................................................

36
7.5

Перевірка кабелів на термічність стійкість.........................................

37

8

Розрахунок системи електропостачання цеху.............................................

37
8.1

Коротка характеристика цеху...............................................................

37
8.2

Характеристика електроприймачів......................................................

37
8.3

Характеристика джерела живлення.....................................................

37
8.4

Розрахунок електричних навантажень................................................

37
8.5

Розрахунок освітлення цеху.................................................................

38
8.6

Вибір струмовідних частин..................................................................

40
8.7

Розрахунок струмів короткого замикання..........................................

41
8.8

Вибір апаратів напругою 380 В...........................................................

43
8.9

Перевірка мережі на захищеність........................................................

43
8.10

Вибір відпайок трансформатора цехової трансформаторної підстанції................................................................................................


44

9

Якість електричної енергії.............................................................................

45

Література..............................................................................................................

48
  1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации