Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств - файл n15.doc

Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств
скачать (1960.1 kb.)
Доступные файлы (19):
n1.doc192kb.20.09.2000 13:23скачать
n2.doc140kb.20.09.2000 14:56скачать
n3.doc2372kb.21.09.2000 08:09скачать
n4.doc432kb.20.09.2000 13:28скачать
n5.doc124kb.20.09.2000 13:33скачать
n6.doc418kb.29.10.2001 15:16скачать
n7.doc1562kb.25.09.2000 10:14скачать
n8.doc409kb.20.09.2000 14:10скачать
n9.doc842kb.29.10.2001 15:45скачать
n10.doc404kb.20.09.2000 14:37скачать
n11.doc413kb.25.09.2000 09:17скачать
G_1.doc131kb.25.09.2000 09:33скачать
n13.doc43kb.21.09.2000 08:14скачать
R5.13.doc31kb.29.03.2000 08:45скачать
n15.doc31kb.05.07.1999 08:07скачать
n16.doc27kb.01.03.1999 13:56скачать
n17.doc45kb.29.10.2001 16:49скачать
n18.doc27kb.08.09.2000 11:37скачать
n19.doc44kb.21.09.2000 08:27скачать

n15.doc

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОПОНУЄ

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИЛ. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. Історія економічних учень. 620 с.

Г. В. Дворецька. Соціологія. 320 с.

Г. О. Швиданенко, О. В. Оголь, В. В. Заїкіна. Обгрунтування інвести­ційних проектів у процесі трансформації форм власності. 192 с.

С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. Підприємництво: стратегія, органі­за­ція, ефек­тивність. 352 с.

С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко. Бізнес-план: тех­нологія розробки та обгрунтування. 324 с.

С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних ситуацій. 328 с.

В. М. Опарін. Фінанси (загальна теорія). 164 с.

Л. О. Примостка. Фінансовий менеджмент банку. 200 с.

А. М. Мороз, М. Д. Олексієнко, М. Ф. Пуховкіна та ін. Збірник ви­робничих ситуацій з навчальної дисципліни «Банківські операції». 380 с.

В. О. Мец. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансо­вого стану підприємства. 140 с.

В. В. Сопко. Бухгалтерський облік. 500 с.

Л. М. Кіндрацька. Бухоблік комерційних банків України. 448 с.

Герольд Мус, Рольф Ханшманн. Бухгалтерський облік (основа — завдання — розв’язання) / За ред. В. В. Сопка. 386 с.

О. М. Мозговий. Фондовий ринок. 328 с.

З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. Стратегічне управління. 160 с.

В. М. Петюх. Ринок праці. 288 с.

А. М. Колот. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. 224 с.

О. І. Пестрецова. Організація та функціонування спільних підпри­ємств в Україні. 100 с.

А. М. Власова, Л. М. Савчук, В.Б.Савінова. Організаційна поведінка. 96 с.

А. В. Войчак. Маркетинговий менеджмент. 268 с.

Н. В. Куденко. Стратегічний маркетинг. 152 с.

В. Я. Кардаш. Маркетингова товарна політика. 156 с.

В. Д. Кардаш. Товарна інноваційна політика. 124 с.

Т. І. Лук’янець. Рекламний менеджмент. 276 с.

Е. В. Чекотовський. Графіки статистичних рядів та їх побудова на ПЕОМ з використанням пакету EXСEL 5.0. 380 с.

В. Ф. Ситник, Н. С. Орленко. Імітаційне моделювання. 232 с.

В. Ф. Ситник, О. С. Краєва. Технологія автоматизованої обробки еко­номічної інформації. 200 с.

Н. В. Єрьоміна. Проектування баз даних. 208 с.

А. М. Береза. Основи створення інформаційних систем. 140 с.

В. К. Галіцин, Ф. А. Левченко. Багатокористувацькі обчислювальні сис­теми та мережі. 360 с.

Г. П. Галузинський, І. В. Гордієнко. Сучасні технологічні засоби об­робки інформації. 224 с.

В. М. Гужва, А. Г. Постєвой. Інформаційні системи у міжнарод­ному бізнесі. 164 с.

І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах. 192 с.

Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. Інформаційні систе­ми і тех­нології в маркетингу. 200 с.

Г. С. Столяров, Д. Г. Ємшанов, Н. В. Ковтун. АРМ статистика. 168 с.

Г. С. Тесленко. Інформаційні системи в аграрному менеджменті. 228 с.

В. Андрійчук, Л. Бауер. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. 316 с.

М. І. Ковальчук. Стратегічний аналіз у сільському господарстві. 224 с.

М. Й. Хорунжий. Аграрна політика. 240 с.

С. І. Дем’яненко. Менеджмент виробничих витрат у сільському гос­подарстві. 264 с.

О. В. Аксьонова. Методика викладання економіки. 280 с.

Г. О. Ковальчук. Методи активізації навчання студентів на заняттях з економічних дисциплін. 104 с.

В. С. Лозниця. Психологія менеджменту. 248 с.

В. А. Козаков. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Ч. І. Психологія суб’єкта діяльності. 228 с.

О. Д. Колечко, В. Г. Крилова. Підручник з французької мови для сту­дентів-економістів. 260 с.

О. Д. Колечко, В. Г. Крилова. Ділова французька мова. 360 с.

О. І. Макаренко, В. Г. Овсієнко, В. І. Жлуктенко та ін. Конкурсні зав­дання з математики. 412 с.

Запрошуємо до співробітництва на умовах, прийнятних для Вас.

Наша адреса: 252057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, р/р Київського національного економічного університету № 26003200002135 в Київській міськдирекції УСБ, МФО 322012. Код 02070884.

Тел.: (044) 458–00–66; тел./факс 446-64-58.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации