Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств - файл n19.doc

Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств
скачать (1960.1 kb.)
Доступные файлы (19):
n1.doc192kb.20.09.2000 13:23скачать
n2.doc140kb.20.09.2000 14:56скачать
n3.doc2372kb.21.09.2000 08:09скачать
n4.doc432kb.20.09.2000 13:28скачать
n5.doc124kb.20.09.2000 13:33скачать
n6.doc418kb.29.10.2001 15:16скачать
n7.doc1562kb.25.09.2000 10:14скачать
n8.doc409kb.20.09.2000 14:10скачать
n9.doc842kb.29.10.2001 15:45скачать
n10.doc404kb.20.09.2000 14:37скачать
n11.doc413kb.25.09.2000 09:17скачать
G_1.doc131kb.25.09.2000 09:33скачать
n13.doc43kb.21.09.2000 08:14скачать
R5.13.doc31kb.29.03.2000 08:45скачать
n15.doc31kb.05.07.1999 08:07скачать
n16.doc27kb.01.03.1999 13:56скачать
n17.doc45kb.29.10.2001 16:49скачать
n18.doc27kb.08.09.2000 11:37скачать
n19.doc44kb.21.09.2000 08:27скачать

n19.doc

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Основи фінансів підприємств 5

1.1. Сутність і функції фінансів підприємств 5

1.2. Грошові фонди та фінансові ресурси 8

1.3. Основи організації фінансів підприємств 11

1.4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи 14

1.5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств 16

Контрольні питання до розділу 1 20

Розділ 2. Грошові розрахунки підприємств 21

2.1. Розрахункові й касові операції 21

2.1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств 21

2.1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки 22

2.1.3. Проведення касових операцій 25

2.1.4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття 27

2.2. Форми безготівкових розрахунків 29

2.2.1. Принципи організації розрахунків 29

2.2.2. Розрахунки платіжними дорученнями 30

2.2.3. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями 31

2.2.4. Розрахунки чеками 33

2.2.5. Розрахунки акредитивами 34

2.2.6. Вексельна форма розрахунків 36

2.3. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на
фінансово-господарську діяльність підприємств 43

Тести до розділу 2 46

Розділ 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 50

3.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 50

3.2. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг 54

3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності 59

3.4. Формування валового і чистого доходу 60

Контрольні питання до розділу 3 63

Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ 64

4.1. Формування прибутку підприємства 64

4.1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської
діяльності підприємства 64

4.1.2. Формування прибутку підприємства 66

4.1.3. Прибуток від реалізації продукції та його
формування 69

4.1.4. Методи розрахунку прибутку від реалізації 73

4.1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності 78

4.2. Розподіл і використання прибутку 80

4.2.1. Розподіл прибутку підприємства 80

4.2.2. Використання чистого прибутку 82

Тести до розділу 4 85

Розділ 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 89

5.1.Сутність оподаткування підприємств і податкова система 89

5.1.1. Сутність податків і їх функції 89

5.1.2. Система оподаткування підприємств та її
становлення в Україні 92

5.2. Оподаткування прибутку підприємств 95

5.2.1. Становлення оподаткування прибутку 95

5.2.2. Чинний порядок оподаткування прибутку 98

5.3. Платежі за ресурси 106

5.3.1. Плата за землю 107

5.3.2. Фіксований сільськогосподарський податок 109

5.3.3. Податок із власників транспортних засобів 111

5.3.4. Податок на нерухоме майно (нерухомість) 115

5.4. Непрямі податки, які сплачують підприємства 116

5.4.1. Вплив непрямих податків на фінансово-
господарську діяльність підприємств 116

5.4.2. Мито 119

5.4.3. Акцизний збір 121

5.4.4. Податок на додану вартість 125

5.5. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства 135

5.6. Місцеві податки і збори 141

5.7. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва 145

Тести до розділу 5 148

Розділ 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 157

6.1. Сутність і основи організації оборотних коштів 157

6.1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів 157

6.1.2. Класифікація і принципи організації
оборотних коштів 162

6.2. Визначення потреби в оборотних коштах 163

6.2.1. Необхідність і способи визначення потреби
в оборотних коштах 163

6.2.2. Нормування оборотних коштів для створення
виробничих запасів 165

6.2.3. Нормування оборотних коштів у незавершеному
виробництві і витратах майбутніх періодів 170

6.2.4. Нормування оборотних коштів для
створення запасів готової продукції 173

6.2.5. Розрахунок нормативу оборотних коштів
економічним методом 174

6.3. Джерела формування оборотних коштів 176

6.3.1. Власні джерела формування оборотних коштів 176

6.3.2. Використання банківських кредитів для
формування оборотних коштів 178

6.3.3. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання 179

6.4. Показники стану і використання оборотних коштів 181

6.4.1. Показники стану власних оборотних коштів 181

6.4.2. Показники використання оборотних коштів і шляхи
прискорення їх обертання 183

6.4.3. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий
стан підприємства 187

Тести до розділу 6 190

Розділ 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 194

7.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств 194

7.1.1. Кругооборот коштів підприємств та необхідність
залучення кредитів 194

7.1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам 198

7.2. Банківське кредитування підприємств 202

7.2.1. Види банківського кредиту та їх характеристика 202

7.2.2. Умови та порядок отримання банківського
кредиту 213

7.2.3. Порядок погашення банківського кредиту
підприємством 226

7.3. Небанківське кредитування підприємств 228

7.3.1. Комерційне кредитування підприємств 228

7.3.2. Лізингове кредитування підприємств 232

7.3.3. Державне кредитування підприємств 238

7.3.4. Кредитування підприємств за рахунок коштів
міжнародних фінансово-кредитних інститутів 242

Тести до розділу 7 249

Розділ 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 253

8.1. Сутність основних засобів та їх відтворення 253

8.2. Показники стану та ефективності використання
основних засобів 257

8.3. Знос і амортизація основних засобів 261

8.4. Сутність і склад капітальних вкладень 268

8.5. Джерела і порядок фінансування капітальних
вкладень 271

8.6. Фінансування ремонту основних засобів 276

Тести до розділу 8 278

Розділ 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 282

9.1. Оцінка фінансового стану підприємства,
її необхідність і значення 282

9.2. Інформаційне забезпечення оцінки
фінансового стану підприємств 287

9.3. Показники фінансового стану підприємства 298

9.4. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 307

9.5. Оцінка фінансової стійкості підприємства 311

9.6. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 314

Тести до розділу 9 317

Розділ 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 325

10.1. Фінансова стратегія підприємств 325

10.2. Зміст, завдання та методи фінансового планування 328

10.3. Зміст фінансового плану та порядок його складання 331

10.4. Зміст і значення оперативного фінансового плану 335

Тести до розділу 10 340

Розділ 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ 341

11.1. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст
та порядок проведення 341

11.1.1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори,
що її спричиняють 341

11.1.2. Економічна сутність санації підприємств 344

11.1.3. Менеджмент фінансової санації підприємства 347

11.1.4. Випадки, коли приймається рішення
про фінансову санацію підприємств 349

11.1.5. Класична модель фінансової санації 350

11.2. Санаційний аудит 352

11.2.1. План санації 352

11.2.2. Сутність санаційного аудиту
та етапи його проведення 357

11.2.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності
підприємства, що перебуває в кризі 363

11.2.4. Аудит фінансової сфери підприємства 365

11.2.5. Ситуація підприємства на ринках
факторів виробництва та збуту готової продукції 371

11.2.6. Аналіз причин кризи та сильних
і слабких місць на підприємстві 372

11.2.7. Акт аудиторської перевірки 374

11.3. Фінансові джерела санації підприємств 375

11.3.1. Форми фінансової санації 375

11.3.2. Внутрішні джерела фінансової санації 376

11.3.3. Санація балансу. Зменшення статутного фонду
підприємства 380

11.3.4. Санація із залученням коштів власників підприємства 385

11.3.5. Альтернативна санація 392

11.3.6. Участь кредиторів у фінансовому
оздоровленні боржника 394

11.3.7. Фінансова участь персоналу в санації підприємства 398

11.3.8. Державна фінансова підтримка санації підприємств 399

11.4. Економіко-правові аспекти санації
та банкрутства підприємств 404

11.4.1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 404

11.4.2. Арбітражне врегулювання господарських спорів 405

11.4.3. Необхідність, функції та завдання
інституту банкрутства підприємств 406

11.4.4. Порядок оголошення підприємства банкрутом 409

11.4.5. Задоволення претензій кредиторів 416

11.4.6. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду 418

11.4.7. Мирова угода 422

11.4.8. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 424

11.4.9. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство 427

Тести до розділу 11 429

Глосарій 435

Література 450Зміст


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации