Контрольная работа - Очистна станція водовідведення - файл ??????.doc

Контрольная работа - Очистна станція водовідведення
скачать (4746.4 kb.)
Доступные файлы (3):
??????.doc6918kb.10.06.2009 15:53скачать
plan1_PRINT.pdf2696kb.14.06.2009 21:37скачать
plan_PRINT.pdf1894kb.14.06.2009 21:20скачать

??????.doc

  1   2   3

1. Вихідні дані:

1. Добова кількість побутових стічних вод населения

= 125000 мі/ доб;


2. Норма водовідведення по місту

а = 380 л / ос.доб;

3. Добова кількість промислових стічних вод підприємств, м3/доб

Q1 = 3300м3 /доб; Q2 = 4800 м3 /доб; Q3 = 2800 м3 /доб

4. Концентрація завислих речовин в промислових стічних водах, г/м3:

С1= 510 г/м3; С2=240 г/м3;

C3=165 г/м3

5. Концентрація БПК повн. г/м3 в промислових стічних водах;

L1 = 530 г/м3; L2 = 260 г/м3; L3 = 185 г/м3

  1. Розрахункова температура стічних вод T =14°С;

  2. Максимальна розрахункова годинна витрата стічних вод міста

Qmax=5950 м3/год;

8. Середня розрахункова година витрата стічних вод за час аерації в аеротенку:

Qсер = 5520 м3/год;

9. Дозволені концентрації завислих речовин і БПКповн в стічних водах для скидання після
очисних споруд:

Сдозв=16 г/м3

Lдозв=17 г/м3

10. Розрахункова кінцева вологість підсушеного піску на пусковому майданчику

Pnк=47,5 %;

11. Розрахункове відношення площі поверхні фільтросних пластин аеротенку та загальної

площі споруди:.

2. Додаткові умовні параметри.

1. Кількості мешканців міста, осіб :


2. Концентрация завислих речовин

Mзав -норма завислих речовин на 1 особу, Mзав = 65 г/ос· доб ; [2, таб.25].

3. Добова кількість забруднень БПК пови., г/доб:

МБПК - норма БПКповн на 1 особу, для неосвітленої рідини приймаємо

МБПК =75 г/ос·доб [2, таб.25].4. Загальна добова витрата побутових i промисловнх стічних вод міста, м3/доб :

Qзаг =Qпоб+Q1+Q2+Q3

Q1,Q2,Q3середньодобові витрати промислових стічних вод підприємств (вихідні дані);

Qзаг = 125000 + 3300 + 4800 + 2800 = 135900[м3/доб]

5. Концентрації завислих речовин і БПК пови в сумші побутових і промислових стічних водах

від населения:а)б) БПК повн


населення

3. Загальна принципова схема водовідведення стічних вод міста

а=380 л/ос.доб

=328947 ос =171,053 г/мі =197,368 г/мі

КОС

ППР 2

ППР 1


=3300 мі/доб =510 г/мі=530 г/мі


=4800 мі/доб =240 г/мі =260 г/мі

=2800 мі/доб =240 г/мі=260 г/мі

ППР 3

=5950 мі/год

=5520 мі/год

=135900 мі/год

=181,59 г/мі

=207,4 г/мі

=16 г/мі

=17 г/мі


4. Загальний перелік технологічних очисних споруд.

а) блок механічної очистки

- грати; пісковловлювачі; первинні відстійники (можливо з передаератором);

б) блок біологічної очистки

- аеротенки чи біофільтри; вторинні відстійники;

в) блок знезаражування

хлораторна; зміщувач; контактами резервуар;

г) блок обробки осаду

мулозгущувачі; метантенки; газголъдери; вакуум-фільтри: резервні мулові майданчики;

5. Розрахунок основних технологічних споруд.
5.1. Розрахунок гратів.

Розрахунок максимальної секундної витрати, мі/с:

Діапазон розрахункової витрати на 1 грати при 2х і 3х робочих агрегатах:

Приймаємо до проектування 2 грат МГ 10 Т,

bзаг.пр = bпр · ппр = 16 ·39 = 624 (мм)

(мм · шт = мм)

Загальна корисна площа прозорів одних грат, мІ:

(м · м = мІ)

Фактична швидкість руху в прозорах грат, м/с.- робоча кількість грат, =2 шт


Рекомендований діапазон швидкостей КПР= 0,8...1,0 м/с, отже ми потрапили в рекомендований діапазон (0,8<0,88 <1,0):

По результатам розрахуику приймаємо до проектування 2 рабочих грати типу МГ 10 Т. Кількість забруднень затриманих на гратах, кг/год:


Нпркількість приведеного населення, осіб:Nм - фактична кількість населенна, в залежності від норми водовідведення, Nм =328947ос.

Nекв - еквівалентна кількість населения по кількості промислових стічних вод , визначається

за формулою:


Nnp = 328947 + 50723 = 379670[oc.]

mгрнорматив затриманих на гратах забруднень на 1 особу, приймаємо

mгр = 8 кг/рік, згідно[2, таб. 23].

г - густина забруднень, г = 750 кг/мі згідно [2, п.5.13].
Підбираємо необхідну кількість молоткових дробарок типу Д-3 з годинною продуктивністю:
3 таким розрахунком, щоб тривалість роботи одного агрегату на протязі доби знаходилась в межах 6... 12 год/доб

Приймаємо до проектування 3 робочих і 1 резервну дробарки типу Д-3 з продуктивністю

=300 (кг/год) (тип А)

Визначаємо фактичний час роботи дробарки:


Втрати напору на гратах, м [1, Ф.4.44]:

- коефіцієнт місцевих опорів на гратах, що залежить від форми стержнів та
знаходиться за формулою [1, Ф.4.45]:в - коефіцієнт, що враховує форму стержнів, для стержнів прямокутної форми в = 2,42;

[1, таб. 4.11];

ц - кут нахилу грат до горизонту, ц - 60° ;

р — коефіцієнт забрудненості грат, приймаємо р=3. згідно [1, стор.217];

5.2 Розрахунок пісковловлювачів.

Визначєння типу та типорозмірів пісковловлювача.

Виходячи з загальної витрати стічних вод визначаємо тип пісковловлювача; для

Qзаг = 135900 мі/доб {Qзаг > 64000. мі/доб) - приймаємо горизонтальный аерованний

пісковловлювач, основні типорозміри якого беремо з [3, таб.11.4].

Таблиця 1.

Умовний типорозмір

Кількість відділень

Розміри відділення

Ширина

Ввід, м

Глибина

hроб, м

Площа

Fвід, м


Довжина

Lвід, м

1

3

3

3

2,1

6,3

12

2

2

4,5

2,8

12,6

18

Нормативним контрольним параметром є дозволена швидкість vдозв, м / с , яку ми приймаємо
згідно [2, таб,28]. 3 урахуванням максимальної та мінімальної дозволеної швидкості
розраховуємо Qвід,мі/год Qвід = vдозв Fвід

Результата розрахунку заносимо до таблиці 2;

Таблиця 2.

Умовний типорозмір

Fвід, м2

Qвід , мі/год при vдозв1

6,3

1814,4

2721,6

2

12,6

3628,8

5443,2Розраховуємо необхідну кількість відділень nвід :

Таблиця 3.

Умовний типорозмір

Кількість відділень nвід при1

3,28 ? 4

2,19 ? 3

2

1,64? 2

1,09 ? 2

Приймасмо до проектувапня 3 відділения розмірами:

-Ввід=3м;

- hроб=2,1м;

- Lвід=12м;

Перевірка фактичної швидкості руху води в пісковловлювачі vфакт,,м/с:
Перевіряємо виконання умови : vmin < факт < vmax (0,08<0,087<0,12).

Умова виконується.

Перевіряємо фактичну тривалість перебуванню води в пісковловлювачі tфакт, сек.:Перевіряємо відповідність ? (137,9сек > 30 сек)

- тривалість протікання стічних вод при максимальному притоці, згідно [2, п.6.28] =30 сек

Визначаємо кількість затриманого піску та розміри піскових майданчиків:

1) Річний об'єм піску, затриманий в пісковловлювачі, мі /рік:

WП(о) = Nпр · wп

wn - добова норма затриманого піску початкової вологості на 1 особу, згідно [2, таб.28]


2) Річна маса затриманого в пісковловлювачі піску , кг/рік:- об’ємна маса піску, =1,5т/мі=1500 кг/мі згідно [2, п.6.31]

=4157,39·1500=6236079 кг/рік

3) Річна маса сухої частини піску, кг/рік:-вологість піску, згідно [2, п.6.31] =60%
4) Річна маса підсушеного піску при Рк = 45,5% :
5) Річна маса видаленої води, кг/рік:Об’єм видаленої води:


- об’ємна маса води, =1000 кг/мі
6) Річний об’єм підсушеного піску, мі/рік:


Знаходимо площу піскових майданчиків :

- річне навантаження на пісковий майданчик, =3 мі / мІ рік згідно [2, п.6.33]
7) Підбір розмірів карт піскових майданчиків: 20м
Підбираємо 2 карти розміром 20м х 25 м

Площа однієї карти: F=20·25=500мІ 25м

Площа піскових майданчиків прийнята:
5.3. Розрахунок первинних відстійників.
Визначення типу відстійника.

Згідно [3, п.12.2] в залежності від пропускної спроможності Qзаг=135900 мі/доб приймаємо радіальний первинний відстійник .

Визначаємо необхідну проектну ефективність роботи відстійника:
- допустима кінцева концентрація завислих речовин в відстояній воді, приймається = 100 г/мі = 150 г/мі згідно [1, с.237]

- початкова концентрація завислих речовин в стічних водах:

=Сзаг · Кпіск

Сзаг - концентрація завислих речовин в загальному потоці стічних вод, Сзаг=181,59 г/мі

Кпіск – коефіцієнт, що залежить від типу пісковловлювачів, для аерованих пісковловлювачів Кпіск=0,92 ;

=181,59 · 0,92 = 167,06?167 г/мі
Оскільки значення ефективності не перевищує 50%, то приймаємо до проектування блок первинних відстійників без передаератора .

а) Приймаємо розрахунковий ефект первинного відстоювання Еіроз = 30 %

б) Визначення розрахункової необхідної тривалості відстоювання стічнях вод tset , сек в

еталонному відстійнику h1=0,5 м, згідно [2. таб.30].

tset- 960

в) Визначаємо розрахункову гідравлічну крупність uo ,ммречовин, які повинні бути

затриманими в радіальному відстійнику глибиною Hset,,м за формулою [2,Ф.30]:Hset -глибина проточної частини відстійника, м; приймаємо згідно [3.таб. 12.6]:

При Dset =18;24;30,м Нset =3,4 м

При Dset=40 м Нset =4 м

Ksetкоефіцієнт використання об'єму проточної частини відстійника, Kset = 0,45[2, таб.31];

n2 - показник ступеню, що залежить від агломерації зависі в процесі осаджування, для міських

стічних вод визначається за формулою:


г) Внзначаємо номінапьну пропускну спроможність qset, м3 / год одного первинного відстійннка згідно [2, Ф.33]:den - діаметр вхідної труби до відстійника приймається в залежності від Dset, м:

таблиця 4

Dset, м

18

24

30

40

den

0,7

0,9

1,2

1,5

vtb -турболентна складова, приймаємо в першому розрахунку vtb=0;

- при Dset =18 м

- при Dset =24 м

- при Dset =30 м

- при Dset =40 м

д) Визначення необхідної розрахункової кількості відстійників :

-Розрахунки за позиціями а-д подаємо у вигляді таблиці:

Таблиця 5.

параметри

Діаметр відстійника Dset

18

24

30

40

1.Hset, м

3,4

3,4

3,4

4

2.мм/сек

1,27

1,27

1,27

1,45

3.den

0,7

0,9

1,2

1,5

4.

517,68

920,42

1437,88

2919,09

5

11,49

6,46

4,14

2,04

6.

12

7

5

3


Приймаємо до контрольної перевірки; Dset=30м; Hset=3,4 м для яких визначаємо:

фактичну пропускну спроможність одного відстійника, :Фактичну швидкість руху стічної води у відстійнику на середині радіусу vwcер,мм/сек.;Порівнюємо швидкості vwcер? vw (1,94м/с<5м/с)

е) фактичну гідравлічну крупність затриманих завислих речовин мм/сек за формулою [2,Ф.33]


ж) фактичну тривалість відстоювання стічної рідини в еталонному циліндрі tsetфакт , сек. За формулою [2,Ф.30]з) фактичний ефект роботи первинного відстійника ,%:200

30%

960

=30,1%

963,26

40%

1440


к) визначаємо фактичну концентрацію завислих речовин після первинних відстійників:


Запроектовано 5 радіальних первинних відстійника з такими параметрами роботи

=30,1% =116,7
  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации