Іванов В.М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн - файл n3.doc

Іванов В.М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
скачать (414.5 kb.)
Доступные файлы (16):
n1.doc35kb.03.06.2001 14:00скачать
n2.doc50kb.08.06.2001 16:48скачать
n3.doc33kb.03.06.2001 14:00скачать
n4.doc57kb.08.06.2001 16:48скачать
n5.doc54kb.03.06.2001 15:23скачать
n6.doc97kb.08.06.2001 16:47скачать
n7.doc179kb.04.06.2001 15:07скачать
n8.doc183kb.03.06.2001 17:13скачать
n9.doc121kb.03.06.2001 17:52скачать
n10.doc162kb.03.06.2001 19:02скачать
n11.doc144kb.03.06.2001 19:37скачать
n12.doc209kb.03.06.2001 22:44скачать
n13.doc119kb.04.06.2001 13:08скачать
n14.doc167kb.04.06.2001 13:19скачать
n15.doc77kb.04.06.2001 14:09скачать
n16.doc156kb.04.06.2001 15:06скачать

n3.doc

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

В. М. Іванов, І. Я. Софіщенко

ГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Курс лекцій

Київ 2001


ББК 65.26я73


1-20


Рецензенти: В. О. Степаненко, д-р екон. наук

М. В. Грідчіна, канд. екон. наук

Відповідальний редактор І. В. Хронюк
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

персоналом (протокол Ns 7 від 31.08.2000)

Іванов В. М., Софіщенко І. Я.

1-20 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.: іл. — Бібліогр.: с. 223-226.

ISBN 966-608-076-1

У пропонованому курсі лекцій висвітлено походження, роль і функції гро­шово-кредитних систем, етапи їх еволюції, процеси інтеграції у грошово-кре­дитній сфері, механізм грошово-кредитного регулювання. Розглянуто грошо­во-кредитну політику країн з розвиненою ринковою економікою і проблеми створення грошово-кредитних систем країн, що розвиваються.

Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться суттю фінан­сово-кредитних інститутів.
ББК 65.26я73

© В. М. Іванов. І. Я. Софіщенко, 2001


© Міжрегіональна Академія управління

персоналом (МАУП), 2001

ISBN 966-608-076-1

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации