Іванов В.М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн - файл n4.doc

Іванов В.М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
скачать (414.5 kb.)
Доступные файлы (16):
n1.doc35kb.03.06.2001 14:00скачать
n2.doc50kb.08.06.2001 16:48скачать
n3.doc33kb.03.06.2001 14:00скачать
n4.doc57kb.08.06.2001 16:48скачать
n5.doc54kb.03.06.2001 15:23скачать
n6.doc97kb.08.06.2001 16:47скачать
n7.doc179kb.04.06.2001 15:07скачать
n8.doc183kb.03.06.2001 17:13скачать
n9.doc121kb.03.06.2001 17:52скачать
n10.doc162kb.03.06.2001 19:02скачать
n11.doc144kb.03.06.2001 19:37скачать
n12.doc209kb.03.06.2001 22:44скачать
n13.doc119kb.04.06.2001 13:08скачать
n14.doc167kb.04.06.2001 13:19скачать
n15.doc77kb.04.06.2001 14:09скачать
n16.doc156kb.04.06.2001 15:06скачать

n4.doc


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ


Конспект книги
Іванов В. М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.: іл. — Бібліогр.: с. 223-226.
виконаний студентом НАУ

Священко Б.

Київ, 2001


Зміст

Вступ З

Тема 1. Предмет і завдання курсу "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" ………………………………………………………………………………………….4

1.1. Предмет і завдання курсу……………………………………………….………..4

1.2. Банківська система………………………………………………………….…….5

1.3. Загальне поняття про грошово-кредитну політику …………………….………7

Тема 2. Грошова система та її типи…………………………………..…………….11

2.1. Грошова система, поняття та основні елементи ………………………………..11

2.2. Типи грошових систем …………………………………………………………..12

2.3. Гроші і золото………………………………………………………………………19

2.4. Грошові реформи та їх види……………………………………………………….27

Тема 3. Основні етапи еволюції валютної системи……………………………….33

3.1. Система золотого стандарту……………………………………………………….33

3.2. Бреттон-Вудська валютна система…………………………………………………36

3.3. Ямайська валютна система………………………………………………………….42

Тема 4. Кредитна система ……………………………………………………………..51

4.1. Поняття кредитної системи…………………………………………………………51

4.2. Види кредитних установ……………………………………………………………64

4.3. Спеціальні фінансово-кредитні інститути…………………………………………65

Тема 5. Грошово-кредитна система США……………………………………………73

5.1. Гроші в економіці США……………………………………………………………..73

5.2. Федеральна резервна система ……………………………………………………..76

5.3. Кредитна система…………………………………………………………………….82

Тема 6. Грошово-кредитна система Японії…………………………………………..88

6.1. Грошовий обіг. Зміни у грошовій системі………………………………………….88

6.2. Особливості розвитку валютної системи…………………………………………...90

6.3. Розвиток кредитної системи країни…………………………………………………93

6.4. Спеціальні фінансово-кредитні інститути…………………………………………..98

6.5. Грошово-кредитна політика та революція (1945-1998 pp.)……………………….102

Тема 7. Грошово-кредитна система Франції……………………………….………..106

7.1. Розвиток грошової системи…………………………………………………………106

7.2. Кредитна система……………………………………………………………………115

227

Тема 8. Грошово-кредитна система Німеччини..........………………........ ............. 129

8.1. Еволюція грошової системи...............................…………………........................... 129

8.2. Валютне регулювання ............................. .... ....……………………….................... 131

8.3. Банківська система.................................................................………….................... 133

8.4. Спеціальні фінансово-кредитні інститути.........……………………...................... 137

8.5. Регулювання грошово-кредитної системи ..……………………............................ 139

Тема 9. Грошово-кредитна система Великобританії..............…………........ 142

9.1. Розвиток грошової системи.....................................................…………….............. 142

9.2. Банківська система країни ...............................................……………..................... 148

9.3. Спеціальні фінансово-кредитні інститути...............……………………................ 156

Тема 10. Еволюція грошово-кредитної системи Росії...…………................... 161

10.1. Грошова система та реформи у царській Росії ………………………………......161

10.2. Еволюція кредитної системи дореволюційної Росії....………………................ 163

10.3. Грошово-кредитна система Росії в умовах адміністративно-командної економіки. ....................................................………….....……………………………………… 170

10.4. Кредитна система Російської Федерації ...........................……………………….178

Тема 11. Особливості розвитку грошово-кредитних систем країн з нерозвиненою ринковою економікою ...………………………………………………….....193

11.1. Грошово-кредитні системи країн з перехідною економікою…………..……193

11.2. Грошово-кредитні системи нових індустріальних країн……………………..207

11.3. Грошово-кредитні системи країн, що розвиваються ………………………..215

Список використаної та рекомендованої літератури ............…………....... 223

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации