Контрольна робота - Оцінка індикаторів кризового поля - файл n1.doc

Контрольна робота - Оцінка індикаторів кризового поля
скачать (494.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc495kb.07.11.2012 01:37скачать

n1.doc

  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Фінансово-економічний факультет

Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління
Контрольна робота

з дисципліни:

«Фінансова санація та банкрутство підприємств»

на тему:

«Оцінка індикаторів кризового поля»

Виконав:

студент групи 503-ЕФ

Карпенко С.В.

Перевірила:

Штепенко К.П.


Полтава 2012

В системі моніторингу антикризового управління підприємством найскладнішим завданням є визначення індикаторів кризових явищ та їх диференціація за ступенем небезпеки з метою забезпечення фокусування спостережень менеджменту на найважливіших об'єктах, що формують інформаційне поле кризових ознак. Кризовими ознаками вважають показники економічного розвитку підприємства, що сигналізують про наявну або потенційну кризу, формалізоване відображення інформації про фактичний або потенційний кризовий стан підприємства, явища і процеси, якими він характеризується.

Від правильного вибору вимірників прояву небезпек або системи показників для моніторингу, тобто індикаторів залежить адекватність оцінки стану господарюючого суб'єкта.

Оцінка кризисних факторів фінансового розвитку та прогнозування можливого банкрутства підприємства Публічне акціонерне товариство «Глобинський маслозавод» здійснюється задовго до прояву його явних ознак. Така оцінка та прогнозування являються предметом діагностики банкрутства, яка представляє собою систему цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення параметрів кризисного розвитку підприємства, які представляють загрозу його банкрутству в майбутньому.

В залежності від цілей та методів здійснення діагностика банкрутства підприємства «Глобинський маслозавод» поділяється на дві основні системи: експрес-діагностика та фундаментальна діагностика банкрутства.

Експрес-діагностика банкрутства характеризує систему регулярної оцінки кризових параметрів фінансового розвитку підприємства, яка здійснюється на базі даних його фінансового обліку за стандартним алгоритмом аналізу. Виходячи з основної мети експрес-діагностики банкрутства, а саме раннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства та попередня оцінка масштабів кризового стану, можна зробити висновок, що система експрес-діагностики банкрутства представляє собою попередній аналіз фінансового стану підприємства.

Експрес-діагностика банкрутства «Глобинський маслозавод» здійснюється за наступними етапами:

1. Визначення об’єктів спостереження "кризового поля", що представляє загрозу банкрутства підприємства. Досвід показує, що в сучасних економічних умовах майже всі аспекти фінансової діяльності підприємства можуть представляти загрозу його банкрутства. Тому система спостереження "кризового поля" повинна будуватися з врахуванням цієї загрози шляхом виділення найбільш істотних об’єктів за цим критерієм. З цієї позиції система спостереження "кризового поля" може бути представлена наступними основними об’єктами:

2. Система таких індикаторів формується по кожному об’єкту спостереження "кризового поля". В процесі формування всі показники-індикатори поділяються на об"ємні (виражені абсолютною сумою) та структурні (виражені відносними показниками). Найважливіші з цих індикаторів оцінки загрози банкрутства наведені в таблиці 1.

Наведена система індикаторів оцінки загрози банкрутства підприємства «Глобинський маслозавод» може бути розширена з врахуванням особливостей його фінансової діяльності та цілей діагностики.

3. Аналіз окремих сторін кризового фінансового розвитку підприємства, який здійснюється за стандартними методами. Основу такого аналізу складає порівняння фактичних показників-індикаторів з плановими (нормативними) та виявлення розмірів відхилень в динаміці. Зростання розміру негативних відхилень в динаміці характеризує наростання кризових явищ фінансової діяльності підприємства, що представляють загрозу його банкротства.

В процесі аналізу окремих сторін кризового фінансового розвитку підприємства використовують наступні стандартні його методи:

4.Попередня оцінка масштабів кризового фінансового стану підприємства «Глобинський маслозавод». Така оцінка проводиться на основі аналізу окремих сторін кризового розвитку підприємства за ряд попередніх етапів. Практика фінансового менеджменту використовує при оцінці масштабів кризового фінансового стану підприємства три характеристики:

При необхідності кожна з цих характеристик може отримати більш поглиблену диференціацію.

Попередній аналіз фінансового стану підприємства в вигляді системи експрес-діагностики банкрутства забезпечує раннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства та дозволяє прийняти оперативні заходи щодо їхньої нейтралізації. Попереджувальний ефект такого аналізу найбільш відчутний на стадії легкої фінансової кризи підприємства. За інших масштабах кризового фінансового стану підприємства вона обов’язково повинна доповнюватися системою фундаментальної діагностики банкрутства підприємства.

У рамках оцінки індикаторів «кризового поля», враховуючи дані Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Мінекономіки України №14 від 19.01.2006р., проналізуємо 28 основних показників, які найбільш яскраво характеризують фінансовий стан підприємства. Результати розрахунків представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники оцінки «кризового поля» підприємстваз/п

Найменування показника


Формула розрахунку

Один. вимір-я

Значення

2010


1

2


3

4

5

6


І

Оцінка майнового і фінансового стану

1.1

Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів

Кс = НА/ОА

грн./грн.

>1, зростання

0,55

1.2

Коефіцієнт зносу основних фондівгрн./грн.

<1, зменшення

0,53

1.3

Коефіцієнт забезпеченості оборотних засобів

Кз =

грн./грн.

>0,1

0,08

1.4

Коефіцієнт покриття (загальна ліквідність)

Кп=(ОА+ВМП)/ПЗ

грн./грн.

2-3, не менше 1

1,4

1.5

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Кшл = ВЛА/ПЗ

грн./грн.

1, зростання

0,98

1.4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кал=(ГК+ПФІ)/ПЗ

грн./грн.

0,2-0,25

0,002

1.6

Коефіцієнт маневреності оборотних засобівгрн./грн.

0,3-0,4

0,44

1.7

Коефіцієнт незалежності (автономії)

Кн = ВК/ПБ

грн./грн.

0,55-0,6

0,41

1.8

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Кдпк =

грн./грн.
0,24

1.9

Коефіцієнт фінансової залежності

Кфз = ПК/ВК

грн./грн.

<1

1,46

1.10

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

Кдв = ДП/НА

грн./грн.
0,36

1.11

Тривалість інкасації дебіторської заборгованості

Тодз =

діб

40-50

111
  1   2   3   4


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации