Андрусяк Т. Історія політичних і правових вчень - файл n1.doc

Андрусяк Т. Історія політичних і правових вчень
скачать (136.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1005kb.29.05.2009 21:49скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32Тарас Андрусяк
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ

ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ

Лекції
ЗмІстІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
ЯК НАУКА І ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 7

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ
ДАВНЬОГО СХОДУ 11

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ
АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ 17

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ
АНТИЧНОГО РИМУ 35

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ІДЕЇ ХРИСТИЯНСТВА 43

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 50

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ НОВОГО ЧАСУ. 62

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
В ГОЛАНДІЇ 62

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
В АНГЛІЇ 67

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
У ФРАНЦІЇ 72

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
В ІТАЛІЇ 77

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 82

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
В НІМЕЧЧИНІ 84

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ГЕҐЕЛЯ 91

ІСТОРИЧНА ШКОЛА ПРАВА 98

ЛІБЕРАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ
У ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕННЯХ 101

РОЗВИТОК ЛІБЕРАЛІЗМУ У ФРАНЦІЇ 106

РОЗВИТОК НОВІТНЬОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ
В XIX СТОЛІТТІ 113

РОЗВИТОК НОВІТНЬОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ
В XIX СТОЛІТТІ 117

ПОЗИТИВІЗМ ЯК НАПРЯМ
В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ 122

ЗАРОДЖЕННЯ ПРАВОВОГО (ЮРИДИЧНОГО) ПОЗИТИВІЗМУ 126

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО (ЮРИДИЧНОГО) ПОЗИТИВІЗМУ 130

ОРГАНІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ
ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ ГЕРБЕРТА СПЕНЦЕРА 134

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІАЛІЗМУ 138

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ
СЕН-СІМОНА, ФУР'Є, ОУЕНА 138

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ 143

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК АНАРХІЗМУ 148ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
ЯК НАУКА І ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 7

1. Завдання і значення курсу історії політичних
та правових вчень. 7

2. Предмет історії політичних та правових вчень. 9

3. Методи вивчення історії політичних та правових вчень. 10

4. Періодизація історії політичних та правових вчень. 11

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ
ДАВНЬОГО СХОДУ 11

1. Особливості формування політичних та правових вчень
в античності. 11

2. Політична та правова думка Ближнього
та Середнього Сходу. Давній Єгипет. 13

3. Політична та правова думка давньої Індії. 14

4. Політична та правова думка давнього Китаю.
Конфуцій, Мо-дзи та ін. 15

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ
АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ 17

I. Загальна характеристика політичної та правової думки
античної Греції. 17

II. Етапи становлення і розвитку політичних та правових вчень в античній Греції. 18

III. Значення давньогрецької політичної та правової думки. 35

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ
АНТИЧНОГО РИМУ 35

1. Загальна характеристика давньоримської політичної
та правової думки. 36

2. Ціцерон. 36

3. Римські стоїки. Сенека, Епіктет, Марк Аврелій. 39

4. Римські юристи. 40

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ІДЕЇ ХРИСТИЯНСТВА 43

1. Загальна характеристика правових ідей раннього християнства. 43

2. Святий Августин. 44

3. Тома Аквінський. 46

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 50

1. Загальна характеристика правової та політичної думки
у середні віки. Особливості політичних та правових вчень епохи Відродження і Реформації. 51

2. Марсілій Падуанський. 53

3. Ніколло Мак'явеллі. 55

4. Франческо Гвіччардіні. 57

5. Жан Боден. 58

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ НОВОГО ЧАСУ. 62

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
В ГОЛАНДІЇ 62

1. Гуго Гроцій. 62

2. Барух (Бенедикт) Спіноза. 65

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
В АНГЛІЇ 67

1. Томас Гобс. 67

2. Джон Лок. 70

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
У ФРАНЦІЇ 72

1. Вольтер. 72

2. Шарль Луї Монтеск'є. 73

3. Жан-Жак Руссо. 76

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
В ІТАЛІЇ 77

1. Джамбаттіста Віко. 78

2. Чезаре Беккаріа. 80

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 82

1. Б.Франклін, Т.Пейн, Т.Джеферсон. 82

2. А.Гамілтон, Дж.Медісон, Дж.Адамс. 84

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДУМКИ
В НІМЕЧЧИНІ 84

1. Самуїл Пуфендорф. 85

2. Вільгельм Гумбольдт. 85

3. Іммануїл Кант. 87

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ГЕҐЕЛЯ 91

ІСТОРИЧНА ШКОЛА ПРАВА 98

1. Загальна характеристика 98

2. Густав Гуго 99

3. Фрідріх-Карл фон Савін'ї 100

4. Георг Фрідріх Пухта 100

ЛІБЕРАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ
У ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕННЯХ 101

1. Загальна характеристика 101

2. Ієремія Бентам 102

РОЗВИТОК ЛІБЕРАЛІЗМУ У ФРАНЦІЇ 106

РОЗВИТОК НОВІТНЬОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ
В XIX СТОЛІТТІ 113

1. Лібералізм і демократія 113

2. Алексіс де Токвіль 113

РОЗВИТОК НОВІТНЬОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ
В XIX СТОЛІТТІ 117

ПОЗИТИВІЗМ ЯК НАПРЯМ
В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ 122

1. Загальна характеристика 122

2. Огюст Конт 123

ЗАРОДЖЕННЯ ПРАВОВОГО (ЮРИДИЧНОГО) ПОЗИТИВІЗМУ 126

1. Загальна характеристика 126

2. Джон Остін 127

3. Карл Бергбом 128

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО (ЮРИДИЧНОГО) ПОЗИТИВІЗМУ 130

ОРГАНІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ
ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ ГЕРБЕРТА СПЕНЦЕРА 134

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІАЛІЗМУ 138

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ
СЕН-СІМОНА, ФУР'Є, ОУЕНА 138

1. Загальна характеристика 138

2. Клод-Анрі де Рувруа Сен-Сімон 139

3. Франсуа-Марі-Шарль Фур'є 140

4. Роберт Оуен 142

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ 143

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК АНАРХІЗМУ 148

1. Загальна характеристика 148

2. П’єр Жозеф Прудон 149

3. Міхаїл Бакунін 151

4. Пйотр Кропоткін 152ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
ЯК НАУКА І ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА


1. Завдання і значення курсу історії політичних та правових вчень.

2. Предмет історії політичних та правових вчень.

3. Методи вивчення історії політичних та правових вчень.

4. Періодизація історії політичних та правових вчень.

1. Завдання і значення курсу історії політичних
та правових вчень.


Серед юридичних наук важливе місце займає історія політичних та правових вчень, або, як можна ще інакше назвати цю науку, історія філософії права. Завданням цієї науки є не тільки вивчення історії становлення і розвитку ідеї права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації, але й формування світогляду юриста. Це не галузева наука, як кримінальне чи цивільне право, не теоретична, як теорія держави і права, не історична, як історія держави і права України чи зарубіжних країн. Це світоглядна наука. Курс повинен не тільки показати формування розуміння засадничої цінності права і держави на різних історичних етапах розвитку людського суспільства, ознайомити з історичними коріннями таких визначальних у сучасному державно-правовому житті інститутів та ідей, як верховенство права, права і свободи людини, суверенітет тощо, але й виконувати, до певної міри, ідеологічну функцію. Тобто цей курс має дещо відмінне від інших курсів завдання. Якщо інші курси повинні дати суму певних знань, і власне ці знання є кінцевою метою цих курсів, то вивчення певних тем з історії політичних і правових вчень не є самоціллю. Цей матеріал повинен послужити формуванню власного юридичного світогляду кожного майбутнього юриста. Світогляду, базовим в якому буде розуміння засадничої цінності права і закону.

Курс дає знання історії виникнення і розвитку сучасних політичних та правових вчень, дає можливість сформувати власний юридичний світогляд, який базується на знанні різних підходів і концепцій до конкретних державно-правових інститутів, держави і права в цілому.

Історія політичних і правових вчень дає можливість зрозуміти важливість і значення держави і права в духовних надбаннях людства на різних етапах його розвитку, побачити постійну роботу людської думки над пошуками кращих, оптимальних форм організації державно-правового буття людства. Незалежно від суспільно-економічних формацій, від рівня розвитку виробничих сил та виробничих відносин, завжди, на протязі всього періоду історії політичних та правових вчень можна знайти приклади тверджень про право, як мірило справедливості, про необхідність підпорядкування законам, про державу, як оптимальну форму погодження спільних інтересів усіх членів суспільства.

Поява вчень про державу і право нерозривно пов'язана з зародженням та розвитком самих держави і права. Саме держава і право, як феномени, які найбільш тісно пов'язані з суспільним життям кожного індивіда, одними з перших стають предметом теоретичних роздумів людини. Тому вже в перших письмових пам'ятках людства можна зустріти ідеї щодо виникнення держави і права та щодо їхнього вдосконалення, про ідеальну державу, оптимальні суспільні відносини. У теоретичному аспекті поява політичних та правових вчень (теорій) відбувається у руслі загального переходу людського пізнання від початкових міфологічних форм до раціонально-логічних.

Даний курс можна назвати також історією філософії права. Чому? Спеціальне завдання філософії полягає в об'єднанні тих висновків, які робляться окремими науками, з метою побудови цілісного світогляду. Приведення узагальнень кожної з наук до єдності, яка і складає мету наукового пізнання, є спеціальним завданням філософії. З огляду на це, філософія є вінцем і, в той же час, основою всіх наук. За словами Віндельбанда, філософія — це прагнення досягнути цільного світогляду. Цей світогляд вимагає не тільки об'єднання всіх доступних у даний час наукових знань, але й узгодження теоретичного знання з практичною діяльністю, істини з правдою, думки з почуттями. І філософія права як складова філософії взагалі відіграє стосовно юридичних наук ту ж роль, що і філософія щодо всіх людських знань. Так, на підставі історичного матеріалу філософія права повинна з`ясувати, що таке право взагалі, незалежно від змінності його змісту, що таке держава, незалежно від різноманітності форм, в яких вона може існувати, які джерела права, які методи вироблення правових норм. Але, в цілому, філософія права повинна дати відповідь на питання: що таке право і яким воно повинно бути? Тобто, якщо історія права вивчає те, що вже не є правом, то філософія права повинна об'єднати в єдине цільне уявлення всі ті поняття і прагнення, які виробляються і проявляються в окремих юридичних науках. Теоретичне завдання філософії права полягає у критичному дослідженні всіх тих головних понять, які лежать в основі юридичних наук і які розуміються ними в більшості догматично. Це поняття про право, його появу та форми, про закони і кодифікацію, про державу і державну владу, про правові відносини, про договори, про злочин і покарання тощо. Практичне завдання філософії права полягає в побудові ідеалу правового порядку в цілому. Таким чином, історія філософії права має своїм завданням виклад послідовного творення уявлень про правовий порядок в його суті та в ідеалі.

При вивченні поглядів того чи іншого мислителя необхідно звернути увагу на історичні умови, за яких появляється те чи інше вчення, на постать самого вченого, на співвідношення між новим та попередніми вченнями. Історія філософії права, або політичних та правових вчень знаходиться у тісному зв'язку з історією. Тільки на фоні загальної історії можливе вивчення історії філософії права. Ідеали та ідеї часто мають місце в неусвідомленій формі у суспільній свідомості, доки не знайдеться людина, яка зможе дати їм обгрунтування і теоретичне оформлення. Тоді ідеальне уявлення починає сприйматися широким загалом і швидко розповсюджується, і починає виявляти свій вплив на суспільство. Вловити цей зв'язок між мислителем і середовищем є завданням історії філософії права, чи історії політичних та правових вчень.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации