Дипломный проект: Православний храм на 800 чоловік - файл ??? ?????????? ?????? ?.?.docx

Дипломный проект: Православний храм на 800 чоловік
скачать (11943 kb.)
Доступные файлы (32):
1-3 - ???????????.dwg
10 - ???????? ????.dwg
11 -???????? ???.dwg
12-??????????.dwg
4 ?????????.dwg
n6.dwg
n7.dwg
n8.dwg
8- ??????.dwg
9 ??????????.dwg
??? ?????????? ?????? ?.?.docx74kb.07.06.2011 00:11скачать
???? 6?????????? ???????????.bak
??????.doc158kb.05.04.2012 19:19скачать
?????????? ?? ????????? ?????.docx143kb.13.06.2010 12:00скачать
??????????.docx69kb.05.04.2012 19:47скачать
r_6_??_??4_2-1-1.docx24kb.05.04.2012 19:13скачать
r_6_??_?????_2-1-1.docx20kb.07.06.2011 21:49скачать
r_7_??_??4_2-1-1.docx23kb.05.04.2012 19:13скачать
r_7_??_?????_2-1-1.docx20kb.07.06.2011 21:50скачать
???? 6?????????? ???????????.dwg
?????? 1 ???.docx103kb.06.06.2012 22:08скачать
?????? 2 - ???????????.docx1199kb.06.06.2012 22:08скачать
????? ???.docx42kb.03.05.2012 13:09скачать
????? ????.docx23kb.03.05.2012 13:09скачать
??????? ???.docx40kb.03.05.2012 13:09скачать
??????? ????.docx23kb.03.05.2012 13:08скачать
????????? ?????????.doc73kb.04.05.2012 20:30скачать
?????????.bak
?????????.dwg
?????? 3 - ?????????.docx338kb.06.06.2012 22:08скачать
?????? 4 - ???.doc637kb.06.06.2012 22:09скачать
?????? 6.docx520kb.06.06.2012 22:09скачать

??? ?????????? ?????? ?.?.docx

РОЗДІЛ 3-1

ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ

ФУНДАМЕНТІВ
Зм.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
Розробив

Довжик М.В.

Консульт.

Гомон Л.П.

Керівник

Фурсович М.О.

Н. Контр.

Фурсович М.О.
Реценз.

Григорчук А.Б.


Торгово-оздоровчий центр

у м.Хмельницький

Літ.

Аркушів
НУВГП,ФБА, ПЦБ-52

1. Описання прийнятих до розгляду варіантів

У відповідності з завданням керівника дипломного проектування для вибору оптимального, в даних інженерно-геологічних умовах, варіанту фундаментів:

Перший варіант – забивні палі. Для влаштування цих паль використовують палебійну установку.

Навантаження P, допустиме на палю, виходячи з її несучої здатності по ґрунту, обчислюємо з формулиде ?k=1,4 (несучу здатність палі визначали розрахунком за формулами СНиП), сила негативного тертя Pn=1,2494,06=592,9кН; ?с=0,155 – визначене за інтерполяцією за умов Sslg=7,9см, Su=10см.

Несучу здатність палі Fd на глибині, де діє позитивне тертя визначаємо за формулоюде ?c=1,0; A=0,3∙0,3=0,09м2; u=4∙0,3=1,2м; ?cR=1,0; R=5803кПа визначене за інтерполяцією.

Оскільки з поверхні до глибини 11,0м залягають глинисті ґрунти твердої консистенції, то для полегшення заглиблення палі крізь товщу цих ґрунтів та зменшення сил негативного тертя на бічній поверхні палі в межах просідаючої товщі влаштовуємо лідерні свердловини діаметром рівним стороні поперечного перерізу палі.

Значення опору ґрунту на бічній поверхні палі в межах просідаючої товщі приймаємо з від'ємним знаком (ІІ-й тип ґрунтових умов за просіданням).

Допоміжні розрахунки в визначення граничного опору ґрунту на бічній поверхні палі виконуємо в табличній формі.

До розрахунку несучої здатності палі

Назва ІГЕ

hk=2,6м

0,30м

С120.30

Товщина ІГЕ, мТовщина розрахун-кового шару, hi м

Середня глибина залягання розрахун-кового шару, м

fi,

кПа

?cfi

hi fi?cfi,

кПа•м

супісок твердий

IL<0, H=4,7 м

4,70
2,0

3,60

-51,00

1,0

-102,0


0,1

4,65

-54,95

1,0

-5,5

суглинок твердий

IL<0, H=6,3 м

6,30
2,00

5,70

-57,40

1,0

-114,8


2,00

7,70

-61,40

1,0

-122,8


2,00

9,70

-64,55

1,0

-129,1


0,30

10,85

-66,19

1,0

-19,86

?

-494,06

пісок середньої крупності, середньої щільності

1,20
1,20

11,60

67,24

1,0

80,69

глина напівтверда

IL=0,18
2,30
1,10

12,75

68,85

1,0

75,74

?

156,43
Другий варіант – силікатизація грунту. Ін’єктори занурюють в грунт, який закріпляється, забивкою. Подача розчину силікату проводиться заходками зверху вниз, забезпечуючи монолітність закріплення грунту. Для забивки ін’єкторів використовуються направляючі шаблони, які забезпечують кут нахилу, вказаний в розрахунках. По мірі забивки в грунт, ін’єктори нарощують глухими ланками, слідкуючи за з’єднаннями і не допускаючи розкручування ін’єкторів під час забивки. Після закінчення закачування ін’єктори витягуються, ланки очищаються та промиваються. Перед витягуваннм ін’єктора його необхідно добити на 10-20 см і витягнути. Свердловини, які залишаються необхідно затампонувати сумішшю грунту з рідким склом.
2. Господарсько-економічна характеристика району будівництва
Будівництво проводиться в м. Хмельницький. Замовником виступає УКБ підрядною організацією є БМУ-4.

БМУ-4 забезпечене такими будівельними машинами: бульдозер ДЗ-17 на базі трактора Т-100 потужністю двигуна 79 кВт, екскаватор ЕО-3121Б з місткістю ковша з зубами 0,5 м3, Кран КС-5363 на базі шасі ЯМЗ-236, максимальною вантажопід’ємністю 25 т, Кран КС-2561К на базі шасі ЗІЛ-130, максимальною вантажопід’ємністю 6,3 т. Крім того на балансі числяться і інші транспортні засоби для перевезення виробів і конструкцій: балковози, колоновози, плитовози, вантажувально-розвантажувальні засоби, бетономішалка СБ-159/92 на базі КамАЗ-55111, цистерна на базі ЗІЛ-130, розчинонасос СО-48, бурових станків СБА-500. Організація має в достатній кількості робітників-будівельників, кваліфікованих ІТР, обслуговуючого персонулу, які забезпечені житлом.

Бетонну суміш і будівельні конструкції палі привозять з заводів будівельних конструкцій м. Хмельницький, що знаходиться на відстані 10 км, бетономішалкою СБ-159/92 на базі КамАЗ-55111 та палевозами на базі ЗІЛ-130.

Матеріали перевозять автомобільним транспортом по дорогах 1-ї групи з досконалим покриттям.

3. Кошторисна собівартість конструкцій

Кошторисну собівартість забивних паль та по влаштуванню стовпа грунту закріпленого силікатизацією визначаємо згідно АВК.
4. Кошторисна собівартість влаштування підсилення

фундаментів

Кошторисна собівартість влаштування фундаментів визначається за формулою:

,

де Сс – кошторисна собівартість влаштування фундаментів,

Св – витрати на влаштування конструкцій:

Св1=47,69 грн;

Св2=55,44 грн;

Сз – витрати на матеріали, вироби, конструкції:

Сз1=58,67 грн;

Сз2=66,33грн;

СТ – витрати на перевезення виробів, матеріалів, конструкцій:

СТ1=21,4 грн;

СТ2=28,02 грн;

Сзд – додаткові витрати на влаштування фундаментів в зимовий період, Сзд =0;

Кm – коефіцієнт, який враховує витрати матеріалів, виробів і напівфабрикатів на конструктивний об’єм фундаментів, Кm=1,02;

Кошторисна собівартість варіантів фундаментів на 1 ш становить:

а). забивні палі:

=47,69+1,02∙(58,67+21,4)∙1,02=140,0 грн;

б). силікатизація грунту:

=55,44+1,02∙(66,33+28,02)∙1,02=150,92 грн.
5. Капітальні вкладення в базу будівництва

Кбм + Кт+ Кмех. , [грн] ,

де Кб – капітальні вкладення в розвиток потужності підприємств будівельної індустрії;

Км – капітальні вкладення в виробництво збірних конструкцій для монтажних залізобетонних робіт, Км=0;

Кт – капітальні вкладення на придбання транспортних засобів, [грн] ;

Кмон. – капітальні вкладення на придбання монтажних засобів або механізмів для виконання монтажних робіт.

Капітальні вкладення в придбання транспортних засобів для перевезення конструкцій , виробів , матеріалів від постачальника до будівельного майданчика визначають за таким виразом :КТ – капітальні вкладення в придбання транспортних засобів , гривень ;

Ц – балансова вартість транспортних засобів , гривень .

tтр – необхідний час роботи транспортних засобів на будівельному майданчику , маш.-зм. ;

- нормативний час роботи транспортних засобів на протязі року , маш.-зм. .

Визначаємо балансову вартість транспортного засобу для перевезення паль (палевоз СБ-159/92 на базі КамАЗ-55111):

Ц=Цоцт·К=143200·1,07=153224 грн.

Визначаємо балансову вартість транспортного засобу для перевезення рідкого скла (цистерна на базі ЗІЛ-130) :

Ц=Цоцт·К=65400·1,07=69978 грн .

Необхідний час роботи транспортних засобів на будівельному майданчику визначаємо за виразом :

,

Р – вага вантажу, що підлягає перевезенню, т;

L – відстань перевезення вантажу, км;

Q – вантажопідйомність транспортних засобів, т;

V – середня швидкість руху транспортних засобів, приймаємо 30км/год;

Kr – коефіціент використання транспортних засобів по вантажопідйомності (0,3...1,0).

Визначаємо необхідний час роботи транспортних засобів на будівельному майданчику:

а) для палевоз =

б) для цистерни =

Визначаємо капітальні вкладення в придбання транспортних засобів для перевезення конструкцій, виробів, матеріалів від постачальника до будівельного майданчика:

а) для перевезення паль:

КТ1= грн ;

б) для перевезення рідкого скла:

КТ2= грн .

Капітальні вкладення на придбання механізмів (розчинонасоси) виконання бетонних робіт визначають за таким виразом:

,

де Кмех- капітальні вкладення на придбання механізмів, гривень;

Цм – балансова вартість механізму, гривень;

– необхідний час роботи механізмів, маш.-зм:

а) для забивки паль =0,63 маш.-зм;

б) для закачування рідкого скла =0,85 маш.-зм.

Визначаєм балансову вартість розчинонасосу СО-48:

Цм1= Цм2=32000·1,12=38400 грн .

Визначаєм капітальні вкладення на придбання механізмів:

а) для забивних паль= грн ;

б) для силікатизації = грн .

Тоді, капітальні вкладення в базу будівництва

а). для влаштування забивних паль:

Кб1м + Кт+ Кмех.=0+16,34+69,12=85,46 грн;

б). для силікатизації грунту:

Кб2м + Кт+ Кмех.=0+14,93+93,26=108,19.


6. Річні експлуатаційні витрати

Річні експлуатаційні витрати на ремонт і відновлення конструкцій визначають за виразом :де Ер – річні експлуатаційні витрати на ремонт і відновлення конструкцій, гривень;

Ск – кошторисна собівартість збірних конструкцій у споруді, гривень;

Тс – термін служби конструкцій, Тс=65 років;

Р – процент відрахувань на ремонт і відновлення конструкцій від собівартості конструкцій у споруді, Р=0 для конструкцій фундаментів.

Визначаємо річні експлуатаційні витрати для варіанту з забивних паль:

Ер= грн .

Визначаємо річні експлуатаційні витрати варіанту підсилення сособрм силікатизації:

Ер= грн .

7. Приведені витрати на влаштування фундаментів

Приведені витрати на влаштування фундаментів визначаємо за формулою:де Сс – кошторисна собівартість влаштування фундаментів,

Ен=0,12 – коефіцієнт;

Кб – капітальні вкладення в розвиток потужності підприємств будівельної індустрії;

Д=Эн∙∆Ме, ∆Ме – додаткові витрати металу у порівнянні з варіантом з найменшими витратами, Д=0.

а). влаштування забивних паль

б). влаштування стовпа закріпленого силікатизацією грунтуПрацеємність влаштування забивних паль на 1 фундамент становить 7,1 люд-год.

Працеємність влаштування стовпа закріпленого силікатизацією грунту на 1 фундамент становить 9,75 люд-год.

8. Аналіз і обгрунтування вибору варіантів для

подальшого розроблення

Порівнюючи приведені витрати можна зробити висновки, що більш економічним є влаштування забивних паль порівняно з силікатизацією грунту 9315,5<15735,36.

Таким чином, оптимальним варіантом фундаментів є забивні палі, оскільки в даному варіанті приведені витрати становлять 9315,5 грн.

Розмір економічного ефекту, що буде отриманий в результаті застосування забивних пал визначається за виразом:

Еф1-2пр2пр1,

де Еф1-2- розмір економічного ефекту порівнюваних варіантів, грн;

Зпр2 – приведені витрати способу силікатизації, грн;

Зпр1 – приведені витрати влаштування забивних паль, грн.

Визначаємо розмір економічного ефекту:

Еф1-2=15735,36-9315,5=6419,86 грн.

В дипломному проекті прийнятий перший варіант – влаштування забивних паль.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации