Анатомія та еволюція нервової системи - файл n1.doc

Анатомія та еволюція нервової системи
скачать (1420.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1421kb.20.11.2012 14:20скачать

n1.doc

Пояснювальна записка
Мета вивчення курсу “Анатомія та еволюція нервової системи” – вивчення філо- та онтогенезу нервової системи, засвоєння основ морфології та функцій нервової системи організму людини, необхідних для майбутньої практичної діяльності в галузі психології.

При вивченні курсу слід дотримуватися принципу цілісності організму та його зв’язків з навколишнім середовищем.

Опанування дисципліни повинне дати чітке уявлення про матеріальну сторону всіх процесів організму й сприяти розумінню єдності живого світу.

Програма курсу складається з двох розділів. Перший – “Еволюція нервової системи” розкриває філогенез нервової системи, висвітлює роль нервової системи у процесі еволюції тваринних організмів; онтогенез нервової системи людини.

Другий розділ курсу “Анатомія нервової системи” основи будову, функції та топографію нервової системи людини.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

крім того уміти:


Тематичний план з курсу

Анатомія та еволюція нервової системи”
Тема

Лекції

Сем.

Сам. роб.

1.

Еволюція нервової системи тварин та людини


2

2

2

2.

Загальна характеристика нервової системи


2

2

2

3.

Будова та функції, топографія головного мозку


2

2

2

4.

Кінцевий мозок


2

2

2

5.

Проміжний та середній мозок


2

2

2

6.

Задній, довгастий мозок, мозочок та ретикулярна формація

2

2

2


7.

Спинний мозок

2

2

2


8.

Периферична нервова система


2

2

2

9.

Вегетативна нервова система: симпатична та парасимпатична

2

2

2
Всього

18

18

18


Програмний матеріал вивчення дисципліни

Анатомія та еволюція нервової системи”

Розділ 1. Еволюція нервової системи

Тема 1 Еволюція нервової системи тварин та людини


Загальні відомості об еволюції нервової системи. Філогенез нервової системи: нервова система безхребетних та хребетних тварин. Роль нервової системи у процесі еволюції тваринних організмів. Онтогенез нервової системи людини.

Розділ 2 Анатомія нервової системи
Тема 2 Загальна характеристика нервової системи


Загальна будова та функції нервової системи. Нервова клітина. Будова та властивості нервових волокон. Типи зв’язків між нейронами. Нейронна теорія будови нервової системи. Макро- та мікро- глія.

Тема 3 Будова та функції, топографія головного мозку


Будова головного мозку, його функції, форма, вага. Вага мозку та обдарованість. Сіра та біла речовини головного мозку. Мозкові оболонки, шлуночки мозку, кровообіг у мозку. Спинномозкова речовина, її склад та функції. Топографія головного мозку. Головні борозди та закрутки.

Тема 4 Кінцевий мозок


Кора півкуль, особливості будови. Цитоархетектоніка кори головного мозку. Локалізація функцій в корі головного мозку. Лімбічна система мозку. Функціональне значення ретикулярної формації. Взаємодія кори та підкорки.

Тема 5 Проміжний та середній мозок


Проміжний мозок: будова відділів у зв’язку з функцією. Зоровий горб (таламус). Гіпоталамус. Сосочкові тіла. Колінчасті тіла (метаталамус). Епіталамус. Нейроендокринна система, її будова та значення: епіфіз, гіпофіз. Функції проміжного мозку.

Середній мозок: будова відділів та їх розташування. Ніжки середнього мозку. Червоні ядра та чорна речовина: їх структура та значення. Покришка середнього мозку (чотиригорбкове тіло). Функції горбків пластинки покришки. Сальвієв водопровід – функції та значення. Сіра речовина середнього мозку. Функції середнього мозку: загальні та особлива (чотиригорбковий рефлекс та його значення).

Тема 6 Задній, довгастий мозок, мозочок та ретикулярна формація


Задній мозок: варолієв міст, довгастий мозок та мозочок – особливості будови та значення. Міст: ядра, ніжки, функції та центри. Довгастий мозок: піраміди, оливи, функції та центри довгастого мозку. Мозочок: ядра й кора мозочка. Функції мозочка та їх порушення.

Ретикулярна формація: особливості будови, топографії та значення.

Тема 7 Спинний мозок


Спинний мозок, топографія, форма, будова. Сіра та біла речовини. Передні й задні корінці, їх функції. Спинномозкові вузли. Утворення спинномозкових нервів. Сегменти спинного мозку. Функції та центри спинного мозку.

Тема 8 Периферична нервова система


Види провідників імпульсів центральної та вегетативної системи. Спинномозкові нерви. Шийне сплетення, його гілки, ділянка іннервації. Плечове сплетення, гілки, іннервація. Грудні нерви. Поперекове сплетення, гілки, іннервація. Крижове сплетення, гілки, іннервація.

Черепні нерви, їх склад, ядра, гілки, ділянки іннервації. Нюхові нерви. Зоровий нерв. Окоруховий нерв. Блоковий нерв. Трійчастий нерв. Вивідний нерв. Присінково-завитковий нерв. Язикоглоточний нерв. Блукаючий нерв. Додатковий нерв. Під’язиковий нерв.


Тема 9 Вегетативна нервова система: симпатична та парасимпатична.

Загальна будова. Схема автономної рефлекторної дуги, волокна. Симпатична частина автономної нервової системи. Симпатичні центри, стовбури, сплетення. Парасимпатична частина нервової автономної системи. Ядра, волокна, що йдуть у складі різних нервів: вузли, іннервація внутрішніх органів. Фізіологічне значення автономної нервової системи. Особливості впливу на організм симпатичної та парасимпатичної чистин нервової системи.

Теми семінарських занять
1. Еволюція нервової системи тварин та людини


 1. Загальні відомості об еволюції нервової системи.

 2. Філогенез нервової системи: нервова система безхребетних та хребетних тварин.

 3. Роль нервової системи у процесі еволюції тваринних організмів.

 4. Онтогенез нервової системи людини.2. Загальна характеристика нервової системи


 1. Загальна будова та функції нервової системи.

 2. Нервова клітина (її будова).

 3. Будова та властивості нервових волокон.

 4. Типи зв’язків між нейронами: аксодендричний та аксіоматичний.

 5. Нейронна теорія будови нервової системи.

 6. Макро- та мікро- глія.3. Будова та топографія головного мозку (за таблицями)

 1. Будова головного мозку, його функції, форма.

 2. Топографія головного мозку. Головні борозди та закрутки.


4. Кінцевий мозок (за таблицями)

 1. Цитоархетектоніка кори головного мозку.

 2. Локалізація функцій в корі головного мозку.

 3. Лімбічна система мозку.5. Проміжний та середній мозок


1. Проміжний мозок: будова відділів у зв’язку з функцією. Зоровий горб (таламус). Гіпоталамус. Сосочкові тіла. Колінчасті тіла (метаталамус). Епіталамус. Нейроендокринна система, її будова та значення: епіфіз, гіпофіз.

2. Середній мозок: будова відділів та їх розташування. Ніжки середнього мозку. Червоні ядра та чорна речовина: їх структура та значення. Покришка середнього мозку (чотиригорбкове тіло). Функції горбків пластинки покришки. Сальвієв водопровід – функції та значення. Сіра речовина середнього мозку. Чотиригорбковий рефлекс та його значення.
6. Задній, довгастий мозок, мозочок та ретикулярна формація

 1. Задній мозок: варолієв міст, довгастий мозок та мозочок – особливості будови та значення. Міст: ядра, ніжки, функції та центри.

 2. Довгастий мозок: піраміди, оливи, функції та центри довгастого мозку.

 3. Мозочок: ядра й кора мозочка. Функції мозочка та їх порушення.

 4. Ретикулярна формація: особливості будови, топографії та значення.


7. Спинний мозок

 1. Спинний мозок, топографія, форма, будова.

 2. Сіра та біла речовини.

 3. Передні й задні корінці, їх функції.

 4. Спинномозкові вузли. Утворення спинномозкових нервів.

 5. Сегменти спинного мозку.

 6. Функції та центри спинного мозку.


8. Периферична нервова система

1. Спинномозкові нерви, їх склад, гілки, ділянки іннервації

2. Черепні нерви, їх склад, ядра, гілки, ділянки іннервації.
9. Вегетативна нервова система: симпатична та парасимпатична.

 1. Загальна будова. Схема автономної рефлекторної дуги, волокна.

 2. Симпатична частина автономної нервової системи. Симпатичні центри, стовбури, сплетення.

 3. Парасимпатична частина нервової автономної системи. Ядра, волокна, що йдуть у складі різних нервів: вузли, іннервація внутрішніх органів

 4. Фізіологічне значення автономної нервової системи. Особливості впливу на організм симпатичної та парасимпатичної чистин нервової системи.


Практичні навички, якими повинен володіти студент:

 1. На таблицях головного та спинного мозку показувати та розказувати відділи ЦНС та їх утворення.

 2. Складати та аналізувати рефлекторні дуги.

 3. Складати схеми сегментарної іннервації тіла людини.

 4. Аналізувати схеми провідних шляхів головного та спинного мозку.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Пояснення
Згідно з тематичним планом курсу, студент повинен самостійно вивчити та опрацювати деякі питання по кожній темі, яка вивчається. У переліку питань для легшого розуміння того, з якої теми те чи інше питання з початку вказується тема, до якої відносяться питання, потім або одне або декілька питань у залежності від складності та обсягу часу потрібного для вивчення питання та методичні рекомендації щодо їх виконання. У методичних рекомендаціях вказується що сама необхідно зробити і на чому зосередити увагу. Питання для самостійного вивчення конспектуються у зошит.
Тема 1 “Еволюція нервової системи тварин та людини”


 1. Нервова система хребетних тварин.

Методичні рекомендації: вивчаючи питання “Нервова система хребетних тварин” треба зосередити увагу на слідуючи класах та представниках: ланцетник, риби, амфібії (жаби), рептилії (крокодил, змія або черепахи), птахи (голуб), ссавці (кішка або собака та окремо мавпи).

Вивчаючи будову нервової системи вище наведених представників хребетних тварин необхідно зробити у зошитах для практичних робіт малюнки будови нервової системи.

Тема 2 Загальна характеристика нервової системи
 1. Будова та класифікація нейронів, їх функції та типи зв’язків між нейронами

Методичні рекомендації: вивчаючи питання будова та класифікація нейронів, їх функції та типи з’єднання необхідно замалювати та вивчити будову нервової клітини (нейрона), описати їх функції та два типи зв’язків між нейронами (аксонодендричний та аксоматичний).

Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 330-333.

Замалювати та вивчити рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6,Рис. 2. Поперековий зріз нерва.

Рис. 1 Нервова клітина А. Загальний вигляд;

Б. 1 — тіло клітини; 2 — ядро; 3 — ядерце; 4 — відростки


Рис. 3 Основні типи нервових клітин. Стрілками вказаний Рис. 4. Схема будови нервової клітки за даними

напрям проведення нервного імпульсу — по дендріту електронної мікроскопі (за Глезером):

до нейрона і далі від тіла по аксону. 1 — канальці ергастоплазми (тігроїд);

2 — аксосоматичні контакти; 3 — аксодендричні контакти; 4 — мітохондрії; 5 — апарат Гольджі;

6 — ядро клітки; 7 — ядерце; 8 — мікросоми;

9 — осміофільні тіла; 10 — мікротрубочки;

11 — сінаптичні пухирці; 12 — аксон із його мієлиновою оболонкою


 1. Будова мієлінових та безмієлинових волокон.

Методичні рекомендації: вивчаючи питання будова мієлінових та безмієлинових волокон необхідно замалювати рисунок подовжнього печіння нервового волокна (яке є продовженням відростків нейрона, зокрема аксона). Вивчити функції мієлінової оболонки. Вміти пояснити відмінності м’якотних та безм’якотних волокон.Рис. 5 Мієлінове нервове волокно. Аксон (осьовий циліндр) починається від тіла клітини та йде до закінчення нервого волокна. Нервове закінчення, яке кінчається розгалуженням називається тілодендрій.


Рис. 6. Поперековий зріз нервового волокна:

1 — осьовий циліндр; 2 — мієлін; 3 — неврилема;

4 — мякотна (покривна) клітина; 5 — ядро неврилеми


Тема 3: Будова та функції, топографія головного мозку


 1. Півкулі великого мозку

Г.І.Коляденко Анатомія людини С. 321-324, замалювати рис. 6, 7.
Рис. 7. Борозни та закрутки зовнішньої поверхні півкуль великого мозку: 1,2,4 — нижня лобова закрутка; 3- нижня лобова борозна; 5- середня лобова закрутка; 6 – верхня лобова борозна; 7 – верхня лобова закрутка; 8 – передцентральна борозна; 9 – передцентральна борозна; 10 – зацентральна закрутка; 11 – центральна (роландова борозна); 12- зацентральна борозна; 3- верхня тім’яна частка; 14- нижня тім’яна частка; 15- внутрішньотім’яна частка; 16- крутова закрутка; 17, 21 – верхня скронева закрутка; 18- нижня скронева закрутка; 19- скронева борозна; 20 – верхня скронева борозна; 22 – бічна (сальвієва борозна).Рис. 8. Борозни й закрутки медіальної поверхні півкуль великого мозку:1 — верхня лобова закрутка; 2 — прозора перегородка; 3 — склепіння; 4 — закрутка пояска; 5 — борозна мозолистого тіла; 6 — мозолисте тілоо; 7 — борозна пояска; 8 — центральна борозна пояска; 9, 10 — працентральна часточка; 11, 12 — передклин; 13 — клин; 14 — шпорна бороз­ни; 15 — язикова закрутка; 16 — черв'ячок; 17 — права півкуля мозочка; 18 — міст; 19 — пластинки покришки; 20 — шишкоподібна залоза (епіфіз); 21 — окоруховий нерв; 22 — соскоподібне тіло; 23 — лійка; 24 — зорове перехрестя (xiaзма)
 1. Мозкові оболонки.

Методичні рекомендації: вивчаючи питання мозкові оболонки треба звернути увагу на склад та функції оболонок мозку (твердої, павутинної та м’якої). Також необхідно зосередити увагу на підоболонковому просторі – між якими оболонками воно знаходиться та яку функцію виконує.


 1. Спинномозкова речовина, її склад та функції.

Методичні рекомендації: вивчаючи питання спинномозкова речовина, її склад та функції необхідно усвідомити, що так як мозок не має спеціальної лімфатичної системи, то її функцію у деякому ступеню виконує ліквор або спинномозкова речовина. Для повноцінного вивчення питання необхідно законспектувати та усвідомити як відбувається її обіг, які елементи входять до її складу, основні та додаткові функції, що відбувається при її накопиченні у порожнині.

Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 330-336, замалювати рис. 22/ 4, 22/ 5 та рис. 9 за методичкою.

Рис. 9. Тверда оболонка головного мозку та її пазухи:

1 — серп мозку; 2 — верхній сагітальний синус; 3 — нижній сагітальний синус; 4 — лійка; 5 — внутрішня сонна apтepiя; 6 — зоровий нерв; 7 — півнячий гребінь; 8 — діафрагма сідла; 9 — спинка сідла; 10 — печериста пазуха; // — сигмоподібна пазуха; 12 — намет мозочка; 13 — поперечна пазуха; 14 — місце злиття пазух; /5 — пряма пазуха; 16 — вирізка намету; 17 — велика вена мозку; 18 — верхні вени мозку


Тема 4 Кінцевий мозок
1. Локалізація функцій в корі головного мозку. Підкоркова область.

Методичні рекомендації: вивчаючи питання локалізація функцій в корі головного мозку необхідно звернути увагу на розвиток поглядів питання “Як працює мозок?”. Френологію Галля, еквіпотенціальне значення кори по М.Флурансу та Ф.Мажанді, досліди К.Брока, Г.Мунка, В.Бехтерева, П.Флесінга, К.Верніке, Г.Ліпмана та подальший розвиток локалізаціонізму та цілісних реакцій кори. Особливу увагу зосередити на сучасних уявленнях о локалізації функції кори: функції первинних, вторинних та третинних полів.

При вивченні підкоркової області необхідно знати розташування та функції смугастого тіла, огорожі, та мигдалеподібного тіла; що відбувається при поразці ядер екстрапірамідної системи. Крім того, знати склад та функції білої речовини півкуль великого мозку.

Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 336-341.

Г.І.Коляденко Анатомія людини С. 325-330, замалювати рис. 10, 11.Рис.10. Смугасте тіло: 1 — мозолисте тіло; 2 — головка хвостатого ядра; 3 — внутрішня капсула; 4 — передній piг бічного шлуночка; 5 — огорожа; 6 — прозора пластинка; 7 — склепіння; 8 — сочевицеподібне ядро; 9 — зоровий бугор
Рис. 11. Бічні шлуночки великого мозку:

1 — мозолисте тіло; 2 — передній piг бічного шлуночка; 3 — хвостате тіло; 4 — судинне спле­тення 6iічнoro шлуночка; 5 — подушка мозолистого тіла; 6 — пташина шпора; 7 — ніжка склепіння; 8 — задній piг бічного шлуночка; 9 — зоровий бугор; 10 — нижній pir бічoro шлуночка; 11 — тіло склепіння; 12 — пластинка прозорої перегородки; 13 — порожнина прозорої пере­городки

Тема 5 Проміжний та середній мозок
 1. Знати розташування та вміти показати на рис.8 всі частини проміжного мозку: зоровий бугор (таламус), підзоровобугрову ділянку (гіпоталамус), зазоровобугрову ділянку (метаталамус) й надзоровобугрову (епіталамус) ділянку. Порожниною проміжного мозку служить третій шлуночок.

 2. Нейроендокринна система, її будова та значення: епіфіз, гіпофіз.

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити значення епіфіза, будову (долі) та функції гіпофізу.

Г.І.Коляденко Анатомія людини С. 282-283.


 1. Функції проміжного мозку.

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити особливості функцій проміжного мозку.


 1. Законспектувати та вивчити розташування, вміти показати на рис.12 всі частини середнього мозку: чотиригорбкове тіло та ніжки мозку.


Рис. 12. Середній мозок:

1 — водопровід середнього мозку; 2 — центральна cipa речовина; 3 — покришка середнього мозку; 4 — червоне ядро; 5 — чорна субстанція; 6 — окоруховий нерв; 7 — основа ніжки мозку; 8 — пластинка покришки (чотиригорбкове тшо)

Крім того замалювати рис. 22/ 9 за Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 342.


 1. Функції середнього мозку.

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити функції середнього мозку, особливу увагу приділити значенню чотиригорбкового рефлексу.

Тема 6 Задній, довгастий мозок, мозочок та ретикулярна формація

 1. Знати розташування та вміти показати на рис.13, 14, 15 складові частини міста та довгастого мозку.Рис. 13. Стовбур головного мозку (вигляд ззаду):

1 — зоровий бугор, таламус; 2 — третій шлуночок; 3 — шишкоподібне тіло; 4, 10 — вepxнi гор­бики покришки середнього мозку; 5, 9 — нижні горбики покришки середнього мозку; 6 — лиueві горбики ромбоподібної ямки; 7 — клиноподібний горбик; 8 — тони пучки.Рис. 14. Стовбур головного мозку (вигляд спереду):

1 — зорове перехрестя; 2 — зоровий нерв; 3 — зоровий шлях; 4 — ніжка мозку; 5 – міст; 6 — олива довгастого мозку; 7 — перехрестя пірамід; 8 — піраміда довгастого мозку; 9 — соскоподібне тіло; 10 — сірий бугор; 11 — передня дірчаста речовина; 12 — нюховий трикутни; 13 — нюховий шлях
Рис.15 . Стовбурна частина головного мозку. Micце виходу черепних нepeвів (вигляд спереду):

/ — нюховий шлях; 2 — зоровий нерв; 3 — окоруховий нерв; 4 — блоковий нерв; 5 — трійчастий нерв; 6 — вівдний нерв; 7 - лицевий нерв; 8 — присінково-завитковий (слуховий) нерв; 9 — язикоглотковий нерв; 10 — блукаючий нерв; 11 - додатковий нерв; 12 — під'язиковий нерв


 1. Знати розташування та вміти показати на рис.16 розташування мозочка, ядра мозочка, шляхи.

 2. Законспектувати функції мозочка та їх порушення.

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити функції мозочка: провідну (знати всі шляхи, які проходять через мозочок) та рівноваги. Які порушення та де відбуваються при односторонній поразці мозочка.

Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 343.

Г.І.Коляденко Анатомія людини С. 316-318.Рис. 16. Мозочок та стовбур мозку:

1 — смугасте тіло; 2 — шишкоподібне тіло; 3 — верхній (лередній) горбик; 4 — нижній (задній) горбик; 5 — мозочково-червоноядерний шлях; 6 — ядро шатра; 7 — черв'як мозочка; 8 — зубчасте ядро мозочка; 9 — верхні (передні) ніжки мозочка; 10 — верхній (передній) мозковий па­рус; 11 — вуздечка верхнього (переднього) мозкового паруса; 12 — зоровий бугор; 13 — третій шлуночок
 1. Значення ретикулярної формації

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити значення ретикулярної формації

Тема 7 Спинний мозок


1. Знати розташування та вміти показати на рис.17, 18, 19 складові частини спинного мозку та розташування у ньому нервових пучків.
Рис. 17. Спинний мозок: a - вигляд спереду; б - вигляд ззаду:

1- мicт; 2 - довгастий мозок; 3 - перехрестя підармід; 4 - шийне потовщення; 5 - передня серединна шілина; 6 - передня бічна борозна; 7 - поперекове потовщення; 8 – спинно-мозковий конус 9 - кінцева нитка; 10 -р омбоподібна ямка; 11 - задня серединна борозна; 12 — задня бічна борозна.


Рис. 18. Спинний мозок (горизонтальний розтин):

/ — задня серединна борозна; 2, 14 — задній корінець; 3, 15 — задній piг cipoї речовини; 4, 12 — бічний piг; 5, 10— передній piг; 6 — центральний канал; 7— cipa спайка; 8 — передній канатик; 9 — передня серединна щілина; 11 — передній корінець; 13 — 6ічний канатик; 16 — задій канатик (пучок Бурдаха); 17 — задній канатик (пучок Голля)Рис. 19. Розподіл нервових пучив у білій речовині спинного мозку: 1 — спинна (задня) серединна борозна; 2 — спинний (задній) корінець спинномозкового нерва; 3 - спинний (задній) piг cipoї речовини; 4 — центральний канал; 5 — бічний piг cipoї речовини; 6 — черевний (передній) piг cipoї речовини; 7 — черевний корінець спинномозкового нерва; 8— черевна (передня) серединна щілина; 9 - прямий пірамідний шлях; 10- спинномозко-мозочковий черевний шлях (Говерса); 11 - спинномозково-мозочковий шлях (Флексіга); 12- червоноядерно-спинномозковий шлях (пучок Монакова); 13 — бічний пірамідний тракт; 14 - клинопод1бний пучок (Бурдаха); 15 — тонкий пучок (Голля).2. Оболонки спинного мозку

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити оболонки спинного мозку: м’яку, павутинну, тверду. Замалювати та вивчити позначення рис. 20.

Г.І.Коляденко Анатомія людини С. 295-296.
Рис. 20. Оболонки спинного мозку:

1 — тіло хребця; 2, 8 — тверда оболонка; 3, 16 — павутинна оболонка; 4 — черевний (передній) корінець спинномозкового нерва; 5 — спинний (задній) корінець спинномозкового нерва, 6 - спинномозковий нерв; 7 — розтин через корін дуги гребця; 9 — верхній суглобовий відросток; 10 — хребцеве венозне сплетення; 11 — дуга хребця; 12 — остистий відросток; 13 — поперечний відросток; 14 — жовта зв'язка; 15 — спинномозковий вузол; 17 — м'яка оболонка, 18 — задні спинномозкові артерії; 19 -— спинний мозок

 1. Функції, рефлекторна діяльність спинного мозку.

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити функції спинного мозку, схему рефлекторної дуги.

Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 347-349, замалювати рис. 22/ 12- 22/ 14. 1. Провідні шляхи головного мозку.

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити висхідні та низхідні провідні шляхи. Особливу увагу приділити руховому та чутливому шляхам. Замалювати та вивчити рис. 21 та 22.

Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 350-354, замалювати рис. 22/ 15- 22/ 18.

Г.І.Коляденко Анатомія людини С. 330-335.Рис. 21. Хід чутливого висхідного шляху:

1 - зоровий бугор; 2 - розтин моста; 3,8,9- центральні відростки других нейронів чутливого шляху; 4- розтин довгастого мозку; 5 - центральні відростки перших нейронів чутливого шляху; 6 - псевдоуніолярні клітини спинномозкового вузла; 7 - чутливі клітини заднього рогу спинного мозку; 10 - чутливі клітини зорового бугра; 11 - центральні відростки третіх нейроні чутливого шляху (горбово-кірковий пучок)
Рис. 22. Хід рухових низхідних шляхів:

1 – пірамідний шлях; 2 – перехрестя пірамід; ,- 3 бічний пірамідний шлях; 4- передній пірамідний шлях; 5 – посегмнтне перехрестя волокон пірамідного шляху в спинньому мозку; 6 – черевні (рухові) корінці спинномозкового нерва; 7 – поперечні волокна моста; 8 – кірково-мостові шляхи.


Тема 8 Периферична нервова система1. Спинномозкові нерви.

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити шийне сплетення, його гілки, ділянка іннервації. Плечове сплетення, гілки, іннервація. Грудні нерви. Поперекове сплетення, гілки, іннервація. Крижове сплетення, гілки, іннервація.

Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 354-362.

або Г.І.Коляденко Анатомія людини С. 296-308.


2. Черепні нерви

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити черепні нерви: нюхові нерви. Зоровий нерв. Окоруховий нерв. Блоковий нерв. Трійчастий нерв. Вивідний нерв. Присінково-завитковий нерв. Язикоглоточний нерв. Блукаючий нерв. Додатковий нерв. Під’язиковий нерв.

Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 344-346.

або Г.І.Коляденко Анатомія людини С. 336-342.


Тема 9 Вегетативна нервова система: симпатична та парасимпатична.
1. Симпатична та парасимпатична вегетативна нервова системи.

Методичні рекомендації: Замалювати та вивчити рис. 23 та 24.
Рис. 23. Симпатична частина вегетативної (автономної) нервової системи. Прегангліонарні волокна зображені одиничними лінями, постганглюнарні - подвшними (схема):

CV1I— восьмий шийний сегмент спинного мозку; Тh1, — перший грудний сегмент; Thxіі — два-надцятий грудний сегмент; L і, іі, ііі — перший, другий i третій nonepeкoвий сегменти; 1, 2, 3 — верхній, середній, нижній шийні вузли симпатичного стовбура; 4 — шийно-гудний вузол; 5 — постгангліонарні волокна до серця та легень; 6 — черевне аортальне сплетения; 7 — постгангліонарні волокна до органів черевної порожнини; 8 — тазове сплетення; 9 — пост­гангліонарні волокна до органів малого таза; 10 — постгангліонарні волокна до гладеньких м'язів та залоз голови; 11 — непарний вузол

Рис. 24. Парасимпатична частина вегетативної (автономної) нервової системи. Преганглюнарні волокна зображені одиничними лінями, постганглюнарні —подвійними (схема):

/ — середньомозковий відділ; 2 — бульбарний відділ; 3 — крижовий відділ; 4 — окоруховий нерв; 5 — війковий вузол; 6 — постгангліонарні волокна до м'яза — звужувача зініці та війкового м'яза ока; 7 — лицевий нерв; 8 — язикоглотковий нерв; 9 — блукаючий нерв; 10— крижовi нерви; 11—14 — вузли лицевого, язикоглоткового та блукаючого нервів; /5 — вузли черевного сплетення; 16 — вузли підчеревного сплетення; 17 — волокна до слізної залози та залоз порожнини рота; 18 — волокна до привушної залози; 19 — волокна до підщеоепної та під'язикової залоз; 20, 21 — волокна до органів грудної порожнини; 22 — волокна до органів черевної порожнини; 23 — волокна до органів таза


2. Фізіологічне значення автономної нервової системи.

Методичні рекомендації: законспектувати та вивчити фізіологічне значення автономної нервової системи (гуморальної регуляції).


 1. Особливості впливу на організм симпатичної та парасимпатичної чистин нервової системи.

Методичні рекомендації: при вивченні особливостей впливу на організм симпатичної та парасимпатичної чистин нервової системи необхідно на основі лекційного матеріалу скласти порівняльну таблицю іннервації центрів симпатичної та парасимпатичної частин нервової системи. Законспектувати їх функції у порівняльному вигляді.

Э. Пирс Анатомия и физиология для медсестер С. 363-367, рис. 23/1 та 23/2

або Г.І.Коляденко Анатомія людини С. 343-346.

Список рекомендованої літератури:


Основна література:

 1. Анатомия человека: Учебник: В 2 т. / Под ред. М. Р.Сапина. - М.: Медицина, 1993.

 2. Батуев А. С. Высшая нервная деятельность: Учебник. - М.: Высш. шк., 1991.

 3. Ляпидевский С.С. Невропатология. – М., 2000.


Додаткова література:

 1. Анатомия человека: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Козлова. - М.: Физкультура и спорт, 1978.

 2. Асратян Э. А. Очерки по высшей нервной деятельности. - Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1977.

 3. Высшая нервная деятельность в норме и патологии. - К.: Здоровья, 1967.

 4. Гаврилов Л. Ф., Татаринов В. Г. Анатомия. - М.: Медицина, 1985.

 5. Георгиева С. А. Физиология. - М.: Медицина, 1985.

 6. Доннер К. Тайны анатомии: Пер. с англ. - М.: Мир, 1988.

 7. Краев А. В. Анатомия человека: В 2 т. / Под ред. Р. Д.Синельникова. – М.: Медицина, 1998.

 8. Куприянов В. В., Никитюк Б. А. Головной мозг человека как высшая ступень эволюции живой материи - социальная материя // Арх. анатомии, гистологии, эмбриологии. - 1980. - Т. 79. - Вып.1.

 9. Макаренко Н. В. Основные свойства нервной системы и их роль в профессиональной деятельности // Физиол. журн. - 1984. - Т. 30. - № 4.

 10. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. - М.: Медицина, 1972.

 11. Очкуренко О. М., Федотов О. В. Анатомия человека. - К.: Выща шк., 1992.

 12. Свиридов В. И. Анатомия человека. - К.: Выща шк., 1989.

 13. Физиологические корреляты состояний и деятельности в центральной нервной системе / Н. П. Бехтерева, П. В. Бундзая, Ю. Л. Гоголицин и др. // Физиология человека. - 1980. - Т. 6. - №5.

 14. Физиология высшей нервной деятельности. Ч. 1. Основные закономерности и механизмы условнорефлекторной деятельности. - М.: Наука, 1970.

 15. Чусов Ю. Н. Физиология человека. - М.: Просвещение, 1981.Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации