Расчет ветровой нагрузки по ДБН В.1.2-2.2006 (укр.язык) - файл n1.xls

Расчет ветровой нагрузки по ДБН В.1.2-2.2006 (укр.язык)
скачать (27.6 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.xls49kb.19.02.2009 12:00скачать
n2.xls148kb.27.11.2009 15:19скачать

n1.xlsOverview

Квадратні секції з профілів
Трикутні секції з профілів
Коефіцієнт ?


Sheet 1: Квадратні секції з профілів

Розрахунок тиску вітру на гратчасті вежі квадратного перерізу з профілів (ДБН В.1.2-2:2006)
Найменування Секція 1
Вітровий район (рис.9.1) 4
Тип місцевості (п.9.9) І
W0 - характеристичне значення вітрового навантаження, кг/м2 (рис.9.1; додаток Е) 55
Т - термін експлуатації споруди, років 60
?fm - коефіцієнт надійності за граничним значенням, (п.9.14) 1,035
?fе - коефіцієнт надійності за експлуатаційним значенням, (п.9.15) 0,21
hсек - висота секції, м 10,00
b - ширина секції, м 5,00
h - висота розміщення секції, м 60,00
Cxі - аеродинамічний коефіцієнт елементів, (схема 16) 1,40
Ak - площа контуру грані, м2 50,00
Ai - площа елементів грані, м2 15,50
? = Аi/Аk 0,31
Cx - аеродинамічний коефіцієнт грані, Сх = 1/АkCxiAi (схема 16) 0,43
? - коефіцієнт затінення, (схема 17 додатка І) 0,63
Ct(грань) - аеродинамічний коефіцієнт секції при вітрі на грань, Ct(грань) = Cx(1+?)k, де k = 0.9 (схема 18) 0,64
Ct(ребро) - аеродинамічний коефіцієнт секції при вітрі на ребро, Ct(ребро) = Cx(1+?)k, де k = 1.08 (схема 18) 0,77
Сh - коефіцієнт висоти Ch (табл 9.2, зміни 1) (автоматично визначається до висоти 100м для типу місцевості І) 2,45
Н - висота розташування об'єкту над рівнем моря, км 0,3
Сalt - коефіцієнт географічної висоти, (зміна №1) 1
Сrel - коефіцієнт рель'єфу, (п.9.11) 1
Cdir - коефіцієнт напрямку, (п.9.12) 1
Cd - коефіцієнт динамічності, (п.9.13) 1,20
Cгрань (п.9.3) коефіцієнт для вітру на грань, Cгрань = Ct(грань)ChCaltCrelCdirCd 1,88
Cребро (п.9.3) коефіцієнт для вітру на ребро, Cребро = Ct(ребро)ChCaltCrelCdirCd 2,25
Вітер на грань Wm - граничне значення тиску вітру на секцію, Wm = ?fmW0Cгрань, кг/м2,(9.1) 106,75
Приведене на пояс, кг/м 133,44
Wе - експлуатаційне значення тиску вітру на секцію, Wе = ?fеW0Cгрань, кг/м2,(9.2) 21,66
Приведене на пояс, кг/м 27,07
Вітер на ребро Wm - граничне значення тиску вітру на секцію, Wm = ?fmW0Cребро, кг/м2,(9.1) 128,10
Приведене на пояс, кг/м 160,13
Wе - експлуатаційне значення тиску вітру на секцію, Wе = ?fеW0Cребро, кг/м2,(9.2) 25,99
Приведене на пояс, кг/м 32,49
Дані, що вводяться однакові для всіх секцій

Дані, що вводяться різні для всіх секцій

Дані, що обчислюються

Кінцевий результат

Sheet 2: Трикутні секції з профілів

Розрахунок тиску вітру на гратчасті вежі трикутного перерізу з профілів (ДБН В.1.2-2:2006)
Найменування Секція 1
Вітровий район (рис.9.1) 4
Тип місцевості (п.9.9) І
W0 - характеристичне значення вітрового навантаження, кг/м2 (рис.9.1; додаток Е) 55
Т - термін експлуатації споруди, років 60
?fm - коефіцієнт надійності за граничним значенням, (п.9.14) 1,035
?fе - коефіцієнт надійності за експлуатаційним значенням, (п.9.15) 0,21
hсек - висота секції, м 12,00
b - ширина секції, м 2,00
h - висота розміщення секції, м 80,00
Cxі - аеродинамічний коефіцієнт елементів, (схема 16) 1,40
Ak - площа контуру грані, м2 24,00
Ai - площа елементів грані, м2 11,04
? = Аi/Аk 0,46
Cx - аеродинамічний коефіцієнт грані, Сх = 1/АkCxiAi (схема 16) 0,64
? - коефіцієнт затінення, (схема 17 додатка І) 0,35
Ct- аеродинамічний коефіцієнт секції, Ct = Cx(1+?)k (схема 18) 0,71
Сh - коефіцієнт висоти Ch (табл 9.2, зміни 1) (автоматично визначається до висоти 100м для типу місцевості І) 2,65
Н - висота розташування об'єкту над рівнем моря, км 0,3
Сalt - коефіцієнт географічної висоти, (зміна №1) 1
Сrel - коефіцієнт рель'єфу, (п.9.11) 1
Cdir - коефіцієнт напрямку, (п.9.12) 1
Cd - коефіцієнт динамічності, (п.9.13) 1,20
C (п.9.3) коефіцієнт для вітру на грань та ребро, C = CtChCaltCrelCdirCd 2,25
Вітер на грань та на ребро Wm - граничне значення тиску вітру на секцію, Wm = ?fmW0Cгрань, кг/м2,(9.1) 127,86
Приведене на пояс, кг/м 85,24
Wе - експлуатаційне значення тиску вітру на секцію, Wе = ?fеW0Cгрань, кг/м2,(9.2) 25,94
Приведене на пояс, кг/м 17,29
Дані, що вводяться однакові для всіх секцій

Дані, що вводяться різні для всіх секцій

Дані, що обчислюються

Кінцевий результат

Sheet 3: Коефіцієнт ?

Визначення коефіцієнта ? згідно таблиці в схемі 17 обов'язкового додатку І до ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи"
Коєфіцієнт ? b h ? b/h ? = 0,90 Значення ? для ферм з профілів та труб при Re<4•105 і b/h, що дорівнює
? b/h
1,0 2,0 10,00 10,00 0,15 1,00 0,5 1 2 4 6
0,1 0,99 1,00
0,90 0,93 0,99 1 1 1
0,2 0,81 0,870 0,75 0,81 0,87 0,9 0,93
0,3 0,65 0,730 0,56 0,65 0,73 0,78 0,83
0,4 0,48 0,590 0,38 0,48 0,59 0,65 0,72
0,5 0,32 0,440 0,19 0,32 0,44 0,52 0,61
0,6 0,15 0,30
0 0,15 0,3 0,4 0,5Умовні позначення

Дані, які вводяться
Дані, які обчислюються
Дані з таблиці СНиП 2.02.01-83
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации