Руководство - Схема редакторського висновку - файл n1.doc

Руководство - Схема редакторського висновку
скачать (35.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc36kb.13.10.2012 20:23скачать

n1.doc

Редакторський висновок


  1. Тематико-типологічний аналіз

  1. Аналіз композиції та рубрикації

Здійсніть аналіз композиції твору, звертаючи особливу увагу на логічну організацію тексту, його пропорційність. Зіставте композиційні прийоми із змістом і характером твору. Визначте функціонально-смисловий тип тексту. Зіставляючи зміст розділів з їх назвами, проаналізуйте та вкажіть на недоліки заголовкового комплексу авторського оригіналу.

  1. Предметно-інформаційний аналіз

Здійсніть кількісну та якісну оцінку фактичного матеріалу у авторському оригіналі. Наскільки запропонований автором фактичний матеріал дозволяє розкрити тему твору? Оцініть актуальність, науковість, яскравість наведених у виданні фактів.

  1. Мовностилістичний аналіз

Перевірте відповідність мови та стилю оригіналу читацькому та цільовому призначенню. Сформулюйте рекомендації авторові, визначте «типові» для конкретного автора помилки та хиби.

  1. Аналіз науково-довідкового апарату та художньо-технічного оформлення.


У результаті комплексного аналізу авторського оригіналу зробіть висновок щодо його подальшої долі («прийняти на редагування», «відхилити оригінал», «повернути авторові на доопрацювання» – при цьому необхідно окреслити напрямки вдосконалення твору).
Редакторський висновок повинен бути аргументованим, містити констатаційну частину, включати опис позитивних рис твору, об’єктивно-стриману критику. Проілюструйте роботу різноманітними прикладами з «авторського оригіналу» (із вказівкою на сторінки).
Бездоганна грамотність – обов’язкова вимога до роботи. Рекомендується перечитувати власний текст, вдаватись до саморедагування.
Вимоги до оформлення редакторського висновку: шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Мінімальний обсяг – 12 сторінок.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации