Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні (витяг станом на 1.03.2010 року) - файл n1.doc

Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні (витяг станом на 1.03.2010 року)
скачать (3920 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3920kb.21.10.2012 22:14скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

MINISTRY AGRARIAN POLICY OF UKRAINE

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

STATE SERVICE ON RIGHT PROTECTION FOR PLANT VARIETIES
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

СОРТІВ РОСЛИН ПРИДАТНИХ

ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ

(ВИТЯГ СТАНОМ НА 1.03.2010 РОКУ)
STATE RЕGISTER OF PLANT VARIETIES SUITABLE

FOR DISSEMINATION IN UKRAINE IN 2010

(EXTRAST)

ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕ

OFFICIAL ADDITION

КИЇВ 2010

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

MINAGROPOLICY OF UKRAINE

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
STATE SERVICE ON RIGHT PROTECTION FOR PLANT VARIETIESДержавний реєстр сортів рослин придатних для поширення
в Україні у 2010 році (витяг станом на 1.03.10)

State Register of Plant Varieties Suitablefor Dissemination in Ukraine

in 2010 (extract 1.03.10)


Державний реєстр сортів придатних для поширення в Україні

Видається Державною службою з охорони прав на сорти рослин відповідно до Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затвердженого Постановою КМУ № 686 від 15.05.2003 р.

Витяг з

Реєстру

сортів

станом

на 1.03.10


ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕ

OFFICIAL ADDITION


Головний редактор В. А. Хаджиматов

Editor-in-chief V. Khadzhimatov


Київ

ТОВ „Алефа”

2010


Редакційна колегія
В.І. Сорока

(заступник головного редактора

Г.В.Заякіна

(відповідальний секретар)
А.В.Андрющенко

А.М.Бочкарьов

О.В. Захарчук

М.І. Загинайло

М.Ф.Літошенко

М.А.Литвиненко

С. М. Луночкін

М.Д. Мельничук

С.О. Ткачик


Editorial board

V.Soroka


(deputy editor-in-chief)

G. Zayakina

(executive secretary)
A. Andryushchenko

A. Bochkarov

O. Zakharchuk

M. Zagynailo.

M. Litoshenko

M. Lytvynenko

S. Lunochkin

M. Melnychuk

C. Tkachuk


Мінагрополітики

України


MINAGROPOLICY

OF UKRAINE
Державна служба

з охорони прав

на сорти рослин

STATE SERVICE ON RIGHT

PROTECTION FOR PLANT

VARIETIESУДК 347.77:633(055)
ББК 67.404.1
0-92


0-92

Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2010 році. Міністерство аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин – К.: ТОВ „Алефа”, 2009. Витяг станом на 1.03.10. – с.
Видається Державною службою з охорони прав на сорти рослин відповідно до Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затвердженого Постановою КМУ № 686 від 15.05.2003 р.

Державна реєстрація сорту є головним шляхом формування національних сортових ресурсів, основою сучасного насінництва та гарантом майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. Визначене Цивільним кодексом майнове право на поширення сорту має засвідчуватись державною реєстрацією сорту. При цьому важливою ланкою є забезпечення товаровиробника якісним насінням із суворим дотриманням сортової чистоти, що передбачає постійний державний контроль та нагляд за збереженістю сорту.

Дане видання має на меті забезпечити всі зацікавлені верстки населення: селекціонерів, власників сортів, виробників насіння і садивного матеріалу, споживачів насінням, науковців та інших інформацією щодо придатності сортів, наведених у Реєстрі для поширення в Україні.
УДК 347.77:633(055)
ББК 67.404.1

Адреса засновника та редакційної колегії:

Державна служба з охорони прав на сорти рослин,

вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,

тел.: 257-99-33, факс :257-99-63

e-mail: sops@sops.gov.ua www.sops.gov.ua


© Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2010

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации