Інструкція з експлуатацiї оливних вимикачів 10 кВ. Вимикачі типу ВМ-10, ВММ-10 - файл n1.doc

Інструкція з експлуатацiї оливних вимикачів 10 кВ. Вимикачі типу ВМ-10, ВММ-10
скачать (84.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc85kb.21.10.2012 22:43скачать

n1.doc 1. Загальні дані. Технічна характеристика
  1. Вимикачi серiї ВМ-10, ВММ-10 належать до типу малооливних i є триполюсним апаратом, призначеним для комутацiї високовольтних кiл змiнного струму напругою 6-10 кВ, а також для автоматичного вимкнення цих кiл при струмах к.з. i перевантаженнях, якi виникають при аварiйних режимах роботи.

  2. Умовне позначення типу вимикачiв:

  1. Технiчнi данi вимикачiв:

Основні характеристики

Одиниці виміру

ВММ-10

ВМ-10

Номінальна напруга

кВ

10

10

Найбiльша робоча напруга

кВ

12

12

Номінальний струм

А

400

630

Номінальний струм вимкнення

кА

10

12,5

Власний час вимкнення вимикача, не бiльше

сек

0,1

0,1

Власний час ввiмкнення вимикача, не бiльше

сек

0,2

0,2

Мiнiмальна безструмова пауза при АПВ

сек

0,5

0,5

Найбiльша кiлькiсть операцiй /вимкнення i ввiмкнення/, яку може здiйснити привід при повнiстю заведених робочих пружинах

операцiя

2-6

2-5

Опір постійному струмові струмоведучого контура, не більше

мкОм

85

85
  1. Вимикач типу ВМ-10, ВММ-10 складається з трьох полюсiв, кожен з яких прикрiплюється до рами за допомогою фланця. Управлiння вимикачем здiйснюється вмонтованим пружинним приводом ППВ-10. З боку привода рама вимикача закрита металевою кришкою, в якiй є вiкна для:

  1. Полюс вимикача складається з iзоляцiйного цилiндра, на якому закрiплений пiдшипник з приводним механiзмом перемiщення рухомого стержня.

Приводний механiзм перемiщення складається з зовнiшнього i внутрiшнього важелiв, жорстко закрiплених на спiльному валу. Зовнiшнiй важiль за допомогою iзоляцiйної тяги зв'язаний з валом вимикача, а внутрiшнiй двома сергами шарнiрно зв'язаний з рухомим стержнем.

У нижню частину цилiндра вкручено основу, на якiй розмiщений нерухомий контакт розеткового типу. Всерединi iзоляцiйного цилiндра над розетковим контактом встановлена дугогасна камера поперечного оливного дуття. Для спостереження за рiвнем оливи в полюсi на зовнiшньому боцi цилiндра встановлений оливовказівник.

  1. Привід ППВ-10 /привід пружинний вимикачiв/ складається з таких основних вузлiв: рами, валiв привода i вимикача, механiзму заведення робочих спiльних пружин, двох однакових за конструкцiєю запiрних пристроїв, блок-контактiв положення привода БКП, положення вимикача БКВ, аварiйних БКА, електромагнiтiв ввiмкнення, вимкнення i захисту, релейної планки, кнопок управлiння вимикачем i заведення пружини, лiчильника операцiй блокувального пристрою.
 1. Критерії безпечного стану та режим роботи
  1. Справнiсть механiчного блокування вимикача, яке не допускає:

  1. Справнiсть i вiдповiднiсть сигнально-командних блок-контактiв привода положенню вузлiв привода i вимикача.

  2. Нормальний рiвень оливи в бачках вимикача.

  3. Виконання непланових ремонтiв вимикача при:
 1. Оперативне обслуговування
  1. Вимкнення i ввiмкнення вимикача здiйснюється з мiсця натисканням кнопки "ВКЛ" або "ВИКЛ" на приводi або дистанцiйно ключем управлiння, розмiщеним у шафi управлiння даної комiрки або на панелi ЗПУ.

При к.з. вимикач вимикається автоматично вiд дiї пристроїв релейного захисту.

  1. Приводи вимикачiв обладнуються автоматикою повторного ввiмкнення /АПВ/ одно- або двократним; автоматикою ввiмкнення резерву /АВР/. Автоматика дiє через привід на вимикач за заданим режимом.

  2. Перед виконанням операцiї вимикачем слiд виконати його огляд. При оглядах вимикача необхiдно перевiрити:

  1. Пiдготовка привода до ввiмкнення /заведення привода/ здiйснюється механiзмом заведення: електродвигун через ексцентрик, вал редуктора, поводок i важiль обойми обгiнної муфти повертає барабан пружини. Другий кiнець спiральної пружини прикрiплений до вала привода, який утримується запiрним пристроєм. Заводиться пружина, при цьому диск управлiння двигуном змiщується по валу вiд барабана i повертає важiль iз штоком, що зв'язаний з блок-контактом увiмкнення i вимкнення електродвигуна, а також з блокувальною тягою кнопки ввiмкнення. Наприкiнцi заведення перемикаються блок-контакти i вимикають двигун. Заводити пружину можна вручну – коливальними рухами ручки, встановленої в отвiр важеля зовнiшньої обойми обгiнної муфти барабана. При ручному заведеннi барабан повертається на 540 градусiв, i змiщений по осі диск управлiння двигуном своїми двома гвинтами впирається в упор i не дає можливостi далi завести пружину.

  2. Ввiмкнення /вимкнення/ здiйснюється при подачi iмпульса на електромагнiт увiмкнення /вимикання/ або натисканням кнопки "вкл."/"викл"/. При цьому собачка ввiмкнення /вимкнення/ пiднiмається i звiльняє защiпку запiрного пристрою. Пiд дiєю пружини через тягу i горизонтальну скобу вибирається утримувальна собачка з ролика ексцентричного диска. Не маючи упору, пiд дiєю спiральної пружини привода вал повертається на 180 градусiв, до захоплення ролика ексцентричного диска запiрного пристрою вимкнення /ввiмкнення/. Повертаючись, вал привода через ексцентрик i поводок передає рух на вал вимикача. Одночасно, при поворотi вала привода ексцентричний диск пiднiмає горизонтальну скобу, яка пiдводить защiпку в зачеплення з собачкою ввiмкнення /вимкнення/.

  3. Блок-контакти ввiмкнення електродвигуна забезпечують електричне блокування вiд увiмкнення вимикача, якщо привод заведений менше, нiж на двi операцiї. Механiчне блокування кнопки "вкл.", коли привід заведений менше двох операцiй, здiйснюється штоком з пружиною, зв'язаним iз блокувальною тягою й важелем, на який дiє диск управлiння двигуном.

  4. Якщо при ввiмкненнi вимикача автоматика дозаведення пружин не працює, привод дозавести ручкою до положення "готов" або "готов на 5 операцiй".
 1. Огляд вимикача. Допуск до ремонту і експлуатації
  1. Огляд вимикача проводиться одночасно з оглядом усього обладнання пiдстанцiї та перед здiйсненням ним операцiй.

  2. Позачерговi огляди вимикача проводяться:

  1. Допуск до ремонту вимикача i привода здiйснюється згiдно з вимогами "Правил безпечної експлуатацiї електроустановок".

  2. Ремонт вимикача i привода проводиться за технологiчною картою.

  3. Закінчення ремонту вимикача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом, форма якого додається.


Технічний акт
проведення _______________________ ремонту вимикача ____________________

(середнього, поточного) (тип вимикача)

диспетчерська назва приєднання _____________________ заводський № ________

(дисп. назва приєднання)

______________________________________________________________________

(диспетчерська назва підстанції)

    1. __________________ ремонт вимикача виконано згідно технологічної карти.

(середній, поточний)

    1. Додатково виконані роботи ___________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

    1. Результати вимірів та випробувань:

№ з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ф “А”

ф “В”

ф “С”

1

Повний хід рухомих контактів, мм

180


2

Хід рухомих контактів в нерухомих, мм

32…38


3

Різночасність замикання та розмикання контактів, не більше мм

5


4

Опір постійному струмові струмоведучого контура, не більше мкОм

85


 1. Техніка безпеки. Протипожежна безпека
  1. При оглядi вимикача в увiмкненому положеннi слiд пам'ятати, що полюси перебувають пiд високою напругою.

  2. Технiчне обслуговування, регулювання i ремонт вимикача можуть проводитись тiльки за вiдсутностi напруги на обидвох виводах полюсiв, на викоченому вiзку вимикача з комiрки або при розiбранiй схемi роз'єднувачами з накладанням заземлення з двох бокiв. При цьому привод вимикача вимкнений, пружини вiдпущенi, вiдключенi кола управлiння i пiдiгрiвання.

  3. У процесi регулювання вимикача з приводом застопорити собачки ввiмкнення для запобiгання зриву провода.

  4. При виконаннi ремонтних робiт необхiдно пам'ятати, що пружини в барабанi вала привода мають попереднiй натяг.

  5. Перед заведенням пружин вручну або електродвигуном переконатися, що головний вал привода зафiксовано в одному iз положень: "вкл."/"викл.". Якщо вал привода в промiжному положеннi, то пружини можна заводити тiльки при знятiй напрузi з вимикача.

  6. Виконання вогневих робiт на рамi або бачках вимикача проводити при злитiй оливі й вiдкритому бачку.
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации